Home ข้อคิด เงินและงานเริ่มห า ย าก จงเตรียมรับมือกับ 9 สิ่งนี้ กำลังเกิดขึ้น

เงินและงานเริ่มห า ย าก จงเตรียมรับมือกับ 9 สิ่งนี้ กำลังเกิดขึ้น

8 second read
Comments Off on เงินและงานเริ่มห า ย าก จงเตรียมรับมือกับ 9 สิ่งนี้ กำลังเกิดขึ้น
0
21

หากวันนี้คุณนั้นกำลังตกอยู่ในที่นั่งลำบาก ทีี่ไม่สามารถเก็บเงินได้ แต่วันนี้เราอย ากที่จะให้คุณนัั้นได้เตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในทุหกวันนี้ กับบทความ เงินและงานเริ่มห า ย าก จงเตรียมรับมือกับ 9 สิ่งนี้ กำลังเกิดขึ้น ไปดุกันว่ามีอะไรบ้าง

เราทุกคนควรจะใช้ชีวิต ใช้จ่ายเงินกันอย่ างไร ต้องปรับตัวหรือต้องเจอกับอะไรบ้าง มาดูกันว่าต่อจากนี้ไป จะมีอะไรเปลี่ยนแปลง

1 = ผู้สูงอายุต้องกลับมาทำงาน

ปกติคนวัยนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะวางแผนก่อนวัยเกษี ยณ เพื่อให้มีเงินเก็บเงินก้อนไว้ใช้หลังเกษี ยณได้มากเพียงพอ ที่จะสามารถฝ าก ธน าค าร และหวังเก็บ ด อ กเบี้ ยกินได้บ้างแต่ถ้าหากเงินฝากไม่มีด อ กเบี้ ยก็จะทำให้เงินก้อน ค่อยๆ ถูกใช้ไปจนหมด แล้วก็กล า ยเป็นว่า ผู้สูงอายุต้องกลับมาทำงาน เพื่อหาเงินเลี้ยงตัวเองอีกครั้ง

2 คอรั ปชั่ น และการโ กงจะมากขึ้น

แน่นอนว่ายิ่งเงินห า ย าก คน ฉ วย โอ กาสก็จะมีมากขึ้น การข าดเงินจะทำให้คน ข า ดจิตสำนึกได้ง่ายกว่าเดิมยอมทำทุกอย่ างเพื่อเงิน

3 = เงินจะห า ย ากขึ้น

ลองดูทุกวันนี้สิ ว่าคนเริ่มจับจ่ายใช้สอยกันน้อยลงขนาดไหน นี่ยังไม่รวมกับวิ ก ฤ ต โ ค วิ ด ที่เพิ่งเกิ ดขึ้น จนส่ งผลกระทบในวงกว้างและหากในอนาคตที่ ธ น าค ารทั่วโลกจะให้ด อ กเ บี้ยเงินฝาก 0% เท่ากับคนที่ฝากเงินใน ธ น าค ารจะไม่ได้ด อ กเบี้ ยเลย

4 = ครอบครัวมีปัญหามากขึ้น

สมัยก่อนผู้ช ายจะเป็นคนออ กไปทำงานหาเงิน เพื่อมาเลี้ยงครอบครัว ผู้หญิงจะอยู่บ้านคอยดูแลงานบ้าน และเลี้ยงลูกทำให้มีเวลาอยู่กับลูกได้ตลอ ด แต่พอมายุคนี้ ทั้งพ่อและแม่ก็ออ กไปทำงานนอ กบ้าน และยิ่งยุคที่เงินห า ย ากยิ่งต้องทำงาน มากขึ้นไปอีกเพราะหาเงิน มาก็ไม่พอค่าใช้จ่าย

5 = ค่าครองชี พจะสูงขึ้นอีก

ข้าวของทุกอย่ างแ พ งขึ้นแต่เงินทองกลับห า ย ากกว่าเดิม ถ้าวันนี้ไม่ระวั ง วันข้างหน้าต้องเสี ยใจภายหลังแน่นอน

6 = คำว่า ‘อิสรภาพทางการเงิน’ จะเอื้ อมถึงได้ย ากขึ้น

เดี๋ยวนี้ใคร ๆ ก็ชอบพูดเรื่อง อิสรภาพทางการเงินกัน มากขึ้น การที่มีรายได้เข้ามามากกว่ารายจ่าย แบบที่เราไม่ต้องทำงาน เป็นการสร้างอิสรภาพทางการเงินให้ตัวเอง ซึ่งคนสมัยก่อนจะนิยมฝากเงิน เพื่อเอา ด อ กเบี้ ย แต่ถ้ามองดูยุคปัจจุบัน เราคงทำแบบนั้นไม่ได้แล้ว และยิ่งลงทุนผิ ดที่ กล า ยเป็นว่าเราจะต้องทำงานไปตลอ ดชีวิต

7 = เงินจะอยู่เหนือคน มากยิ่งขึ้น

เมื่อเงินห า ย ากมากขึ้น ก็ยิ่งมีค่ามากขึ้น และคนก็จะพ ย าย ามทำทุกอย่ าง เพื่อให้ได้มัน มาโดยไม่สนว่าใครจะลำบ ากหรือเดื อ ดร้ อน

8 = หลังจากยุค ด อ กเบี้ ย 0% ทุกอย่ างจะแ ย่ลงไปอีก

นั่นเป็นเพราะว่าเงินจะล้นระบบ แต่ไม่ใช่เงินมีมากสำหรับทุกคนหรอ กนะ เมื่อเงินล้นระบบจะล้นไปอยู่ในมือคนร ว ย ซึ่งคนร ว ยมีจำนวนที่น้อยมาก ๆ เมื่อเทียบกับคนจน จึงเกิ ดการใช้จ่ายที่น้อยต ามไปด้วย และเมื่อใช้จ่ายน้อย ก็จะส่ งผลกระทบแบบโ ด มิโ น่คือ พ่อค้าแม่ค้าไม่มีคนซื้ อ ของก็จะข า ยไม่ได้ ตลาด ห้ างส ร ร พสิ นค้าไม่มีคนเดิน คนส่วน มากไม่มีเงินที่จะเอาไปใช้จ่าย ให้เงินหมุนเวียนเศรษฐกิจและพอเศรษฐกิจไม่ดี ทั้งบริษัททั้งโรงงานก็ต้องปิดตัวลง

9 = ความเหลื่อมล้ำจะมากขึ้น

หากเงินฝากไม่มีดอ กเบี้ย ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในสังคมเพิ่มมากขึ้น คนร ว ยที่มีอยู่เพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ก็จะยิ่งร ว ยขึ้น ในขณะที่คนจนคนที่หาเช้ากินค่ำ ไม่มีเงินเหลือเก็บ ก็ต้องทำงานหนักแบบนี้ไปตลอ ดชีวิต

ที่มา e-yhangwa

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …