Home ข้อคิด สีตราครุฑบนโ ฉ น ด ที่ดิน มีความหมายก่อนซื้ อ ข า ยควรดูให้ดี

สีตราครุฑบนโ ฉ น ด ที่ดิน มีความหมายก่อนซื้ อ ข า ยควรดูให้ดี

18 second read
Comments Off on สีตราครุฑบนโ ฉ น ด ที่ดิน มีความหมายก่อนซื้ อ ข า ยควรดูให้ดี
0
53

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ความหมายของสีตราครุฑบนโ ฉ น ด ที่ดิน กับบทความ สีตราครุฑบนโ ฉ น ด ที่ดิน มีความหมายก่อนซื้ อ ข า ยควรดูให้ดี ไปดูกันว่าสีที่แตกต่างของตราครุฑสามารถบอ กอะไรเราได้บ้าง

หล า ยคนอาจสงสัยว่าสีตราครุฑที่อยู่บนโฉนดที่ดินนั้นต่างกันอย่ างไร ทำไมต้องมีหล า ยสี แต่ละสีบอ กถึงประเภทการถือครองก ร ร มสิทธิ์อย่ างไรบ้าง ซึ่งโฉนดที่ดินในประเทศไทยนั้น มีหล า ยแบบและหล า ยประเภทแตกต่างกันไป เช่น สามารถซื้ อข า ยได้ และไม่สามารถซื้ อข า ยได้, มีการระวาง

และไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ, และข้อแตกต่างในการมีสิทธิในที่ดินของเอกสารสิทธิประเภทต่างๆที่แตกต่างกัน ก่อนจะทำการซื้ อข า ยที่ดินทุกครั้ง ควรทำการศึกษาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับที่ดิน หรือซื้ อ-ข า ย-โอน ได้ รู้เอาไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการโดนโ ก ง

โฉนดที่ดิน มีทั้งหมด 7 ประเภท แบ่งออ กได้ดังนี้

1 ที่ดิน น.ส.4

จะมีสัญลักษณ์ตัวแทนของโฉนดที่ดิน เป็นครุฑสีแดง ซึ่งโฉนดที่ดินประเภทนี้ ซึ่งเป็นหนังสือสำคัญแสดงก ร ร มสิทธิ์ สามารถซื้ อข า ยได้ โอนได้ถูกต้องต ามกฎหมาย โฉนดที่ดินที่มีการถือครองกันส่วน มากจะเป็นครุฑสีแดงตัวนี้

2 น.ส.3 หรือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์

2.1 ประเภท น.ส.3 ก.

จะมีสัญลักษณ์ตัวแทนของโฉนดที่ดิน เป็นครุฑสีเขียว เป็นที่ดินที่ถูกยกระดับขึ้น มาจาก น.ส 3 โดยจะมีการรางวัด มีภาwถ่ายทางอากาศ ที่สำคัญสามารถนำไปจำนองได้

และสามารถไปยื่นเรื่องเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินได้ในอนาคต ซึ่งมีความแตกต่างชัดเจนกับ น.ส.3 และ น.ส.3 ข. แต่ก็สามารถถูกยึดสิทธิ์การครอบครองได้ ในกรณีที่ปล่อยที่ดินไว้ ไม่ทำประโยชน์อะไรในที่ดินนั้นๆเลย

2.2 ประเภท น.ส.3 และ น.ส.3 ข.

จะมีสัญลักษณ์ตัวแทนของโฉนดที่ดิน เป็นครุฑสีดำ เรียกง่ายๆว่า ‘หนังสือรับรองการทำประโยชน์’ เป็นที่ดินที่ไม่มีรูปถ่ายทางอาศ เป็นเพียงแค่เอกสาร ไม่ใช่โฉนดที่ดิน โดยเอกสารจะถูกออ กโดย นายอำเภอท้องที่ ใช้เป็นหนังสือรับรองแสดงถึงสิทธิ์การครอบครอง

แต่ไม่มีก ร ร มสิทธิ ไม่ได้รับการรับรองอย่ างเป็นทางการ จะซื้ อข า ยต้องรอประกาศจากราชการ 30 วัน หากไม่มีคนคัดค้าน ถึงจะสามารถซื้ อ-ข า ยได้ และต้องทำการซื้ อข า ยต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ที่กรมที่ดิน เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบอย่ างละเอียดอีกครั้งว่าอยู่ในเขตหวงห้าม หรือพื้นที่ป่าหรือไม่

3 ส.ป.ก หรือ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรก ร ร ม

จะมีสัญลักษณ์ตัวแทนของโฉนดที่ดิน เป็นครุฑสีน้ำเงิน เป็นสิทธิครอบครองเพื่อทำประโยชน์ สิทธิในการทำเกษตรก ร ร ม ไม่ใช่ก ร ร มสิทธิ์ในที่ดิน แค่เป็นสิทธิ์ครอบครองที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทำเกษตรก ร ร ม ไม่สามารถซื้ อ-ข า ย-โอน แต่จะมีสัญญาเช่า 99 ปี ซึ่งเป็นการเช่าแบบระยะย าว ( ในส่วนนี้หล า ยคนยังไม่ทราบ ก็อาจจะโดนหลอ กได้ ) แต่ที่ดิน สปก. สามารถส่ งต่อให้ลูกหลานได้ โดยมีเงื่อนไข ถ้าหากว่ารัฐบาลต้องการยึดที่ดินคืน ก็ไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆได้ ไม่สามารถออ กเป็นโฉนดได้ สิทธิจะหมดลงเมื่อข า ดคุณสมบัติ หรือฝ่าฝืนระเบียบที่ตั้งไว้

4 น.ส.2 หรือ ใบจอง

เป็นหนังสือแสดงสิทธิการครอบครองชั่ วคราว โดยทางราชการออ กให้ ไม่สามารถซื้ อ-ข า ย-โอน จำนองก็ไม่ได้ แต่สามารถส่ งต่อโดยการโอนทางมรดกตกทอ ดแก่ทาย าทเท่านั้น และสิทธิจะหมดลงเมื่อ ที่ดินนี้ไม่ได้ทำประโยชน์ติดต่อ กัน 3 ปี ทางราชการจะทำการยึดคืนได้

5 ภ.บ.ท. 5 หรือ เอกสารสิทธิ์ที่ราชการออ กให้

เป็นแบบยื่นภาษีบำรุงท้องที่ หรือเอกสารรับรองการเสียภาษี ไม่ใช่เอกสารสิทธิ ไม่สามารถซื้ อ-ข า ย-โอน ยกเว้นตกทอ ดมรดก หากซื้ อไปก็อาจจะสูญไปได้ ไม่สามารถนำไปอ้างในศาลได้ว่าเป็นเจ้าของที่ดินนั้น ( แบบนี้แหละที่โดนโ ก งกัน มาก ) สิทธิจะหมดลงเมื่อ ที่ดินไปทับซ้อนพื้นที่ห้ามครอบครอง เช่น พื้นที่ป่าไม้ เป็นต้น

6 น.ค.3

เป็นหนังสือแสดงการทำประโยชน์ ออ กโดยนิคมสร้างตนเอง จัดที่ดินเพื่อ การครองชีพ

7 ส.ท.ก.

เป็นหนังสือสิทธิทำกินในเขตป่าไม้ ซึ่งทางกรมป่าไม้เป็นผู้ออ กให้มีสิทธิในการครอบครองเพื่อทำประโยชน์ แต่ไม่มี ก ร ร มสิทธิ ไม่สามารถซื้ อ-ข า ย-โอน ยกเว้นตกทอ ดมรดก สิทธิจะหมดลงเมื่อ ไม่ทำประโยชน์ติดต่อ กัน 2 ปี ทางราชการจะทำการยึดคืนได้

ดังนั้น ก่อนตัดสินใจทำการซื้ อข า ยที่ดิน ควรจะดูให้ดีๆก่อนว่าโฉนดที่ดินพื้นนั้น เป็นก ร ร มสิทธิของเจ้าของ สามารถซื้ อข า ยได้ต ามกฏหมายหรือไม่ เwราะโฉนดที่สามารถซื้ อข า ยเป็น ก ร ร มสิทธิเจ้าของนั้น มีเพียงแบบเดียว คือ น.ส.4 จะเห็นว่า สีของตราครุฑ มีความสำคัญในการแบ่งประเภทของโฉนดที่ดินประเภทต่างๆให้ชัดเจน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ถือครองที่ดินควรรู้ไว้ และเพื่อป้องกันกลโ ก งจากมิจฉาชีพในการซื้ อข า ยที่ดินได้อีกด้วยค่ะ

ที่มา bitcoretech, poobpub

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …