Home ดวง ความเชื่อ สวมใส่แหวนให้ถูกนิ้วต ามวันเกิด เสริมโชคลาภตั้งแต่ต้นปี

สวมใส่แหวนให้ถูกนิ้วต ามวันเกิด เสริมโชคลาภตั้งแต่ต้นปี

8 second read
Comments Off on สวมใส่แหวนให้ถูกนิ้วต ามวันเกิด เสริมโชคลาภตั้งแต่ต้นปี
0
45

เมื่อเข้าสู่ปีใหม่แล้ว หล า ยๆ คนก็อย ากที่จะมีโชคลาภตั้งแต่ต้นปี วันนี้เราก็จะพาคุณนั้นไปเสริมโชคลาภ เสริมความปังกับการสวมใส่แหวนต ามวันเกิดของคุณเอง ไปดูกันว่าคุณนั้นเกิดวันไหน และจะต้องสวมใส่แหวนนิ้วไหน เพื่อช่วยให้ปีนี้เป็นปีที่ดีในทุกๆ ด้าน กับคุณ

1 หากคุณเกิดวันจันทร์

แหวนที่เหมาะกับคุณ คือ แหวนที่เป็ นลักษณะบางๆ ควรให้สวมที่นิ้วมือข้างซ้ายที่นิ้วกลาง นิ้วนาง หรือ นิ้วก้อย ลักษณะแหวน ควรจะเป็นแหวนที่มีลักษณะบางๆ เล็กๆก็จะเกิดความเจริญรุ่งเรือง มีคนรักคนเอ็นดู แต่ไม่ควรสว มแหวนที่นิ้วชี้ และนิ้วหัวแม่มือ สามารถสวมแหวนซ้อนกันสองวงได้ แต่ถ้าเป็นสามวงซ้อนในนิ้วเดียวกันไม่ควรอย่ างยิ่ง เพราะจะมีปัญหาด้ านความรัก

2 หากคุณเกิดวันอังคาร

แหวนที่เหมาะกับคุณ คือ แหวนที่เน้นหัวแห วนเป็นหลัก หรือมีหัวแหวนใหญ่ มองเห็นชัดและให้สวมที่นิ้วมือข้างซ้าย ที่นิ้ว กลาง นิ้วชี้ และนิ้วนางเท่านั้น ไม่ควรสวมแหวนที่นิ้วก้อยจะทำให้อ่อนแอ ไม่ เข้มแข็ง ไม่มีแรงฮึด!!! ควรใส่หัวแหวน ใหญ่ๆ มองเห็นเด่นชัดและสามารถสวมแหวนซ้อนกันหล า ยวงในนิ้วเดียวกันได้ ไม่มีปัญหา

3 หากคุณเกิดวัน พุธ

แหวนที่เหมาะกับคุณ คือ แหวนที่พอดีกับนิ้ว ไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไปเน้นที่เป็นลักษณะสีเขียวๆ จะยิ่งดี และควรใส่แหวน ที่พอดีกับนิ้วไม่เล็กไม่ให ญ่เกินไปหรือจะเน้นที่เป็นลักษณะสีเขียวๆ ให้สวมที่นิ้วมือข้างซ้ายควรสวมแห วนที่นิ้วชี้ นิ้วกลาง หรือนิ้วนาง ก็จะเสริมด้วยให้เฮง เป๊ะ ปังในทุก ๆ เรื่อ ง สามารถใส่แหวนซ้อนกันในนิ้วเดียวก็ได้ สวยๆ ชิคๆ

4 หากคุณเกิดวันพฤหัส บดี

แหวนที่เหมาะกับคุณ คือ แหวนขนาดใหญ่ หนา หรือเน้นที่เป็นลักษณะสีเห ลืองๆ ทองๆและให้สวมที่นิ้วมือข้างซ้าย ตัวเรือน ควรทำด้วยวัสดุธรรมช าติอย่ าง ทองคำ เงินหรือทองคำขาว พอดีกับนิ้ว ไม่เล็กจนเกินไป หัวแห วนควรทำด้วยอัญมณีที่ มีประกายถึงจะช่วยส่ งเสริมความเจริญรุ่งเรือง ควรสวม แหวนที่นิ้วชี้ นิ้วกลาง หรือนิ้วนาง และไม่ควรสวมแหวนพร้อมกันหล า ยวง

5 หา กคุณเกิดวันศุกร์

แหวนที่เหมาะกับคุณ คือ แหวนที่เป็นลักษณะคลื่นๆ เป็นสีน้ำเ งิน สีฟ้า ข้อห้าม สำหรับคนเกิดวันศุกร์เท่านั้น คือ ห้ามใส่แหวน หล า ยวงใน นิ้วเดียวกันเด็ดข า ดเพราะจะส่ งผลให้เกิดรักซ้อน และให้สวมที่นิ้วมือข้างซ้ าย ที่ทำจาก ทองคำ เงินหรือทำจากหิน ตัวแหวนควรมีลักษณะเป็นแฟชั่นหยักๆ หรือเป็นคลื่น หัวแหวนมีสีสันสาวๆ จะสวมแหวนนิ้วไหนก็ได้ ไม่ควรสวม แหวนซ้อน กัน มากจนเกินไปเพราะจะมีปัญหาด้านความรัก หรือรักอิสระเกินไป

6 หากคุณเกิดวันเ ส า ร์

แหวนที่เหมาะกับคุณ คือ แหวนขนาดใหญ่ เน้นสีโทนม่วง และให้สวมที่นิ้วมือข้างซ้ายที่ทำด้วย ทองคำ เงิน หรือหิน ตัวแหวนควรมีควา มพอดีกับนิ้ว หรือค่อนข้างใหญ่กว่านิดหน่อยหัวแ หวนเน้นสีโทนม่วงๆ ควรสวมแหวนที่นิ้วชี้ นิ้วกลาง หรือนิ้วนางไม่ควรสวมแหวนพร้อมกันหล า ยวง

7 หากคุณเกิดวันอาทิตย์

แหวนที่เหมาะกับคุณ คือ แหวนเกลี้ยงๆ อย่ างเช่น ทองคำ ทองคำขวา หรือหยกและให้สวมแหวนมือซ้าย นิ้วนาง หรือนิ้วกลาง ควรจะเป็นแหวนที่ทำจากทองแท้เงินแท้หรือหยกถึงจะช่วยส่ งเสริ มพลังด้านดีๆ กิดความเจริญรุ่งเรือง แต่ไม่ควรสวมแหวนหล า ย วงในนิ้ว เดียว เพราะจะทำให้เกิดความผิดพลาดในเรื่องของความรักได้ง่าย ๆ

ใส่แหวนเสริม ด ว ง นิ้วไหนเสริม ด ว ง ด้านใด

1 นิ้วโป้ง

การสวมแหวนนิ้วโ ป้งข้างซ้าย บ่งบอ กถึง ความมั่นใจในตัวเอง บางคนมั่นใจมากเผด็จการ คนที่ทำงานเ กี่ยวกับการใช้คำสั่ง ต้องสั่งคนเยอะๆ หากสวมแหวนนิ้วโป้งจะช่วยเสริม ด ว ง บารมี แต่ถ้าใครที่คิดว่าตัวเองมีความมั่นใจจนเกินตัวอย ากจะลด ความมั่ นใจที่มีมากเกินให้อยู่ในระดับสมดุล ให้ใส่แหวนที่นิ้งโป้งข้างขวาจะสามารถช่ วยได้

2 นิ้วชี้

นิ้วชี้ เป็นนิ้วที่บ่งบอ กถึง การมีเหตุมีผล เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเป็นผู้นำเป็นใหญ่เป็นโตในหน้า ที่การงาน การใส่แหวนที่ นิ้วชี้ข้างซ้ายจะช่วยเสริม ด ว ง เรื่องนี้ได้และในทาง ตรงกันข้ามคนที่สวมแหวนนิ้วชี้ข้างขวา แสดงว่าเป็นคนที่ปฏิบัติต าม กฎระเบียบ ได้ดี

3 นิ้วกลาง

สำหรับนิ้วกลาง เป็นนิ้วของการตัดสิน นิ้วแห่งเหตุและผล คนที่สวมแหวนนิ้วกลางข้าง ซ้ายมักจะต้องทำงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ คอยตัดสินใจ คอยจับผิดคนนั้นคนนี้ อยู่ตลอ ดเวลาแต่ในทางกลับกันคนที่สวมแหวนนิ้ว กลางข้างขวาจะเน้นเรื่องของอารมณ์ เช่น คนที่ทำงานเกี่ยวกับศิลปะ หรือถ้า ใครที่มีช่องว่างระหว่างนิ้วกลางนิ้วนางเยอะการสวมแหวนที่นิ้วกลางก็จะช่ว ยปิดช่องว่าง ระหว่างนิ้วได้ ไม่ให้เงินทองรั่วไหล

4 นิ้วนาง

คนที่สวมแหวนนิ้วน างข้างซ้าย จะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ คิดสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอส่วนคนที่สวมแหวนนิ้วนางข้างขวาจะเป็น คนที่อยู่กับกฏระเบียบยึด ติ ด กับกฏกติกามากเกินไป

5 นิ้วก้อย

คนที่สวมแหวนนิ้วก้อยข้างซ้าย เหมาะมากกับการทำงานที่เกี่ยวกับการสื่อ ส า รโดยตรงโดยเฉพาะการพูด คนที่ทำงานเกี่ยวกับการ ข า ย เจรจา ติ ด ต่อสื่อ ส า ร หากสวมแหวนนิ้วก้อยข้างซ้ายจะช่วยส่ งเสริมให้คนเชื่อถือในคำพูดได้เป็น อ ย่ า ง ดี แต่ถ้าหากใคร ที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนพูดเยอะ เกรงว่าคนรอบข้างจะรำคาญเอาได้ ใส่แหวนนิ้วก้อยข้างขวาก็จะช่วยลดตรงนี้ได้เช่นกัน

ที่มา horoscopedaily99

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ดวง ความเชื่อ
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …