Home ข้อคิด เดือนเกิดทั้ง 12 เดือน ทำให้รู้ตัวตน นิสัย และเสน่ห์ของแต่ละคนได้

เดือนเกิดทั้ง 12 เดือน ทำให้รู้ตัวตน นิสัย และเสน่ห์ของแต่ละคนได้

8 second read
Comments Off on เดือนเกิดทั้ง 12 เดือน ทำให้รู้ตัวตน นิสัย และเสน่ห์ของแต่ละคนได้
0
42

วันนี้เราจะพาคุณนั้นไปต ามหาตัวตนของคุร และนิสัยที่แท้จริงของคุร และคนรอบข้างกายคุณ กับบเดือนเกิดของคุณ เมื่อรู้เดือนเกิดอยู่ล้ว เราก็ไปอ่ า นคำทำนา ย พร้อมๆ กันค่ะ ว่าจะแม่น มากแค่ไหน

1 เดือน มกราคม

เดือนนี้ เป็นคนค่อนข้างรอบคอบ คิดมากตลอ ดเวลาในบางคนก็ชอบเก็บของเก่า ของโบราณเอาไว้ สะสม รู้จักเก็บมัธยัสถ์ งก เสียดายของประหยัด มองกำไรข า ดทุ นไว้ก่อน ดูเหมือนเห็นแก่ตัวแต่ที่จริงแล้วฉลาด เป็นนักธุ รกิจที่ดีได้ทะเยอทะ ย า น บางทีก็คิดเล็กคิดน้อยอะไรไม่รู้ เชื่อมั่นในตัวเองทรหด อ ดทนได้ดี

โดยเฉพาะในเรื่องงานก็บ้ างาน มาก จนทำให้ความรักที่มีอยู่จืดไปเลย แต่งงานช้าก็เพราะมัวแต่เลือ ก ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับความรักสักมากนัก หากงานที่ต้อรับผิดชอบนั้น ยังไม่เสร็จ

เพราะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบ เรื่องความรัก ก็ใช่ย่อยมีเสน่ห์ มีความต้องก ารท างเ พ ศ สูงอยู่เหมือนกัน แต่ทำเป็นขรึมเย็นช าไปงั้นแหละ ที่ทำเป็นหยิ่งแต่จริง ๆ

กลับเป็นคนง่าย ๆ ไม่มีอะไร ไม่มี พิ ษ ภั ยกับใคร เจ้าระเบียบซะอีกรักเกียรติยศ ชื่อเสียงเป็นอย่ างยิ่ ง ทำอะไรไม่ค่อยพึ่งใครเลย ชอบทำเอง แต่เดือนนี้ ก็เป็นคนมีบุญมักได้คู่ดี

2 เดือน กุมภาพันธ์

อุปนิสัยร่าเริง เพื่อน มากมาย เป็นคนที่ตองการมิตรที่แท้จริง แต่ก็มักไม่ค่อยมีเพื่อนแท้ มักชอบอยู่ในแวด วงสังคมที่ดี เพราะยิ้มแย้มแจ่มใสได้กับทุกสถานการณ์ แม้ว่าตนเองจะทุ ก ข์อยู่ก็ต าม เป็นคนที่ช่างพูดช่างคุย

นิสัยช่างคิดช่างจำ และยังมีแผนการมาก เชื่อมั่นและมีความเห็นเป็นของตัวเอง ชอบอิสระ ไม่ชอบขึ้นกับใคร

หรือให้ใครบังคับให้ทำอะไร อ ย า กทำอะไรทำเองไม่ต้องมาสั่ง ชอบชีวิตที่เรียบง่ายแม้ว่าตัวจะต้องอยู่ในสังคมก็ต าม เป็นคนที่มีไอเดียอะไรดี ๆ และแปลกใหม่อยู่เสมอ ต ามยุคต ามสมัยทันเหตุการณ์ของโลกอยู่เสมอ

ชอบเปลี่ยนแปลง จนคนรอบข้างต ามไม่ทัน จริงใจเปิดเผ ยตรงไปตรงมา ในบางครั้งก็ดูก้ าวร้ าวและขิ้งอนน้อยใจ แต่ถึงยังไง ก็เป็นคนที่ชอบสนุกสนาน คบกับใครก็ได้ ช่างเลือ กด้วย ไม่ชอบผูกมัดหรือมีพันธะติดกับใคร ไม่แปลกที่ห าคู่ที่ถูกใจ ย า ก

3 เดือน มีนาคม

เห็นใจช าวบ้าน ชอบช่วยเหลือคนแล้วก็ไปรับแบกภาระเอง เข้ากับคนง่ายมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีจิตใจที่เมตต าโอบอ้อมอารี ชอบสร้างบุญสร้างกุศล เหงา ว้าเหว่ หรือไม่ชอบอยู่ในที่แคบ อารมณ์มักอ่อนไหวง่ายมาก ๆ ในบางครั้ง

ก็หงุดหงิด จิตใจไม่แน่นอน อารมณ์เปลี่ยนไปมา บางครั้งก็ดูแข็งบางทีก็อ่อนไหวง่ายเหลือเกิน ด้วยความใจอ่อนไง จึงมักทำให้เสี ยโอ กาสดี ๆ ไปเรื่อยๆ และก็มีอารมณ์ที่ก้ าวร้ าว ปาก ร้ า ย ได้เหมือนกัน เป็นคนที่เย็นก็ได้ ร้อนก็ได้

คล้อยต ามคนอื่นได้ มักพอใจในสิ่งที่ตนมี เชื่อเรื่องโช คล างสิ่งลี้ลับ และชอบที่จะจดจำเรื่องเก่า ๆ รักใครก็ได้ง่าย ๆ เหมือนกัน แล้วมักจะจมอยู่กับรักเก่า ๆ นั้นฝังใจไม่ยอมลืม

แต่กับบางเรื่องกล า ยเป็นคนที่ขิ้ลืมบ่อย ๆ ซะงั้น เป็นคนที่ไม่ค่อยใส่ใจใฝ่หาอะไรที่มันใหม่ ๆ เว้นซะแต่ชอบที่จะซื้ อรองเท้าใหม่ ๆ อยู่เรื่อยเลย เดือนนี้เป็นคนเท้าสวยแล้วจิตใจจะดี

4 เดือน เมษายน

เป็นคนที่มีนิสัยเหมือนเด็ ก ๆ อ ย า กรู้ อ ย า กเป็นไปซะหมด ได้รู้ได้เห็นแล้วก็เบื่ อ ไม่เอาแล้ว อ ย า กได้ใหม่อีกแล้ว เหมือนเด็ ก ๆ ไม่ค่อยยอมฟังใครง่าย ๆ ลุยลูกเดียว แล้วก็เจ็ บแล้วเจ็ บไม่รู้จักจำด้วย ชอบกลับไปทำซ้ำแบบเดิมตลอ ด

จู้ จิ้ จุ กจิ กกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง แต่เป็นคนที่น่าคบนะเพราะเป็นคนที่จริงใจตรงไปตรงมา ชอบไม่ชอบบอ กกันตรง ๆ เลย แบบว่าถือของให้ใครก็ไม่เป็น ชอบอิสระชอบที่จะให้คน มาเอาใจมากกว่า มักจะหึ งและหวงคนรัก เพราะหากมีรักเมื่อไร

จะเป็นคนที่รักเดียวใจเดียว รักด้วยความบริสุทธิ์ใจ เป็นคนที่มีความต้องก ารท างเ พ ศสูงอยู่เหมือนกัน ขิ้โมโหหงุดหงิดง่าย แต่ก็ห า ยเร็วทำอะไรหุนหันพลันแล่น อยู่นิ่ง ๆ ไม่เป็นต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอ ดเวลา เช่น ชอบออ กกำลังกาย จะสบายใจกว่าให้นั่งเฉย ๆ ใครอ ย า กเป็นแฟนต้องเข้าใจและเอาใจเขาให้มากแหละ

5 เดือน พฤษภาคม

ต้องเข้าใจก่อนเลยว่า คนที่เกิดในเดือนนี้มักต้องทำเพื่อคนอื่นต้องอ ดทนอย่ างมาก เหมือนวั วไง ดื้อรั้นเงียบแบบสงบ มักเป็นคนที่ดูจะนิ่ง ๆ ไม่ค่อยแสดงออ กเป็นคนที่โกร ธใครย า ก แต่เมื่อได้โ ก ร ธนานเชียว

แล้วหากมีใครมาแห ย่ให้โ ก ร ธคุณแกจะกล า ยเป็นวั วกระทิงทันที เป็นคนที่รักสวยรักงาม รักความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำอะไรถูกกาลเทศะ ค่อนข้างหัวโบราณสักหน่อย เป็นคนเปลี่ยนแปลงอะไร ย า กมาก ๆ เช่น การกิน หรือความเชื่อ ใครบอ กก็ไม่เปลี่ยนนอ กจากตัวเองจะเปลี่ยนด้วยตัวเอง ไม่ค่อยยืดหยุ่นกับชีวิตเลย เป็นคนที่ชอบอยู่นิ่ง ๆ สงบ ๆ

อยู่กับเพื่อน ๆ ก็ได้ อ ดทนและบึกบึน มาก งานทำได้ทุกอย่ างหนักเอาเบาสู้ มัธยัสถ์ ประหยัด ชอบเก็บสะสมทรั พย์ แต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้เองหรอ กให้คนอื่นใช้ ยิ่งหากเป็นคนที่ตัวเองรักก็จะเต็มที่ไปเลย เป็นคนที่อ่อนไหวในเรื่องความรักมาก รักแล้วทุ่มเทมาก มักถือดีเรื่องความรักเสมอ คนเดือนนี้ชอบให้ชมบ่อย ๆ นั่นก็เพราะพวกเขาบ้ ายอไง

6 เดือน มิถุนายน

เป็นคนที่ฉลาดมาก คือ มีความถนัดในการใช้สม อ งมากกว่ากำลัง ชอบคิดชอบพูด อ ย า กรู้ อ ย า กเห็น ต้องการเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่ างบนโลกใบนี้ เพื่อความอยู่ร อ ดจึงมักเป็นคนที่ดูทันสมัย ในชีวิตมักมีอะไรเข้ามาทีละสองอย่ าง

ทำให้ต้องลำบากใจไม่ว่าจะเป็นความรัก หรือ การงาน ลังเลรักพี่เสียดายน้องอยู่นั่นแหล่ะ

เป็นคนที่มีความสามารถหล า ยอย่ าง ทำอะไรได้หล า ย ๆ อย่ างในเวลาเดียวกัน เป็นคนสองบุคลิก หรือคนสองหน้าได้เหมือนกัน แก้ปัญหาให้ใครต่อใครได้ในพริบต า

เป็นที่ปรึกษาให้กำลังใจคนอื่นได้ดีเชียวล่ะ ชอบท่องเที่ยวไม่ชอบอยู่กับที่นาน ๆ ทำให้ดูเหมือนเป็นคนที่ข า ดความอ ดทน เป็นคนตรงๆ และเอาแต่ใจตนเองไม่ค่อยเก็บความสงสัยไว้

จะถามให้รู้เรื่อง ทำอะไรก็ต้องทำให้มันสำเร็จ มีความว่องไวใจร้อน ไม่ชอบให้ใครมาจู้จี้ ไม่ต้องถามเมื่ออ ย า กบอ กจะบอ กเอง เพราะความทันสมัยและชอบเที่ยว จึงเป็นผู้ที่ใช้เงินเปลืองพอตัวเลย

7 เดือน กรกฎาคม

เป็นคนอ่อนไหวไวต่อความรู้สึก ระแวงตกใจง่ายไม่ค่อยไว้ใจใครง่าย ๆ รู้จักเก็บออมเงินเก่ง เมื่อเจอปัญหาทุ ก ข์อะไร จะขอหล บไปก่อนไม่รับแขก ไม่ยอมเจอใคร ตั้งสติได้เมื่อไหร่จะค่อย ๆ กลับมาแก้ไข

เป็นคนรักบ้าน รักครอบครัว ชอบอยู่กับบ้านและทำกิจ ก ร ร ม ที่บ้าน มากกว่ า เพราะมันเป็นสิ่งที่ทำให้ช าวกรกฎ รู้สึกปลอ ดภั ยอุ่นใจ มีความสุข ภายนอ กออ กจะแข็งกร้ าว แต่จริง ๆ ภายในอ่อนไหว ที่คนโบราณเปรียบเทียบไว้เป็นปูไง

มีกระด อง แต่ข้างในนิ่มเชียว อ ดทนต่อความ ย า กลำบากได้ดี ชอบใส่ใจความรู้สึกคนอื่น ไม่ว่าเป็นหญิงหรือช าย ก็จะมีความเป็นแม่อยู่ในตัวมีสัญช าตญาณในการให้ เอื้ออาทร ชอบช่วยเหลือช าวบ้าน

เอาอ กเอาใจคนเป็น เฉพาะคนที่ตัวรัก เก็บรายละเอียดได้ดี เรื่องเก่า ๆ เนี่ยไม่ยอมลืม เจ้าอารมณ์ จู้จี้ เจ้าระเบียบ ต้องปล่อยให้บ่นไป พอเหนื่อยก็หยุดไปเอง เป็นคนวิตกจริตคิดมากรักใครแล้วไม่ค่อยปล่อย และยังขิ้หึงอีกด้วย

8 เดือน สิงหาคม

เหมือนจ้าวป่าจึงมักจะเชิดหยิ่ง ไม่ค่อยยอมก้มหัวให้ใครง่าย ๆ ไม่ง้อใครหากไม่จำเป็นจริง ๆ ชอบที่จะเป็นหัวหน้า ชอบความเป็นอิสระทั้งด้านงานหรือ การใช้ชีวิต ไม่ชอบขึ้นอยู่กับใครเชื่อมั่นในตัวเองมาก รักเกียรติยศชื่อเสียง

เสียอะไรไม่ว่า เสียหน้าข้าไม่ยอม ขิ้โมโหจริงจังกับชีวิตมากจนกล า ยเป็นพวกบ้ าอำนาจ ฉลาด เจ้าปัญญา เจ้าความคิด แต่บางทีก็ไม่ยอมทำเอง ชอบใช้คนอื่นทำแทนฉะนั้นควรเป็นที่ปรึกษานั่นแหล่ะดีแล้ว เพราะเป็นคนที่ไม่เคยเชื่อใจ

ใครเลยทั้งยังไม่ค่อยชอบพึ่งใครด้วย รักพวกพ้องพี่น้องและครอบครัวของตัวเอง

จะเสียสละให้ได้ทุกอย่ าง เป็นคนที่อ ย า กให้ทุกคน มารัก อย ากให้เข า ยกย่องตัวเองตัวเอง และจริง ๆ นั้นเป็นคนที่ขิ้สงสารชอบให้อภัยคน

หรือให้โดยไม่ค่อยหวังผล เป็นคนที่หาเงินเก่งใช้จ่ายเก่งด้วย หากพอใจอ ย า กได้อะไร ต้องได้ ยังไงก็ต้อง รักษ าหน้าไว้ก่อนจะหาคู่ครองต้องเป็นคนใจเย็นเ มีปัญญาที่เหนือ กว่าจึงจะอยู่กันได้ หรือไม่ก็อยู่ใต้เท้า แกไปเลยจะได้หมดเรื่อง

9 เดือน กันย ายน

เฉลียวฉลาดคล่องแคล่วว่องไว มีเสน่ห์ มีแต่เรื่องหยุมหยิมมีข้อสงสัย เป็นคนที่เข้าใจย า กอยู่สักหน่อยนึง ชอบเอาแต่ใจทำอะไรต ามอารมณ์ตัวเอง ไม่แน่นอน คนอื่นอาจจะงง ๆ เหมือนจะประส าทหล อน แต่จริง ๆ นั้นเพราะเป็นคนที่ละเอียดลออ

พิถีพิถันออ กแนวหัวโบราณ วิตกจริตคิดมากแค่นั้นแหละ ช่างคิดช่างฝัน นิสัยชอบเปลี่ยนแปลงหรือพ ย า ย า มทำสิ่งต่าง ๆ ที่คนอื่นเขาทำทิ้งไว้ให้เสร็จสมบูรณ์ พูดง่าย ๆ ก็คือชอบจู้จี้ เจ้าระเบียบ ชอบจับผิ ดคนแต่ก็เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะ

มักชอบที่จะช่วยเหลือคนอื่นเขาและไปแบกรับภาระคนอื่น มา เหมือนเรื่องมากและเลือ กมากไปทุกเรื่อง เช่น การแต่งตัวต้องดูดีก่อนออ กจากบ้าน หรืออาหารการกินต้องสะอาด แล้วเรื่องความรักเนี่ยมักจะใช้เวลาเลือ ก

ค่อนข้างนาน ได้รักแล้วมักจะรักนานเลยเหมือนกัน เป็นคนที่ขยันทำมาหากิน มาก ช่างพูดช่างเจรจา พูดเก่งและแก้ตัวเก่ง อย่ างมีเหตุผลด้วยนะ แต่การบอ กรักกลับเป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออ กจะเอ่ยปากบอ กรักใครสักคน จึงมักโดนคนที่ตนรักหล อ กอยู่เสมอ

10 เดือน ตุลาคม

เป็นคนสุภาพอ่อนโยน สะอาดน่ารัก เป็นนักการทูต การเจรจาดี กะล่อน โน้มน้าวจิตใจคนได้ดี ค่อนข้างตรงและเอาจริงเอาจังคิดยังไงก็พูดออ กมาเช่นนั้น สามารที่จะโอนอ่อนผ่อนต ามใครว่าอะไรก็ว่าด้วย

เป็นคนที่มีเสน่ห์อยู่ในตัวเองหากไม่หน้าต าดี บุคลิกก็ต้องดูดี สามารถดึงดูดคนให้เข้ามาหาได้อย่ างง่าย ชอบความสนุกสนาน ฟุ้งเฟ้อ ชอบความหรูหรา เป็นคนที่หากรู้จักใครถูกชะต าจะรักมาก ทุ่มเทเกินเหตุ แต่หากนึกอ ย า กจะเลิก

ก็เลิกเลยแบบไม่มีเหตุผล เป็นคนที่รักพวกพ้องเพื่อนฝูงเอามาก ๆ จนในบางครั้งดูเหมือนดื้อและก้ าวร้ าวมาก อารมณ์ขึ้น ๆ ลง ๆ ตัดสินใจทำอะไรได้แต่ละอย่ างคิดอยู่นั้นแหล่ะ

ไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเองรอจังหวะเสมอ เหมือนต าชั่ง ที่เอียงไปเอียงมาจะตรงหรือสมดุลกันได้ ก็นานเหมือนกัน ฉลาดในการทำธุรกิจมีความสุขุมและเยือ กเย็นได้เสมอ แต่สิ่งที่ควรระวั งคือมักเชื่อคนง่าย แล้วก็โด นหล อ กบ่อยเหมือนกัน

11 เดือน พฤศจิกายน

เป็นคนที่ดูแล้วค่อนข้างจะลึกลับ ไม่สนิทกันจริงๆไม่ค่อยเล่าเรื่องของตัวเองให้ใครฟังหรอ ก มีความระแวดระวังตัวอยู่ตลอ ดเวลา ไม่ค่อยไว้ใจใครง่าย ๆ เป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่ง มีความในใจซ่อนเร้น มีความสงสัยอยู่ตลอ ดเวลา ทิฐิมานะวางท่า ไว้ตัว

ทำตัวเหมือนหยิ่ง ถ้าโ ก ร ธขึ้น มาล่ะก็กล้าเผชิญกับทุกสิ่งอยู่แล้ว จะหน้าไหนก็ไม่เคยกลั ว ช่างประชดประชัน คำพูดคำจาบางที ชอบพูดแร ง ๆ กว่าที่คนรอบข้างจะรับได้ แต่ก็พูดออ กมาจากใจจริงนั่นแหละ ใจน้อย อารมณ์แปรปรวนเอาแต่ใจเจ้าอารมณ์

ไม่ค่อยสนใจใส่ใจใคร ดูเหมือนดุ ร้ า ย จนคนรอบข้างจะคิดว่าเป็นบ้ า ที่จริงนั้นทำไปเพื่อจะป้องกันอะไรบางอย่ าง ที่เป็นปมในตัวเองที่ไม่อ ย า กให้ใครรู้ ชอบพลิกแพลงเอาชนะด้วยสม อ ง ไม่ค่อยชอบใช้กำลัง มีเล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงในการทำธุรกิจ

ด้านความรักก็มักแต่งงานช้า เพราะมัวแต่ระแวงอยู่นั่นแหล่ะ ไม่ค่อยชอบให้ใครมาจู้จี้ มีโลกส่วนตัวสูง แต่ก็เข้าได้กับทุกคนนะ เพียงแค่คนอื่นอ่ า นไม่ค่อยออ ก ก็แค่นั้นเอง

12 เดือน ธันวาคม

ชอบผจญภั ยยังไงก็ต้องมีเหตุอันให้ต้องออ กจากบ้านจนได้ ชีวิตต้องไปได้ดีไกลบ้านไกลเมือง หรือได้คนรักในแดนไกล แล้วชีวิตจะดีกว่าเดิม เป็นคนที่มักโชคเรื่องการเงิน เป็นคนอารมณ์ดี ชอบเล่าอะไรสนุกสนาน

จนบางครั้งเกินความเป็นจริงไปไกลเชียว เรียนรู้อะไรใหม่ ๆ เสมอ ชอบพัฒนาชอบสำรวจ ให้คำปรึกษาคนอื่นได้ดี เพราะเป็นผู้รอบรู้ เป็นคนที่ฉลาดและรอบคอบ คิดสร้างสรรค์ได้คตลอ ด คือมีความคิดที่ก้าวไกลไง

เหมือนหยั่งรู้อนาคตได้ว่างั้น มีรสนิยมดีตรงไปตรงมาและ จริงใจ ชอบการเดินทาง เปิดหูเปิดต า เรียกว่าอยู่นิ่ง ๆ ไม่ค่อยเป็น

ชอบอิสระมากว่ามีเจ้านายคอยควบคุม ชอบแห ก ก ฎอาจเป็นได้ว่า ความถือดีว่าตัวเองมีปัญญาฉลาดกว่าใคร เป็นคนที่โ ก ร ธง่ายห า ยเร็ว แต่อย่ าย้ำความผิ ดของเก่านะ จะแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ด้วยเลย ทำให้เราเสี ยอารมณ์เปล่า ๆ ความรักนั้น เป็นคนที่ไม่ชอบแฟนขิ้หึง ถ้าให้อิสระคนเดือนนี้ จะรัก ต ๅ ย เชียวล่ะ

ที่มา san-sabai

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …