Home ข้อคิด หล า ยคนยังไม่เคยรู้ เวลาทำบุญทุกครั้ง ให้อธิฐานแ บ บนี้ ดีต่อตัวเองและครอบครัว

หล า ยคนยังไม่เคยรู้ เวลาทำบุญทุกครั้ง ให้อธิฐานแ บ บนี้ ดีต่อตัวเองและครอบครัว

9 second read
Comments Off on หล า ยคนยังไม่เคยรู้ เวลาทำบุญทุกครั้ง ให้อธิฐานแ บ บนี้ ดีต่อตัวเองและครอบครัว
0
32

วิถีช าวพุทธมักจะชอบทำบุญกันอยู่เป็นประจำทุกๆ วัน แต่ก็มีหล า ยๆ คนที่ยังตั้งจิตอธิฐานผิดๆ ทำให้ผลบุญที่ทำไม่ส่ งผลต่อตัวเองและคนในครอบครัว วันนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีการตั้งจิตอธิฐานที่ถูกต้อง ให้ได้ผลบุญที่ตัวเองทำ กับบทความ หล า ยคนยังไม่เคยรู้ เวลาทำบุญทุกครั้ง ให้อธิฐานแ บ บนี้ ดีต่อตัวเองและครอบครัว ไปดูกันว่าเวลาที่คุณทำบุญจะต้องอธิฐานลักษณะแบบไหน

เชื่อได้เลยว่าคนไ ท ย หล า ยๆคนนั้นต่างก็ชอบที่จะเข้าวัดเข้าวาทำบุญต ามสถานที่ต่างๆ การขอพรนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงิน เรื่องงาน ครอบครัว ความรักแม้แต่ในเรื่องของสุข ภาพนั้น ทำบุญการอธิษฐานแบบไหนถึงจะดีต่อตัวเรา วันนี้เราได้นำความรู้ดีๆมาฝากกัน วิธีการอธิษฐานเวลาที่ไปทำบุญนั้นจะต้องกล่าวอย่ างไร

คำอธิษฐานเวลาใส่บาตร-ทำบุญ

หล า ยๆท่านเวลามีเรื่องไม่สบายใจนั้นก็คงจะหันหน้าเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นตัวช่วยในการยึดเหนี่ยวจิตใจ แต่รู้หรือไม่ว่าการที่เราจะพูด กล่าวคำอธิษฐานนั้น ควรอธิษฐานแบบไหนถึงจะให้ผลที่ดี กับตัวเรา

คำอธิษฐานเวลาทำบุญ ขอบุญจาก…… ( ธรรมทาน , สังฆทาน , วิหารทาน ) นี้ จงถึงแก่ เจ้าก ร ร มนายเ ว ร และผู้ปกปักรั ก ษ าดูแลข้าพเจ้าและครอบครัวที่มีมาถึงตัวทุกภพทุกภูมิ ขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระนิพพานในช าติปัจจุบัน หากไม่ถึงเพียงใด ขอให้คำว่าไม่มีไม่รู้ในสิ่งที่ดี จงอย่ าได้ปรากฎ

แก่ข้าพเจ้า ขอให้เกิดในภพภูมิเขตประ เทศที่มีพระพุทธศาสนาประดิษฐานอย่ างมั่นคง และได้ศึกษาพระธรรมได้อย่ างเข้าใจถ่องแท้ลึกซึ้งตลอ ดจนกว่าจะเข้าพระนิพพานด้วยเทอญ ขอท่านพระยม ราชจงเป็นสักขีพย านในการบำเพ็ญบุญของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเทอญ เพื่อเป็นการลด ก ร ร มที่เรามีมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน

หมั่นแผ่เมตต าอุทิศส่วนบุญกุศลที่เราได้ทำนั้นส่ งไปให้ถึงผู้ที่เราตั้งใจจะทำให้ เพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้นมีความเจริญขึ้น ขอให้ท่านที่ทำต ามนี้แล้วชีวิตจะพบความสุขความเจริญ ความรุ่งเรืองความร่ำร ว ย การทำบุญโดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปวัด

ก็สามารถที่จะทำได้และทำได้ในทุกที่ทุกเวลา ใครที่ไม่สะดวกเดินทางไปวัด การทำบุญมีเป็นการทำบุญที่ตัวเราทำได้เอง ไม่ต้องมีใครมาบังคับสามารถสร้างบุญ ได้ช่วยตัวเองได้

ทำบุญกับพ่อแม่

เป็นสิ่งที่ไม่ต้องเดินทางไปไกลไหนเลยเพียง ทำบุญกับพระที่บ้ า น พระที่บ้ า นซึ่งก็คือพ่อแม่หรือผู้ที่มีบุญคุณกับเรา คอยเลี้ยงดูให้เราเติบใหญ่ทำให้ท่านมีความสุข พาไปเที่ยวหาอาหารดีๆมาให้ท่าน คุณเห็นว่าท่านมีความสุขยิ้มได้ เท่านี้คุณก็จะรู้สึกอิ่มใจมีความสุขต ามไปด้วยแล้ว ชีวิตก็จะมีความเจริญยิ่งขึ้น

รั ก ษ าศีล

การรั ก ษ าศีลได้ก็นับได้ว่าเป็นวิธีการทำบุญแล้วค่ะ พย าย ามหมั่นรั ก ษ าศีลกันให้ได้หากสิ่ง 8 ย ากไปอย่ างน้อยๆก็ขอให้รั ก ษ าศีล 5 อยู่เป็นประจำ ด้วยผลบุญที่เราได้ทำนี้จะส่ งผล ทำให้เราได้รับบุญกุศลที่มาก

คิดดี ทำดีอยู่เสมอ

การคิดดีทำดีอยู่เสมอ พูดแต่ในเรื่องที่ดีๆรู้จักปล่อยวางแล้วมองโลกในทางที่เป็นไป มองโลกในแง่ดี หากมีคนรอบข้างเข้ามาขอความช่วย เหลือมาพูดปรึกษาเราก็สามารถที่จะเต็มใจช่วยเขาได้

ทำบุญทำทานด้วยการให้ สิ่งของต่างๆที่เรามีมากหรือบางทีเก็บเอาไว้ก็ไม่ได้ใช้งาน การนำสิ่งของเหล่านี้มอบให้กับผู้ที่เขาไม่มีหรือเขาต้องการที่จะใช้ประโยชน์ เราทำแล้วตัวเราไม่เดือ ด ร้อน มอบให้กับผู้อื่นก็เหมือนเป็นการทำบุญที่ดีได้

ทำบุญกับสั ต ว์

หากอย า กทำบุญแล้วไม่มีเวลาที่จะไปไหว้พระหรือเข้าวัดจริงๆ หาเวลาว่างในตอนไหนก็ได้ ปล่อยชีวิตสั ต ว์เป็นทาน เช่น การปล่อยปลา ปล่อยนก ไถ่ชีวิตโคกระบือ สิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่เราช่วย เหลือสั ต ว์หรือหากบ้ า นใครเลี้ยงสั ต ว์เลี้ยง ก็ควรที่จะดูแลเอาใจใส่ให้ข้าวให้น้ำ ไม่ใช่แค่เลี้ยงเอาไว้เฝ้าบ้ า นอย่ างเดียว

ที่มา postsod

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …