Home ข้อคิด สิ่งของ 6 อย่ างที่ไม่ควรนำเข้าไมโครเวฟ

สิ่งของ 6 อย่ างที่ไม่ควรนำเข้าไมโครเวฟ

10 second read
Comments Off on สิ่งของ 6 อย่ างที่ไม่ควรนำเข้าไมโครเวฟ
0
62

วันนี้เราจะพาทุกๆ คนไปเรียนรู้ถึงสิ่งของที่ไม่ควรนำเข้าไมโครเวฟ เพราะอาจจะเกิดอันต ราย ต่อไมโครเวฟของเพื่อนๆ ได้ กับบทความ สิ่งของ 6 อย่ างที่ไม่ควรนำเข้าไมโครเวฟ ไปดูกันว่ามีสิ่งของใดบ้างที่เราควรหลีกเลี่ยง เพื่อความปลอ ดภั ยของบ้านเราและสุ ข ภา พของเราเอง

เครื่องใช้ไฟฟ้าของใครหล า ยคนคงหนีไม่พ้น ไมโครเวฟ เพร าะช่วยให้ชีวิตแสนจะง่ายเวฟไม่กี่นาทีก็ได้กินของอร่อยแล้ว แต่ไม่ใช่อะไรก็นำเข้าไมโครเวฟได้หมด เพร าะอาหารและภาชนะบางอ ย่ าง เวฟแล้วอาจจะเกิดอันตร ายหรือทำให้ ไมโครเวฟพังได้เลย

โดยเฉพาะภาชนะใส่อาหาร ยิ่งต้องดูให้แน่ใจว่าเข้าไมโครเวฟได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นการอุ่ น ต้ ม บอ กได้เลยว่า ไมโครเวฟนั้นสามารถอำนวยความสะดวกสบายได้เป็นอ ย่ า งมากในการทำอ า ห าร แต่เราก็ต้องรู้จักวิ ธีการใช้งานที่ถูกต้อง ซึ่งวันนี้เราเลยได้รวบรวมสิ่งไม่ควรนำเข้าไมโครเวฟเด็ดข า ดมาบอ กกันจะมีอะไรบ้างนั้นเราไปช มกันเลย

1 พล าสติกใสถนอมอาหาร

พล าสติกชนิดบางที่ใช้ปิดภาชนะเพื่อป้องกันฝุ่นละอองตกลงไปในอาหาร เมื่อเราต้องการนำอาหารนั้นเข้าไปอุ่นในเตาไมโครเวฟความเ สี่ ย งที่อาจจะมีได้คือ ความร้อนที่เกิดขึ้นจากไอน้ำ หรือจากตัวอาหารจะลอยขึ้นไป ที่พล าสติกบางนั้นและเกิดเป็นห ย ดน้ำเล็กๆ พล าสติกนั้นก็อาจเกิดการละล า ยของส า รเ ค มีแล้วหยดลงไปในอ า ห ารได้หากจะอุ่นอาหารเพื่อรับประทานก็ควรนำพลาสติกนี้ออ กก่อน

2 พล าสติกและกล่องโ ฟ ม

แต่ละชนิดมีอุณหภูมิ ที่ทำให้หลอมเหลวต่างกันไป หากนำพลาสติกที่มีจุดหลอมเหลวต่ำเข้าไมโครเวฟ จะทำให้เกิดก ารห ล อ มละล า ยของภาชนะจนเ สี ยรูป และละล า ยลงไปในอาหารดังนั้นควรห ลี ก เ ลี่ ย งพลาสติกและโฟม หากจำเป็นต้องใช้ต้องสังเกตเครื่องหมายที่ติดอยู่กับภาชนะว่าสามารถนำเข้าเตาไมโครเวฟได้หรือไม่ และควรเลือ ก ยี่ ห้ อที่ไว้วางใจได้เสมอ

3 ภ าชนะ ที่เป็นกระเบื้องเคลือบ

เพร าะไม่สามารถทนทานต่อความร้อนสูงหรือแรงดัน หากใช้ในก ารอุ่ น อ า ห ารสามารถแตกร้าวได้และภาชนะกระเบื้องเคลือบหล า ยชนิดมีส่วนผสมของโลหะ ในส่วนที่เป็นลวดล า ยซึ่งอาจเกิดความร้ อ น สู งตรงจุดดังกล่าวทำให้ลุ กไ ห ม้ ได้

4 ภ าชนะทุกชนิด ที่เป็นโลหะ

คลื่นไมโครเ ว ฟที่ผ่ า นไปถูกโลหะ จะทำให้เกิดกระแส ไ ฟ ฟ้ า และความร้อนขึ้นบริเวณพื้นผิ วนั้น โลหะจะเกิดความร้อนสูงและสามารถเกิดก า รลุกไ ห ม้ ขึ้น มาได้ อาจทำให้ส า รอื่นที่มีอยู่ในภาชนะนั้น ปะป นลงไปในอาหารได้

5 ฟอยล์ห่ อ อ า ห า ร

ฟอยล์ห่ออาหารที่ทำมาจากอะลูมิเนียม สามารถลุกไหม้ในเตาไมโครเ ว ฟได้ หากอาหารที่คุณต้องก า รจะอุ่น มีฟอยล์หุ้ มอยู่ต้องเอาออ กจากห่อฟอยล์ก่อนนำอาหารเข้าเตาไมโครเวฟ

6 ฟ อ งน้ำ

ฟ อ งน้ำหล า ยชนิดและจะมีส่วนผสมของสา รที่จะทำให้เกิดจุ ดหลอมเหลวเกิดการไ ห ม้ได้ เมื่อเราใส่เข้าไปในไมโครเวฟแล้วอุ่นจนร้อน นั่นจะทำให้เกิดไฟลุ กไ ห ม้ได้ง่ายๆ เพร าะฉะนั้นหากต้องการใช้ฟองน้ำในการทำความสะอาด เราควรล้างด้วยน้ำย าล้างจานให้สะอาดบีบน้ำหมาดๆแล้วค่อยนำมาเช็ดเครื่องไมโครเวฟของเรา

ที่มา 108 archeep paruay ,kiddeemak99, kiddeepost

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …