Home ข้อคิด เมื่อถึงคาจน บุญคุณพ่อแม่ช่วยคุณได้

เมื่อถึงคาจน บุญคุณพ่อแม่ช่วยคุณได้

8 second read
Comments Off on เมื่อถึงคาจน บุญคุณพ่อแม่ช่วยคุณได้
0
14

หากวันนี้ชีวิตของคุณนั้นเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อน ที่คุณนั้นหาเงินได้มาก มีชีวิตที่ดี ใช้จ่ายเงินฟุมเฟือย แต่วันเวลาก็มีวันเปลี่ยนไป ชีวิตพลิกผลัน เงินทองห า ย ากกว่าเดิม แต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยคุณได้ กับ เมื่อถึงคาจน บุญคุณพ่อแม่ช่วยคุณได้ ไปดูกันว่าบุญคุณพ่อแม่จะช่วยคุณได้อย่ า งไรบ้าง

ทุกครั้งที่ชีวิตพบเจอ อุปสรรค ทุกครั้งที่เจอแต่ปัญหา มื ด แปดด้าน อย่ าทำร้ า ยตัวเองซ้ำ ด้วยการทำสิ่งไม่ ดีเพิ่มขึ้น หรือคิดว่าขอแค่แก้ปัญหา ให้ผ่านๆไป แต่ไปสร้างความทุ กข์ ให้แก่ผู้อื่น จากที่ มื ด อยู่แล้ว ก็จะยิ่งมืดไปอีก มา ล อ ง ตั้งสติ ตั้งสัจจะให้แน่วแน่นะ

นับต่อจากนี้ขอลดละสิ่งไม่ ดีทั้งหล า ย จะสร้างบุญไม่ว่าจะน้อยใหญ่ เพียงไหน ทำจิตให้ผ่องใสมากที่สุด เท่าที่จะมากได้ ตั้งจิตน้อมลงระลึก ถึงความรัก ความเมตต าอันยิ่งใหญ่ ของพ่อแม่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ของลูกๆ ที่อำนวยพรได้จริง ที่ไม่ต้องวิ่งหาที่ไหนเลย ทั้งที่ท่านยังอยู่ เป็นพระพรหม เป็นเทวดาที่มี ลมห า ยใจ

หรือแม้ท่านจากไปแล้ว เป็นเทวดาประจำตัวที่จะคอยดูแล ช่วยเหลือเราและเราเป็นผู้เกิดมาหล า ยภพช าติ ย่อมมีพ่อแม่ในทุกภพทุกช าติ ที่เกิดมา ในทุกสถานะ ทุกวรรณะแน่นอน มากมายมหาศาล คนที่มีลูกนั้น รักลูกมากแค่ไหน ให้ทุกอย่ างได้เพื่อลูก พ่อแม่เรานั้น ก็รักเรามาก

ให้ทุกอย่ างได้เหมือนกัน ลองตั้งจิตดีๆ ขอเมตต า ขอบุญบารมี พ่อแม่ในทุกภพช าติ บุญที่เราเคยทำมาในทุกภพทุกช าติ ในช าติปัจจุบันที่เรานึกได้รวมเป็น มหาบุญกุศล ขออำนาจแห่งบุญพาเราให้พบทางออ ก พาเราให้มีปัญญา พาเราให้ออ กมาจากความ มื ด

พาเราให้พ้นจาก อุปสรรค ก ร ร ม ทั้งหล า ย สำหรับคนในช าตินี้ พบความทุ กข์กาย ทุ กข์ใจ เพราะพ่อแม่เป็นฝ่ายดี ขอให้ ล อ งให้อภั ย ถอยออ กจากความ ไ ม่ ช อ บใจ ถอยออ กจากความขุ่นใจ ถอยออ กจากวงเวียน ให้อโหสิต่อกันและกัน ก็เป็นบุญใหญ่มากแล้วในช าตินี้ และบุญใหญ่แห่งการให้อภั ยทานนี้ และพาเราให้พ้น จากอุปสรรคกรร มทั้งหล า ย ได้เช่นกัน

ที่มา : san-sabai

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …