Home ข้อคิด เมื่อไม่ชอบเขา ก็อย่ าเขาไปยุ่งเกี่ยวกับเขา ทำชีวิตของเราให้มีความสุขและคุณค่าก็พอ

เมื่อไม่ชอบเขา ก็อย่ าเขาไปยุ่งเกี่ยวกับเขา ทำชีวิตของเราให้มีความสุขและคุณค่าก็พอ

10 second read
Comments Off on เมื่อไม่ชอบเขา ก็อย่ าเขาไปยุ่งเกี่ยวกับเขา ทำชีวิตของเราให้มีความสุขและคุณค่าก็พอ
0
14

หากวันนี้คุณนั้นกำลังไม่พอใจใครก็อย่ าไปได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเขา วันนี้เราก็มีข้อคิดดีๆ กับ เมื่อไม่ชอบเขา ก็อย่ าเขาไปยุ่งเกี่ยวกับเขา ทำชีวิตของเราให้มีความสุขและคุณค่าก็พอ

ถ้าคุณไม่ชอบใคร ก็อย่ าไปยุ่งเรื่องของเขา เขาจะทำอะไรก็ช่างเขา เขาไม่มีค่าให้เราสนใจ จำ เอา ไว้ ถ้า ไ ม่ ชอบใคร ก็ อ ย่ า

ไปยุ่งเรื่องของเขา ถ้าคุณ ไ ม่ ชอบ ใครก็อยู่กันคนละโ ล กอ ย่ าไป ยุ่ ง เรื่องของเขาถ้าคุณ มั วแต่จับจ้อง วิ จ า ร ณ์ เรื่องของเขา เพร าะมันบ่งบอ กว่า

1 คุณ ไม่ มี อะ ไร ทำ

2 คุณมี ป ม ด้ อ ย

3 ชีวิตคุณ ไม่ มี ความสุข

4 เขา มี ดี จริงๆจนคุณ เ ลิ ก สนใจเขา ไม่ ได้

5 คุณ อิ จ ฉ า เขาจนต้องทำ ล า ย เขา

ถามตัวเองว่าคุณเป็น ข้อไหนเผื่อทำให้ ฉุ ก คิดและ ยั้ ง สิ่งที่จะพูดออ กมาไว้ เพร าะยิ่ง วิ จ า ร ณ์ คนอื่นเท่าไหร่ยิ่ง โ ช ว์ ความ มั่น ใจ ต่ำ ของคุณ ย้ำอีกที ถ้าคุณ ไม่ ชอบ ใครก็อยู่กันคนละโ ล ก อ ย่ า ไป ยุ่ ง เรื่องของเขา เพร าะถึงคุณ ทำ ล า ย เขาได้แต่คุณจะ ทำ ล า ยตัวเองมากกว่า 10 เท่า

ในการทำ นิ สั ยเหมือน คน ล้ ม เ ห ล ว ที่รู้สึก แ พ้ และต้อง เอาชนะคนสำเร็จกว่าด้วยความคิดเห็น แ ย่ ๆอ ย าก

โผล่ขึ้นจาก ต ม ซะทีต้องเลิก ทำ ล า ยคนอื่นอยู่ใต้ ต ม และ ชื่นชม คนอื่นเหนือน้ำบ้างวันไหนทำได้ ชีวิตคุณเลิก ต ก ต่ำ แน่นอน

9 สิ่งที่ บ อ กว่าอยู่คนเดียวอ ย่ า งไรให้เป็นคนที่มีความสุขที่สุด

1 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หากคุณมีเวลาว่าง จงใช้เวลานั้นอย่ างคุ้มค่า อาจจะเป็นการพักผ่อนอย่ างสร้างสรรค์

เช่น ออ กไปเที่ยว ไปสำรวจที่ต่ างๆ อ่ านหนังสือเพิ่มพูนความรู้ หรือลงเรียนคอร์สต่ างๆที่ทำให้ตัวเองได้พัฒนาทั กษ ะใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น

2 รักตัวเองให้เป็น ก่อนที่จะไปรักใคร เราควรรักตัวเองให้เป็นเ สี ย ก่ อน หากไม่ รักตัวเองแล้ว เราก็คงไปรักใครไม่ได้ เพร าะเราไม่ รู้จักความรัก การรักตัวเองง่ายมากค่ะ เพียงแค่ทำสิ่งดีๆให้ตัวเอง ทำตัวเองให้ดูมีคุณค่า และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ มองโลกในแง่ดี และยิ้มอยู่เสอ เพียงแค่นี้ใครๆก็มา ต ก ห ลุมรักง่ายๆโดยไม่ต้องฝืนความเป็นตัวเองแล้วล่ะค่ะ

3 เริ่มวันใหม่ด้วยความสดชื่น การเริ่มต้นที่ดีมักจะทำให้ตลอ ดทั้งวันของคุณเป็นวันดีๆได้ แน่นอนว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมักจะ ย า ก เสมอ เช่น การตื่นเช้า หรือ การเริ่มทำอะไรใหม่ๆที่คุณยังไม่เคยได้ลองทำ มันอาจจะทำให้คุณ กัง วล หรือ ก ลั วที่จะเริ่มต้น แต่หากคุณไม่เริ่ม เวลาที่มีก็จะน้อยลงและอาจไม่ได้ทำมันเลยก็เป็นได้

4 ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็น ฉัน ไม่ สวย หุ่นก็ ไม่ ดี ก ร ะ ก็เต็มหน้า แล้วแบบนี้ใครจะมาชอบล่ะหากคุณคิดแบบนี้ เราขอให้คุณเพิ่มคำว่า แต่ ต่อท้ายไปค่ะ ฉัน ไม่ สวย หุ่นก็ ไม่ ดี ก ร ะ ก็เต็มหน้า แล้วแบบนี้ใครจะมาชอบล่ะ แต่ฉันมีน้ำใจ ชอบช่ว ยเหลือผู้อื่น

และมีเพื่อนๆมากมายที่รักฉัน หน้ า ต า อาจจะเป็นแรงดึง ดู ด แรกที่ทำให้ใครๆมาชอบคุณ แต่ลั ก ษ ณะนิสัยลึกๆของคุณต่ างหากล่ะที่จะทำให้พวกเขาอยู่กับคุณได้นานหรือไม่ นาน ดังนั้นจงเป็นคนนิสัยดีเข้าไว้ และยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นเถอะ คุณมีคนเดียวในโลกนี้นะ

5 ออ กกำลังกายและใช้ชีวิตอ ย่ า งมีคุณภาพ สุ ข ภ า พ และ จิ ต จส่ งผลถึงกันและกันค่ะ การมีสุขภาพที่ดีก็จะส่ งผลให้ อ า ร ม ณ์ และจิตใจดีขึ้น ดังนั้น แบ่งเวลาสักเพียงเล็กน้อยเพื่อออ กกำลังกายสักนิด เลือ กกินอาหารที่มีประโยชน์ และใช้ชีวิตอย่ างมีคุณภาพ เพียงเท่านี้เอง ง่าย มากมาย

6 ก้าวออ กจาก Comfort Zone การก้าวออ กมาทำเรื่อง ย ากๆ ที่ไม่คุ้นเคยในชีวิตทำให้คุณอาจจะรู้สึกกัง วล แต่เชื่ อเถอะ นั่นเป็นdkiที่คุณจะสามารถพัฒนาตัวเองได้ เริ่มแรกคุณอาจจะรู้สึกกัง วล แต่เมื่อทุกอย่ างเข้าที่เข้าทางแล้ว มันจะไหลไปอย่ างอัตโนมัติ

7 หาตัวเองให้เจอว่ารักที่จะทำสิ่งไหน หากคุณรักที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นั่นจะทำให้คุณทำสิ่งนั้นได้ดี ดังนั้นจงหาให้เจอว่าคุณชอบทำอะไร เพราะคุณจะมีความสุขที่ได้ทำในสิ่งนั้น

8 หาให้เจอว่าจริงๆแล้วอะไรทำให้เรามีความสุข การทำในสิ่งที่เรารักมักจะทำให้มีความสุข แม้สิ่งนั้นจะย า กแค่ไหนก็ต าม ดังนั้นหากคุณยังไร้เป้าหมาย ยังไม่รู้ว่าอะไรทำให้คุณมีความสุข คุณแค่ลองเปิดรับสิ่งใหม่ๆ และลองทำอะไรๆหล า ยอย่ าง นั่นอาจทำให้คุณได้ค้นพบตัวตนที่แท้จริงของคุณก็ได้

9 ขอบคุณในสิ่งที่มี จงพอใจ และขอบคุณในสิ่งที่ตัวเองมี พร าะยังมคนอีกเป็นล้านที่เขาไม่มีเหมือนคุณ หากคุณรู้สึกน้อยใจในโช ค ชะ ต าให้รู้ไว้ว่ามี เด็ ก อีกจำนวนครึ่งค่อนโลกที่ไม่มี ข้าวกิ น ไม่มี เสื้อ ผ้า ใส่ หากคุณพอใจในสิ่งที่มีแล้ว คุณจะกล า ยเป็นคนที่มีความสุขทีสุด

ที่มา : bangpunsara

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …