Home ข้อคิด เงินข า ดมือ มีแต่ห นี้สิน ทำบุญ 4 ข้อนี้ ชีวิตหมดห นี้หมดสิน

เงินข า ดมือ มีแต่ห นี้สิน ทำบุญ 4 ข้อนี้ ชีวิตหมดห นี้หมดสิน

9 second read
Comments Off on เงินข า ดมือ มีแต่ห นี้สิน ทำบุญ 4 ข้อนี้ ชีวิตหมดห นี้หมดสิน
0
25

หากวันนี้คุณนั้นเป็นคนมีทำงานหาเงินได้เยอะ แต่ก็ยังมีห นี้สินล้นตัว และยังเงินข า ดมือ วันนี้เราก็อย ากที่จะแนะนำวิธีที่ทำให้ห นี้สินของคุณนั้นหมดลงกับบทความ เงินข า ดมือ มีแต่ห นี้สิน ทำบุญ 4 ข้อนี้ ชีวิตหมดห นี้หมดสิน ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้ห นี้สินของคุณนั้นหมดลง

สำหรับในช่วงเวลาที่ผ่าน มานั้น หากใครเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ หามาได้เท่าไหร่ก็ใช้หมด หากว่าชีวิตมีแต่รายจ่าย มีแต่เรื่องที่ไม่จำเป็นเกิดขึ้น มีเหตุผลที่จะต้องใช้เงินตลอ ดเวลา ทำอะไรก็มีแต่อุปสรรคปัญหา เงินทองก็ห า ย าก ชีวิตก็ติดขัดไม่ราบรื่น

หากใครที่กำลังเจอกับปัญหาเหล่านี้ คนโบราณมักจะพูดกันว่าเป็นคนที่มีกรร ม ทำคุณคนไม่ขึ้น ไม่ว่าจะทำดีมากแค่ไหนก็ต ามสุดท้ายก็เจอแต่ปัญหา ซึ่งในวันนี้เรามีตัวช่วยที่จะทำให้ปัญหาของคุณเบาบางลง ช่วยในเรื่องของการเงินของคนที่ติดขัดทำให้ดีขึ้น แนะนำว่าให้ทำต ามทั้ง 4 อย่ างเหล่านี้และชีวิตของคุณจะดีขึ้น มาก

1 ทำซุ้มประตูวัด ช่วยสร้างวัด ทำป้ายบอ กทางไปวัด การทำสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นไปในตัว ทำให้ผู้อื่นได้รู้ถนนหนทางและสถานที่ในการไปวัด เหมือนกับว่าเป็นการบอ กบุญไปในอีกทางเลือ กหนึ่ง ทำให้ตัวผู้อื่นนั้นได้ไปทำบุญ สงบจิตสงบใจ อีกทั้งยังเป็นผลดีต่อตัวเราอีกด้วย

2 คนโบราณมักจะพูดกันไว้เสมอว่า การทำบุญ ให้กุศลผลบุญส่ งผลกับตัวเรานั้น สิ่งที่ทำง่ายที่สุด รวดเร็วที่สุด นั่นก็คือ การดูแลพ่อแม่ ปฏิบัติภักดีต่อท่าน พาพ่อกับแม่ไปทานข้าว กินข้าวอร่อยๆ หาซื้ อเสื้อผ้าให้ท่านใส่ รู้จักการปฏิบัติภักดีไม่ให้ท่านรู้สึกเสียใจ

พาท่านไปใส่บาตรทำบุญด้วยข้าว สิ่งที่จำเป็น ถวายข้าวเพื่อที่จะได้อานิสงส์เรานั้น จะได้มีกินมีใช้ไม่มีอ ด มีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิต ทำให้ในเรื่องของการทำมาค้าข า ยนั้นค้าขึ้น เงินอยู่กับตัวไม่ไหลออ กไป

3 หากเริ่มรู้สึกว่าสถานการณ์การเงินของคุณเริ่มไม่คล่องตัว มีปัญหา มีเท่าไหร่ก็ใช้หมด หามาได้เท่าไหร่ก็ใช้จนหมด เขาว่ากันว่า ในช่วงช าติที่แล้วนั้น คุณยืมเงินคนอื่น มาแล้วไม่คืน ติดเงินคนอื่นเขาสารพัด ยืมแล้วจะต้องคืน จะถือว่าเป็นการแก้กร รมของตัวเอง หากในช าตินี้ต้องการแก้กรร ม แนะนำว่าให้ถวายข้าวสารอาหารแห้ง

ให้กลับผู้ที่ข า ดแคลนและต้องการ ช่วยสถานที่ที่ต้องการอาหาร เป็นประจำทุกๆเดือน จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้น ช่วยให้วาสนาคอยค้ำจุนไม่ให้ชีวิตของคุณตกต่ำ ไม่จำเป็นต้องทำเยอะ แต่ขอให้ทำเป็นประจำทุกเดือนได้จะดีมากๆ หากใครตกต่ำขอให้ลองทำวิธีนี้ดู บอ กเลยว่าชีวิตของคุณจะสมปรารถนา ทำสิ่งใดก็จะมีแต่ความสุขความเจริญเข้ามาในชีวิตแน่นอน

4 วิธีที่จะช่วยหลุดพ้นผลของกรร มที่มีมาตั้งแต่ช าติปางก่อนและในอดีตที่ทำผิดพลาดไว้ แนะนำว่าให้ซื้ อแท่นประทับพระพุทธรูป รองเท้า สิ่งของที่จำเป็น อาสนะ เครื่องลาดปู ทำป้ายบอ กทาง ถนน สะพาน สิ่งใดที่ทำแล้วเป็นคุณประโยชน์แก่ผู้อื่น ขอให้ทำเพราะจะเป็นผลดีต่อตัวคุณตั้งแต่ในวันนี้ตลอ ดไป

คนโบราณสมัยก่อนนั้นว่าการเอาไว้ว่าการช่วยชำระห นี้สงฆ์ และการปฏิบัติใน 4 ข้อข้างต้นเหล่านี้จะถือว่าเป็นการช่วยแก้ก ร ร มเก่าของเราที่มีติดมาตั้งแต่ช าติปางก่อนได้ในส่วนหนึ่งเท่านั้น บางสิ่งบางอย่ างไม่สามารถที่จะแก้ไขได้

ขึ้นอยู่กับกาลเวลา และการสร้างคุณงามความดี สิ่งเหล่านี้หากเราทำแล้วจะเป็นคุณงามความดีที่ส่ งผลบุญให้กับตัวเรา การกระทำของเราจะส่ งผลให้ชีวิตของเราดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้น ขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วไม่มีแบบตัวเองก็ได้

หากห นี้สินเยอะ ทำคุณคนไม่ขึ้น สะสมเหรียญ 10 บาทแล้วห่อผ้าขาวไว้

1 ให้เราสะสมเหรียญ 10 บาทครบ 120 เหรียญ แล้วก็นำไปห่อด้วยผ้าขาวบางที่สะอาด หรือจะเป็นผ้าแบบไหนก็ได้ที่เป็นสีขาวแต่จำเป็นจะต้องสะอาด

2 ทำเหรียญที่เราสะสมไว้ไปถวายตู้ชำระห นี้สงฆ์ หรือนำไปช่วยคนที่ตกทุ ก ข์ได้ย าก การสะสมเหรียญนั้นคือ การสะสมทีละเล็กทีละน้อย ไม่ใช่การไปแลกมา

3 เราสามารถนำเหรียญที่เราสะสม แบ่งทำบุญเป็น 10-20 วัดก็ได้ แล้วแต่ศรัทธาของเรา ขึ้นอยู่กับตัวเรา

หลังจากนั้นให้ท่องนะโม 3 จบทุกครั้งที่เราถวายวัดใดวัดหนึ่ง

บทแผ่เมตต าทั่วไป

สัพเพ สัตต า สั ต ว์ทั้งหล า ยที่เป็นเพื่อนทุ ก ข์ เกิดแก่เ จ็ บต า ยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวราโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่ าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพย าปัชฌาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่ าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่ าได้มีความทุ ก ข์กายทุ ก ข์ใจเลย

สุขี อัตต านัง ปะริหะรันตุ จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ รั ก ษ าตนให้พ้นจากทุ ก ข์ภั ยทั้งสิ้นเถิ

หลังจากนั้นให้กล่าวต ามดังต่อไปนี้

สิ่งใดที่ข้าพเจ้าเคยทำผิดพลาดไปในวันนี้ อดีตช าติ โดยตั้งใจก็ดี โดยไม่ตั้งใจก็ดี สิ่งใดที่ประมาทพลาดพลั้ง รวมถึงการล่วงเกินคุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระอริยสงฆ์เจ้า พระอรหันต์ทุกพระองค์ ตลอ ดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทุกทิศทุกทาง รวมถึงผู้ที่มีพระคุณ เทวดาประจำตัว เจ้ากร รมนายเวร สิ่งใดที่ข้าพเจ้าพูดขึ้น มาพล่อยๆ และทำไม่ดีไป

ได้โปรดอภั ยให้ตัวข้าพเจ้าด้วย ข้าพเจ้าขอขมาลาโทษ ขออนุญาตมีคู่มีคู่ครอง มีครอบครัว มีความสุขความเจริญรุ่งเรือง ให้เหมือนกับคนทั่วไป

หากในอดีตช าติ ข้าพเจ้าเคยอธิษฐาน หรือให้คำสัตย์สาบานในๆที่เป็นผลไม่ดีต่อตัวข้าพเจ้าในช าตินี้ ข้าพเจ้าขอถอนคำอธิษฐานเหล่านั้น ขอให้ชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นด้วยเถิด

ที่มา Postsod

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …