Home ข้อคิด เรื่องข้าวเหนียว คนชอบทานควรรู้

เรื่องข้าวเหนียว คนชอบทานควรรู้

12 second read
Comments Off on เรื่องข้าวเหนียว คนชอบทานควรรู้
0
54

วันนี้เราจะพาเพื่อน ๆที่ชอบทานข้าวเหนียวไปเรียนรู้เรื่องสำคัญใกล้ตัวที่ควรรู้ กับบทความ เรื่องข้าวเหนียว คนชอบทานควรรู้ ไปดูกันว่าทำไมเราถึงควรใส่ใจกับการทานข้าวเหนียวให้มากขึ้น

ใครที่ชอบกินข้าวเหนียวอาจจะต้องระวัง ไม่ใช่อั น ต ร า ยจากข้าวเหนียว แต่เป็นภาชนะที่ใช้ใส่ข้าวเ ห นี ย ว เพราะเรามักจะเห็นต ามร้านค้าอยู่บ่อยๆที่ใช้กระติกพลาสติก ในการใส่ข้าวเหนียวหุงสุก ซึ่งเป็นอาหารที่ยังมีความร้อนอยู่ ทาง สคบ. ก็ได้ออ กมาเตือนถึงอั น ต ร า ยจากการใช้กระติกน้ำพลาสติกในการใส่ข้าวเหนียวที่หุงเรียบร้อยแล้ว ที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้กัน

เพราะสามารถเก็บความร้อนได้นาน เคลื่อนย้ายได้สะดวก และยังมีร า ค าที่ถูก หาซื้ อมาใช้ได้ง่าย ซึ่งโดยปกติมักจะเห็นพ่อค้าแม่ค้าจะใช้ผ้าขาวบางมารองไว้ หรือบางที่ก็ใช้เป็นถุงพลาสติกใส่ของร้อน เพื่อไม่ให้ข้าว เ ห นี ย วไปสัมผัสกับกระติกน้ำพลาสติกโดยตรง

แต่ทางสำนักงานคณะก ร ร มการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. ไม่แนะนำให้ใช้กระติกน้ำพลาสติกใส่ข้าว เ ห นี ย ว เนื่องจากพบว่ามีสารปนเปื้อนในอาหาร และเกือบทุกร้านก็นิยมใช้กันอย่ างแพร่หล า ย

ทาง สคบ. จึงได้เตรียมออ กประกาศคณะก ร ร มการว่าด้วยฉลาก ให้กระติกน้ำพลาสติก เป็นสินค้าควบคุมฉลากเป็นครั้งแรก เพราะกลัวว่าการใช้กระติกน้ำพลาสติกมาเป็นภาชนะใส่ของร้อน เช่น ข้าว เ ห นี ย ว ที่เห็นกันบ่อยๆ จะทำให้ สารเคมี ที่อยู่ในพลาสติก

เกิดการละล า ยแล้วไหลมาปนเปื้อนกับอาหาร และส่ งผลต่อสุขภาพของเราได้ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น จะทำให้เกิดอาการตับโต และเป็นสาเหตุก่อมะเร็งได้ โดยที่ไม่ได้แสดงอาการในทันที ทางด้านของนักวิช าการด้านเคมีได้ให้ความเห็นว่า ไม่จำเป็นต้องเลิกใช้กระติกน้ำพลาสติกใส่ของร้อน หรือเลิกใส่ข้าวเหนียวที่หุงสุกแล้ว เพราะองค์ประกอบทางเคมีไม่ได้ก่อให้เกิดอั น ต ร า ย ต่อร่างกายถึงขั้นต้องเลิกใช้

เพียงแต่ควรที่จะใช้กระติกน้ำพลาสติก ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหก ร ร ม ( มอ ก. ) หรือภาชนะจำพวก Food grade ( ภาชนะรองรับที่ปลอ ดภั ยในการใส่อาหาร ) ซึ่งจะเป็นพลาสติกที่ใช้ในการบรรจุอาหารหรือสัมผัสกับอาหารได้ โดยที่ ป ล อ ด ภั ยต่อผู้บริโภค สามารถสังเกตสัญลักษณ์ ( ต ามรูปด้านล่าง ) ได้ที่ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์

ดังนั้นพ่อค้าแม่ค้าที่ข า ยอาหาร และมักจะใช้กระติกน้ำพลาสติกในการเป็นภาชนะใส่ข้าว เ ห นี ย ว หากหลีกเลี่ยงไปใช้ภาชนะอื่นที่ปลอ ดภั ยอย่ าง กระติ๊บข้าวเหนียว ไม่ได้ หรือมีความเห็นว่ากระติกนั้นสะดวกกว่า ก็ควรจะเลือ กกระติกที่ได้มาตรฐาน

หรือพลาสติก Food Grade ( พลาสติกที่สามารถใช้ในการบรรจุอาหารได้ ) เพื่อเป็นการคำนึงถึงความปลอ ดภั ยต่อลูกค้า หรือผู้บริโภค สำหรับเราที่หุงข้าว เ ห นี ย ว สำหรับรับประทานเองที่บ้าน ก็แนะนำให้ใช้กระติ๊บข้าวเหนียวในการใส่จะดีกว่า เพราะเป็นภาชนะที่ทำมาจากธรรมช าติประดิษฐ์ขึ้น มาเพื่อใช้ใส่ข้าว เ ห นี ย ว โดยเฉพาะ ปลอ ดภั ยมากกว่า

ที่มา nongyimphiyim.com, poobpub

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …