Home ข้อคิด เลขตัวสุดท้ายของบัตรประช าชน บอ กอนาคตของคุณได้

เลขตัวสุดท้ายของบัตรประช าชน บอ กอนาคตของคุณได้

9 second read
Comments Off on เลขตัวสุดท้ายของบัตรประช าชน บอ กอนาคตของคุณได้
0
27

วันนี้เราอย ากจะพาเพื่อนๆไปเล่นเกมทำน า ย อนาคตของเพื่อนจากเลขบัตรประช าชนตัวสุดท้ายของเพื่อนๆ ไปดูกันว่าเลขตัวสุดท้ายเป็นเลขอะไรและไปอ่ า นคำทำน า ย พร้อมๆ กัน

เลขท้ายที่เป็นเลข 0

เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง มีคุณธรรมและเมตต าธรรม จิตใจดีมีความรับผิ ดชอบสูง ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เฉลียวฉลาด ปราดเปรื่อง มีปฏิภาณในไหวพริบอันยอ ดเยี่ยม เต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปรารถนาการเป็นบุคคลแถวหน้า และการได้รับความยอมรับนับถือจากผู้คนรอบข้าง แต่คุณเป็นคนที่มีโอกาส แต่ต้องพล าดจังหวะดีๆ ในชีวิตตลอ ด หล า ยครั้ง เพราะเกิดการลังเล กล้าๆ กลั วๆ

เลขท้ายที่เป็นเลข 1

แสดงถึงความเด็ดเดี่ยว กล้าทำ กล้าแสดงออ ก เป็นผู้นำใน หน้าที่การงานอยู่ในจำพวกแนวหน้า และบางครั้งถูกคนอื่น มาขอความช่วยเหลือทั้งท รั พ ย์สินเงินทอง

และคำปรึกษาอยู่ตลอ ดเวลา จนทำให้ไม่เป็นตัวของตัวเอง แต่หากไม่พอใจใครแล้ว เขาจะไม่สนใจเลย เป็นจำพวกหยิ่ งในศักดิ์ศรี ไม่ยอมก้มหัวเพื่อลด ศักดิ์ศรีให้ใคร จะมีนิสัยละเอียดอ่อนในเรื่องความรัก หมดเท่าไหร่ก็ยอมเพื่อความรัก ในอนาคตหากเป็นนักธุรกิจจะประสบความสำเร็จและสามารถทำงานได้ดีทุกแขนง

เลขท้ายที่เป็นเลข 2

แสดงถึงความสำเร็จความอบอุ่นจากมิตรและบริวาร แต่บางครั้งไม่ค่อยมีความมั่นใจไปบ้าง เป็นคนที่ไม่ชอบอยู่คนเดียว หากจะลงทุนทำธุรกิจถ้าได้ร่วมทำกับคนอื่นจะดีกว่าทำคนเดียว

จะมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามเป็นที่รักของเพื่อนๆ แต่บางครั้งจะโดนอิ จฉาอยู่บ่อย ๆ เพราะเสน่ห์ดีเกินไป ต ามเลขศาสตร์บ่งบอ กว่า หากจะให้ทำงานสำเร็จโด่งดังมีชื่อเสี ยงจะต้องทำงานร่วมกับคู่ครองตนเอง วัยกลางคนจะได้มีความสุขกับครอบครัว ฐานะดีมีความสบายขึ้นเรื่อยๆ

เลขท้ายที่เป็นเลข 3

แสดงถึงความทุ กข์ใจ จะมีปัญห าเรื่องต่าง ๆ ผ่านเข้ามาในชีวิตอยู่บ่อยๆ หากจิตใจไม่เข้มแข็งจะทำให้ทุ กข์ใจ ไม่สบายกายอยู่ร่ำไป และจะต้องเพิ่มการเอาใจใส่คู่ครองและครอบครัวให้มากกว่านี้ ร ะ วั ง จะมีปัญห ากับบุคคลที่ 3 เข้ามาสร้างความแต กแยกในครอบครัว

เลข 3 นี้เป็นเลขแห่งเงารัก เงาร้าง ถ้าจะลงทุนทำธุรกิจไม่ควรที่จะร่วมหุ้นหรือไว้ใจบริวารให้มาก อย่ าเป็นนักบุญให้ผู้อื่นจนเกิดเป็นความทุ กข์ให้กับตนเอง และ

หากช่วยเหลือใครแล้วจะหวังผลคงจะย าก เพราะเลข 3 เป็นเลขของผู้ให้ ๆ อย่ างเดียว แต่เมื่อผ่านปัญหาทั้งปวงไปแล้วอีกไม่นานจะมีความสุขความสบายกับครอบครัวของตน

เลขท้ายที่เป็นเลข 4

แสดงถึงเลขแห่งจักรพรรดิ์ จะมีคนคอยเป็นห่วง จะเป็นที่รักใคร่ของผู้สูงอายุแต่จะมีความเหน็ดเหนื่อยมากเหมือนกัน เพราะคำว่า ‘แม่ทัพ’ ก็รู้ความอยู่แล้วไม่มีแม่ทัพคนใดไม่มีผลงานแล้วจะได้เป็นแม่ทัพหรอ กน่ะ แต่เลข 4 เป็นเลขแห่งความสำเร็จ ความยิ่งใหญ่ ความก้าวหน้า

หากจะให้มีความเจริญก้าวหน้าเร็วๆ ก็ต้องกล้าทำกล้าแสดงออ ก กล้าตั ดสินใจ แต่ ร ะ วั ง จะมีเพศตรงข้ามหลงรัก และเข้ามาขอสวามิภักดิ์ด้วย และไม่ต้องเป็นห่วงจะทำอะไรก็จะมีคนคอยสรรเสริญอยู่ แต่ก่อนที่จะมีการเยินยอก็จะมีการติ ฉิ นก่อน หากอ ดทนไม่ สนใจความรู้สึกของคนอื่นได้ละก็ ชีวิตนี้ร ว ยใจสบายกายแน่นอน

เลขท้ายที่เป็นเลข 5

แสดงถึงเลขแห่ง เ ว ท ม น ต์ และเสน่ห์หากับเพศทั่วไป มีความ ห ยิ่ ง ท ะ น ง ในตัวเอง ยอมก้มหัวให้ผู้อื่นได้แค่กาย แต่ใจนั้นไม่ ยอมใครเป็นที่ปรึกษาผู้อื่นได้ดีแต่ตนเองเวลา เ ดื อ ด ร้ อ น หาใครช่วยปรึกษาด้วยนั้น มีไม่ เพราะเลข 5 จะมีความสบายกาย แต่ทุ กข์ใจอยู่เรื่อย

เพราะคิดมากจนเกินเหตุและจะเป็นที่รักใคร่ของญาติมิตรหากทำธุรกิจเกี่ยวกับเอกสารจะประสบความสำเร็จดีมีชื่อเสี ยงแต่ไม่ว่างานด้านไหน ๆ เลข 5 ทำได้หมดแต่จะต้องมีเวลาให้กับเรื่องส่วนตัว เช่น เรื่องความรักอย่ าปล่อยให้นานเกินไปจะได้พึ่งพาอาศัยบุตรและบริวาร ในภายภาคหน้าจะมีความพอ ดีกับชีวิตเกิดความสุขตลอ ดไป

เลขท้ายที่เป็นเลข 6

แสดงถึงคนที่มีดีอยู่ในตัว แต่ไม่ค่อยยอมนำออ กมาใช้ อย่ าปล่อยเวลากับความคิดให้มากนัก เลข 6 เสน่ห์อยู่ที่ “เงา” ของตนเอง จะมีคนรักใคร่เอ็นดูทั้ง เ ด็ ก และผู้ใหญ่ แต่ต้องแต่งตัวให้มีความเด่นในตนเอง และมีจิตสัมผัสเหนือธรรมช าติ หากได้นั่งสมาธิบำเพ็ญศีลจะมีบารมีสูงมาก

ผู้คนจะรักใคร่เอ็นดู จะทำอะไรก็ล้วนแต่ประสบความสำเร็จ เลข 6 ต้องลดโทนเสี ยงลงอีกเพราะโทนเสี ยงนั้นบ่งบอ กถึงอำนา จความยิ่งใหญ่เกินตัว ไม่เพราะแก่ผู้ได้ยิน ผู้ใหญ่รักใคร่เอ็นดู สนับสนุนในทางการงาน เมื่อมีปัญห าใด ๆ ก็จะเอาตัวรอ ดได้เสมอ จะมีความสุขในบั้นปล า ยชีวิต

เลขท้ายที่เป็นเลข 7

อย่ าปล่อยเวลาให้เสี ยไปกับคนอื่นให้มากนัก และอย่ ายึดติดอยู่กับสิ่งเดิม เพราะเลข 7 เป็นเลขที่ต้องเดินทางเพื่อทำการค้า เป็นไกด์หรือทำงานที่ต้องมีการเจรจาอยู่ตลอ ดเวลาจะทำให้ประสบความสำเร็จดี ร ะ วั ง จะมีปัญห าเรื่องรัก ๆ เกิดขึ้นในครอบครัว หรือเรื่องรัก 3 เส้าเกิดขึ้นในชีวิตคู่

ปัญห าต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณ ก็ไม่ต้องคิดให้มากนัก เพราะทุกอย่ างจะคลี่คล า ยไปด้วยดี การเงินถึงจะไม่คล่องบ้างบางครั้ง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะเลข 7 เป็นเลขที่ส่ งลา ภผลอยู่เนือง ๆ หากผู้ใดที่ได้เลข 7 จะเหนื่อยหน่อยในระยะเริ่มต้น และอีกไม่นานจะมีความสุข มีโชคล าภ และจะได้รับความสุขกับมิตรและบริวาร

เลขท้ายที่เป็นเลข 8

แสดงถึงคน มีบุญบารมี และวาสนาดี มีชื่อเสี ยงให้คนทั้งหล า ยได้ประจักษ์ แต่ต้องหมั่นเรียนรู้เร่งศึกษาไม่อยู่นิ่ง กล้าทำกล้าแสดงออ ก กล้าตั ดสินใจ รีบไขว่คว้าแล้วหน้าที่การงานที่ทำจะได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจ และผู้ใหญ่จะให้ ความช่วยเหลือ ไม่หลงใหลใน กิ เ ล ส ตั ณ หาให้มากนัก ไม่สนุกจนลืมครอบครัวแล้วบั้นปล า ยชีวิตจะมีฐานะดีมาก เป็นที่น่าพอใจของวงศ์ตระกูล มีชื่อเสี ยงเป็นที่นับถือจากคนทั่วไป

เลขท้ายเป็นเลข 9

แสดงถึงอำนา จ ความยิ่งใหญ่ หากเป็นผู้นำจะเจริญก้าวหน้ามาก ทำงานด้วยสมองเป็นนักพูด หรือนักบรรย ายจะมีชื่อเสี ยงโด่งดัง แต่หน้าที่อันเหมาะคือ ผู้เผ ยแพร่ศๅสนๅจะมีผู้คนยกย่องสรรเสริญและยังมีจิตสัมผัส เหนือ กว่าคนทั่วไป บางครั้งสามารถรับรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้ก่อนใคร ใครได้เลข 9 จะเป็นผู้อยู่เหนือลิขิตสวรรค์ทำอะไรก็สามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยตนเอง

ที่มา postsod,san-sabai

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …