Home ข้อคิด อย ากมีชีวิตดีเจริญรุ่งเรือง ให้ใช้ห นี้พ่อแม่ ต าม 10 ข้อนี้

อย ากมีชีวิตดีเจริญรุ่งเรือง ให้ใช้ห นี้พ่อแม่ ต าม 10 ข้อนี้

8 second read
Comments Off on อย ากมีชีวิตดีเจริญรุ่งเรือง ให้ใช้ห นี้พ่อแม่ ต าม 10 ข้อนี้
0
53

หากวันนี้ชีวิตของคุณนั้นกำลังเริ่มตกต่ำลงทุกวัน ไม่ว่าจะทำอะไรในชีวิตก็รู้สึกติดขัดทุกเรื่อง สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นเพราะอะไร วันนี้เราจะพาคุณไปดูสาเหตุและช่วยคุณได้แก้ไข และพาชีวิตของคุณนั้นเจริญรุ่งเรืองและมีความสุข กับบทความ อย ากมีชีวิตดีเจริญรุ่งเรือง ให้ใช้ห นี้พ่อแม่ ต าม 10 ข้อนี้ ไปดูกันว่าการใช้ห นี้พ่อแม่นั้นจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

การ ใช้ห นี้พ่อแม่ คือเรื่องที่ช าวพุทธอย่ างเราพึงปฏิบัติ เพราะพ่อแม่ คือผู้ให้ชีวิตกับเรา ในย ามที่เราเกิดจนโต ท่านต้องคอ บพร่ำสอนให้ทำค วามดี เรียนหนังสือสูง ๆ เลี้ยงดูแลเอาใจใส่เราในทุก ๆ เรื่อง

พอเมื่อเราโตขึ้นหน้าที่ของลูกทุกคนก็คือ กตัญญูกตเวที คอยดูแลเลี้ยงดูท่านเมื่อย ามแก่เฒ่า ทำให้ท่าน มีความสุขเพราะ ‘พ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูก’ พระพุทธศาสนาสอน

ให้เราเป็นคนกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา แล้วชีวิตก็จะมีแต่เรื่องดี ๆ จึงขอนำเรื่องราวสาระธรรมดี ๆ ที่ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ได้เขียนไว้สอนใจ ฝากถึงลูก ๆ ทุกคน กับ 10 วิธีใช้ห นี้พ่อแ ม่ มีดังนี้

1 ชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้เ ป็น มง คลนาม ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน เพราะชื่อเป็นเพียงนามสมมุติแทนตัวเรา อย่ างหล วงพ่อชื่อจรัญ ปู่ตั้งให้ หมอ ดูบอ กเป็นกาลกิณี แต่ทำไมเจริญรุ่งเรือง ขอให้เชื่อพระพุทธเจ้าทำดีได้ดี ฯ

2 จงสร้างความดีให้กับตัวเอ ง และนี่ก็เป็นการใช้ห นี้ตัวเอง ตัวเราพ่อให้หัวใจ แม่ให้น้ำเลือ ดน้ำเหลืองอยู่ในตัวแ ล้ว จะไปแสวงหาพ่อที่ไหน

จะไปแสว งหาแม่ที่ไหน บางคนรังเกียจแม่ ว่าแก่เฒ่าไม่สวยไม่งาม พอตัวเองแก่ก็เลยถูกลูกหลา นรังเกียจ จึงเป็นกงกรร มกงเกวีย นยืดเยื้อ กันต่อไปอีก ฯ

3 ใครที่คุณแม่ล่วงลั บไปแล้ว ก็ให้หมั่นทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่าน และถ้าจะทำบุญด้วยการเจริญก ร ร มฐาน แล้วอุทิศส่วนกุศลไป กา รทำเช่นนี้ถือว่าได้บุญมากที่สุด ทั้งฝ่ายผู้ให้แล ะผู้รับ ฯ

4 ผู้ใดก็ต ามที่คุณแม่ยังมีชีวิ ตอยู่ ก็ให้กลับไปหาแม่ ไปกราบเท้าขอพรจากท่าน จะได้มั่งมีศรีสุข

ส่วนคนที่เคยทำไม่ดีไว้กับท่าน ก็นำเทียนแพไปกรา บขออโหสิก ร ร ม ล้างเท้าให้ท่านด้ว ย เป็นการขอขมาลาโทษ ฯ

5 บางคนลืมพ่อลืมแม่ อย่ าลืมนะกา รเถียงพ่อเถียงแม่ไม่ดี ขอบิณฑบาต สอนลูกหลานอย่ าเถียงพ่อเถีย งแม่ อย่ าคิดไม่ดีกับพ่อ กับแม่ ไม่อย่ างนั้นจะก้า วหน้าได้อย่ างไร ก้าวถอยหลั งดำน้ำไม่โผล่ ฯ

6 ขอฝากท่านไว้ไปสอนลูกหลา น อย่ าคิดไม่ดีกับพ่อแม่เลย ไม่ต้องถึงกับฆ่ าหรอ ก แค่คิดว่าพ่อแ ม่เราไม่ดี จะทำมาหากินไม่ขึ้น เจ๊ง ท่านต้องแก้ปัญหาก่อนคือ ถอนคำพูด ไปขอขมาลาโทษเสีย แล้วมาเจริญก ร ร มฐาน รับรองสำเร็จแน่ มรร คผลเกิดแน่

7 ลูกหลานโปรดจำไว้ เมื่อแ ยกครอบครัวไปมีสามีภรรย าแล้ว อย่ าลืมไปหาพ่อแม่ ถึงวันว่างเมื่อไรต้องไปหาพ่อแม่ ถึงวันเกิดของลูกหลา น อย่ าลืมเอาของไปให้พ่อแม่รับประทาน อย่ ากินเหล้า เข้าโฮเต็ล ฯ

8 คนที่มีบุญวาสนา จะกตัญญูกับพ่อแม่ คนเถียงพ่อเถียงแม่เอาดีไม่ได้..คนไม่พูดกับพ่อแม่ นั่งก ร ร มฐานร้อยปี ก็ไม่ได้อะไร? ถ้าไม่ขออโหสิก ร ร ม ฯขออโหสิก ร ร ม ที่คิดไม่ดีกับพ่อแม่ คิดไม่ดีกับครูบาอา จารย์ คิดไม่ดีกับพี่ๆ น้องๆ จะไม่เอาอีกแล้ว เอาน้ำไปขันหนึ่ง เอาดอ กมะลิโรย กายกัมมัง วจีกัมมัง

มโนกัมมัง โยโทโส อันว่าโทษทัณฑ์ใด ความผิดอันใด ที่ข้าพเจ้าพลั้งเผล อสติไป ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ขอให้คุณพ่อคุณแม่ คุณปู่คุณย่ า คุณต าคุณย าย คุณพี่คุณน้อง อโหสิก รรมให้ด้วย แล้ วเอาน้ำรดมือรดเท้า ฯ

นี่แหละท่านทั้งหล า ยเอ๋ย เป็นห นี้บุญคุณพ่อแม่มากมาย ยังจะไปทวงนาทวงไร่ ทวงตึก มาเป็นของเราอีกหรือ ตัวเองก็พึ่งตัวเองไม่ได้ สอนตัวเองไม่ได้

เป็นคนอัปรีย์จัญไรในโลกมนุษย์ไปทวงห นี้พ่อแม่ พ่อแม่ให้แล้ว ( ให้ชีวิต ให้…ให้… ให้….ฯลฯ ) เรียนสำเร็จแล้ว ยังช่วยตัวเองไม่ได้ มีห นี้ติดค้าง รับรองทำมาหากินไม่ขึ้น ฯ

ห นี้บุญคุณอันยิ่งใหญ่ เหลือจะนับประมาณ
นั่นคือห นี้บุญคุณของบิดามารดา

9 ของดี ของ ปู่ ย่ า ต า ย าย อย่ าไปทำล า ยเลย ของพ่อแม่อย่ าไปทำล า ยนะ หนีได้แน่นอน โยมมีก ร ร มฐาน มีท รั พ ย์ มีชื่อเสียง ความรัก บูช าท รั พ ย์ บูช าชื่อเสียง

ความรักของพ่อแม่ได้ เงินจะไหลน องทองจะไหลมา……… พ่อแม่ให้อะไรเอาไว้ก่อน อย่ าไปทำล า ยเสีย ถึงจะเป็นถ้วยพ่อแม่ให้มา ก็ไว้เป็นที่ร ะลึกก็ยังดีอย่ าเอาไปทิ้งขว้าง ฯ

10 ถ้าต้องการเจริญก้าวหน้าขอฝากไว้ด้วย คนเรามี ๒ ก้าว จะก้าวขึ้นหรือก้าวลงดำน้ำไม่โผล่ ก้าวลงมันง่ายดี ก้าวขึ้น มันต้องย าก ของชั่ วมันง่าย หลั่งไหลไปต ามที่ต่ำ นี่บอ กสอนลู กหลาน

ต้องการจะบ รรจุงานไม่ต้ องไปวิ่งเต้น ดูลูกเสียก่อน กุศลเพียงพอหรือเปล่า ต้องเพิ่มกุศล ตัวอย่ างเรียนจบครู สว ดมนตร์เข้าเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องเป็นครู ทำงานธนาคารก็ได้

บริษัทก็ได้เดี๋ยวมีคนรับ บางรายทั้งสอบทั้งสมัครหล า ยแห่งไม่เคยเรียกเลย อา ตมาให้นั่งก ร ร มฐาน พอ ๗ วันผ่า นไปพวกมาต ามให้เข้าไปทำงานแล้ว ฯ

อานิสงส์ผลบุญนี้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ชีวิตหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า เงินทองไหลมาเทมา แคล้วคลาดจากอุปสรรคทั้งปวง จิตจะเป็นสมาธิได้เร็ว

ข้อมูลจาก หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ( ฉบับหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน )

ที่มา poobpub

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …