Home ข้อคิด หมั่นทำบุญกับพระในบ้าน ชีวิตไม่มีตกต่ำ

หมั่นทำบุญกับพระในบ้าน ชีวิตไม่มีตกต่ำ

8 second read
Comments Off on หมั่นทำบุญกับพระในบ้าน ชีวิตไม่มีตกต่ำ
0
97

หล า ยคน มักเข้าใจว่า การที่จะได้บุญ คือ การเข้าวัดฟังธรรมรั ก ษ าศีล บริจาคให้กับวัดมากมาย การตักบาตร ถวายสังฆทาน จะได้บุญ ซึ่งนั่นก็เป็นบุญอีกรูปแบบหนึ่ง แต่เคยได้ยินไหมว่า ทำบุญตักบาตรร้อยครั้ง ไม่เท่าทำดี กับพ่อแม่เพียงครั้งเดียว ทำบุญมามากมาย แต่ทำไมชีวิตไม่ดีขึ้นเลย พรศักดิ์สิทธิ์

ที่ประประเสริฐ คือพรที่กล่าวออ กจากปากบิดาม า ร ด า ฉะนั้นหากอย ากทำบุญ อย ากได้บุญ อย ากขอพร ให้ชีวิตเป็นไปต ามที่หวังไม่จำเป็น ต้องไปสรรหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหน เริ่มจากการทำบุญกับบุพการีของท่านก่อน เ พร า ะท่านคือผู้มีพระคุณ พรของท่านย่อมศักดิ์สิทธิ์กว่าพรใด บางคนทำบุญมากมาย ทั้งบริจาคเ งินให้วัด

เป็นเ งินหล า ยหมื่นหล า ยแสน ทำบุญกับคนย ากไร้ บริจาคมูลนิธิต่างๆ เลี้ยงเพื่อนฝูงมากมาย แต่ทำไมชีวิตก็ไม่เจริญ ไม่ประสบผลสำเร็จอะไรสักที เป็นเ พร า ะไม่เคยดูแลปรนนิบัติ อะไรให้พ่อแม่เลย ข้าวสักจานไม่เคยตัก ให้ท่าน ทานอาหารสักอ ย่ าง ไม่เคยทำให้ท่านกิน อ ย่ างนี้แล้ว บุญกุศลจะเกิดได้อ ย่ างไรวิธีทำบุญกับพ่อแม่(พระในบ้าน)

1.จัดซื้ อจัดหาข้าวของเครื่องใช้ให้พ่อแม่

คนเป็นพ่อแม่ มักจะรู้เสมอว่า ลูกชอบกินอะไร อย ากได้อะไรแต่ลูกมักจะไม่ค่อยรู้ ว่าพ่อแม่ชอบอะไร สิ่งที่ท่านเคยทำ ให้เรามา ก็ควรจะทำให้ท่านบ้าง หาซื้ ออะไร ที่ท่านชอบ กินของอะไร ที่ท่านอ ย ากได้ ก็ซื้ อมาให้ท่านในวันพิเศษ เช่น วันเกิดก็ซื้ อของขวัญวันเกิด มาให้ท่าน ไม่จำเป็นต้องเป็นของที่มีมูลค่ามากมายแค่มีใจ ที่นึกถึงอย ากจะให้พ่อแม่ก็ดีใจมากพอแล้ว

2.ปรนนิบัติดูแลพ่อแม่

การดูแลทั่วไปให้ท่านกินอิ่ม นอนหลับสบาย ถือเป็นสิ่งที่ลูกๆควรจะปฏิบัติ แค่เรื่องเล็กน้อย อ ย่ างการทำอาหารให้ท่านทาน ไปจนถึงเรื่องใหญ่ อ ย่ างดูแลย ามเ จ็ บไ ข้ได้ป่ ว ย หรืออ ย่ างการทำกับข้าวไปวัด มีหล า ยคนทำกับข้าว ไปทำบุญที่วัดได้ แต่ไม่เคยทำกับข้าว ให้พ่อแม่กินเลย ก็จะไม่ได้บุญใหญ่ ควรทำกับข้าว แล้วแบ่งให้พ่อ กับแม่ ทานก่อนจากนั้น ค่อยแบ่งไปทำบุญที่วัดถึงจะถูก

3.เวลาอุทิศบุญแผ่เมตต าทุกครั้ง จะต้องอุทิศบุญไปให้พ่อแม่ก่อน

การอุทิศบุญไปให้พ่อแม่ก่อน ก็จะยิ่งได้บุญกุศลยิ่งขึ้น โดยคำกล่ายอุทิศมีว่าอิทังเม มาต าปิตูนังโหตุ สุขิต าโหนตุ มาต าปิตะโร ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ม า ร ด าบิดาของข้าพเจ้า ขอให้บิดาม า ร ด าของข้าพเจ้าจงมีความสุข หากต้องการสำเร็จไม่ว่าจะทำอะไร ก็ให้ขอพรจากพ่อแม่ จะเป็นพรที่ศักดิ์สิทธิ์

และได้ผลที่ดีที่สุด ฉะนั้นหากอย ากทำบุญ อย ากขอพรให้ชีวิตสมหวัง ไม่จำเป็นที่จะต้องไปสรรหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหน เริ่มจากการทำบุญ กับบุพการีของท่านก่อนพรศักดิ์สิทธิ์ที่ดีที่ ประเสริฐคือพรที่กล่าวออ กจากปากบิดาม า ร ด า

ที่มา รักยิ้ม yakrookaset

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …