Home ข้อคิด เลขที่บ้าน บอ กความเป็นอยู่ของคนในบ้าน ต ามตำราโบราณว่าไว้

เลขที่บ้าน บอ กความเป็นอยู่ของคนในบ้าน ต ามตำราโบราณว่าไว้

8 second read
Comments Off on เลขที่บ้าน บอ กความเป็นอยู่ของคนในบ้าน ต ามตำราโบราณว่าไว้
0
31

วันนี้เราจะพาคุณไปดูลขที่บ้านของคุณว่าคนในบ้านอยู่แล้ว อยู่เย็นเป็นสุข หรืออยู่แล้วมีแต่ความเดือนร้อนใจ กับบทความ เลขที่บ้าน บอ กความเป็นอยู่ของคนในบ้าน ต ามตำราโบราณว่าไว้ ไปดูการคำนวนบ้านเลขที่พร้อมๆ กันค่ะ

ใครกำลังไปดูคอนโด หรือบ้าน เพื่อจะซื้ อเป็นที่อยู่อาศัย พูดเลยว่างานนี้บ้านเลขที่สำคัญไม่แพ้ บ้านเช่นกัน ความหมายของตัวเลข นั้นเป็นตัวทำน าย ความเป็นอยู่

ของผู้อยู่อาศัยด้วย มันส่ งผลไรบ้างกับบ้าน และเจ้าของบ้าน แล้วความหมายของตัวเลข 1 – 9 ต ามหลัก ฮวงจุ้ย พร้อมวิธีการคำนวณ เลขที่บ้านหาผลลัพธ์มาฝากกัน

เช่น หากเลขที่บ้านของคุณ คือ 123/119 ก็ต้องคำนวณ 1+2+3+1+1+9 = 17 และนำ 1 + 7 = 8 ผลลัพธ์สุดท้าย ของบ้านคุณก็คือ เลข 8 ส่วนความหมายของแต่ละเลข จะเป็นยังไง ก็ ม า ดู กัน

1 เลข 1 บ้านนี้อยู่แล้วจะมีชื่อเสี ยง เป็นที่รู้จักของใครๆ

เจ้าของบ้านมีความมั่นคงความเจริญ เจ้าของบ้านจะก้าวหน้า ในด้านการงานเป็นที่รู้จัก ในสังคมเป็นที่พึ่งให้ กับคนรอบข้าง แต่ต้องเหนื่อย กับปัญหาของคนใกล้ชิดตลอ ด

ภาระค่าใช้จ่าย ในบ้านค่อนข้างสูง บ้านหลังนี้ไม่ควร ให้หลอ ดไฟดับ ถ้าหลอ ดไฟ เ สี ย เปิดไม่ติด ควรรีบเปลี่ยนให้มีความสว่าง เพราะแสงไฟจะทำให้ฮวงจุ้ย ของบ้านนั้นดี

เคล็ดลับเสริมด ว ง = ควรทำบ้านให้สว่าง เพื่อเป็นการเสริมอิทธิพล ของดาวอาทิตย์ ทำให้หน้าที่การงาน เจริญรุ่งเรืองต่อเนื่อง

2 เลข 2 บ้านนี้อยู่แล้วมี เ ส น่ ห์ เมตต าม หานิยม

เจ้าของบ้านเป็นคนใจดี ชอบช่วยเหลือผู้อื่น จะอยู่ไม่ติดที่ หรือมีการปรับเปลี่ยน จัดบ้านอยู่เสมอๆ มีการหมุนเวียน ของเงินทอง ต่อเนื่อง เหมาะกับการเปิดทำเลค้ าข าย ด้านการงาน

ต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง กับการติดต่อเจรจา ไม่ก็ต้องเข้า ไปช่วยงานของผู้อื่น อยู่บ่อยครั้ง ควรดูแล เรื่องน้ำ อ ย่ า ให้น้ำ รั่ ว เพราะมันหมายถึงการรั่ วไหลของเงินทอง เป็นเหตุให้สิ้นเปลืองและเป็นห นี้ได้

เคล็ดลับเสริมด ว ง = ควรหาน้ำพุ หรือรูปภาพน้ำมาประดับ ตกแต่งในบ้าน จะทำให้การเงินคล่องตัวมี โชคลาภมากขึ้น

3 เลข 3 บ้านนี้สู้แล้ว ร วย

เจ้าของบ้านนี้ จะมีความขยันขันแข็ง แต่มักใจร้อน ไม่ค่อยคิดรอบคอบ จึงมีปัญหาหรือมีการขัดแย้งอยู่บ่อยๆ มีคนเข้านอ กออ ก ในเพราะบ้านหลังนี้ จะเปิดรับญาติสนิทมิตรสห า ย อยู่ตลอ ด ข้าวของใช้มักชำรุดแ ต ก หั ก เสียห า ยได้ง่ายๆ

เคล็ดลับเสริมด ว ง = ควรหาต้นไม้ที่มีหนาม เช่น เฟื่องฟ้า หรือโป๊ยเซียน จะช่วยลดความวุ่นวาย

4 เลข 4 อยู่แล้ว กิจการดี ทำมาค้าขึ้น

เจ้าของบ้าน จะเป็นคนพูดคุยเจรจายิ้มง่าย น่าคบหา มนุษยสัมพันธ์ดี เยี่ยม เป็นที่รู้จักของใครต่อใคร และที่บ้านจะ เป็นศูนย์กลาง ของเพื่อน เหมาะกับการที่จะเปิดร้านค้ าข าย บ้านหลังนี้ มักไม่ข าดเสียงเพลง หรือต้องเปิดโทรทัศน์ไว้ตลอ ด

เคล็ดลับเสริมด ว ง = ควรปลูกต้นไม้ใบเขียว ไว้จะเป็นการเสริม ฮ ว ง จุ้ยของบ้านได้ดี ไม่ว่าจะเล็ก หรือใหญ่ เพื่อเป็นการเสริมด วงการค้ า ขา ย ให้โดดเด่น มากขึ้น

5 เลข 5 อยู่แล้วมีแต่คำว่าร ว ย

บ้านนี้จะสงบเหมาะกับการพักผ่อน มีความเป็นส่วนตัว เจ้าของบ้านมักมีมุมสงบส่วนตัว ไว้หนังสือ เป็นบ้านที่มีบรร ย า กาศ ของความเป็นธรรมช าติมาก และมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้การดูแลดี ควรจัดของ ให้เรียบร้อย หรือถังข ยะ หน้าบ้าน จะทำให้ การเงินไม่หมุนเวียน การงานไม่ก้าวหน้า และอาจมีปัญหาสุขภาพ หิ้งพระหรือห้องพระ จัดให้สะอาด เรียบร้อย

เคล็ดลับเสริมด ว ง = อานิสงส์จะส่ งผลให้ร วยแล้วร ว ยอีก ถ้าอยู่บ้านนี้ควรทำบุญเกี่ยวกับ การศึกษาบ่อยๆ

6 เลข 6 อยู่แล้ว ค้ า ข า ย ร่ำร ว ย

บ้านหลังนี้มีบรรย ากาศแห่งความสุข และมีความสะอาดเรียบร้อยดี เครื่องอำนวยความสะดวก เพียบพร้อม การตกแต่งบ้าน เน้นความสวยงามเป็นหลัก ถ้าเปิดร้านค้า ก็จะได้รับการตอบรับดี คนที่อยู่บ้านนี้ ไม่เหมาะกับการทำงานราชการ และควรตกแต่ง ห้องนอนให้สะอาด จะช่วยเสริม ด้านความรักให้มั่นคง ส่วนภายนอ กบ้าน ถ้ามีอ่างบัวที่มีปลา และน้ำใน อ่างต้องใส ก็จะนำความมั่งคั่ง ของการเงิน มาให้

เคล็ดลับเสริมด ว ง = ควรหาปลูกดอ กไม้สวยงาม ไว้ในบริเวณบ้าน เช่น กุหลาบ กล้วยไม้ เป็นต้น จะช่วยเสริมด ว ง ให้ทำการค้ าราบรื่น

7 เลข 7 อยู่แล้วจะร ว ย มากถ้าอ ดทน

ถ้าบ้านของคุณตกเลขนี้ คงต้องทำใจ กับการเก็บกวาด และความไม่เป็นระเบียบ ของคนในบ้าน เงินทอ งไม่ค่อยหมุนเวียน มากนัก รวมถึง สุขภาพ ของคุณอาจมีการ เ จ็ บ ป่ ว ย อยู่บ่อยครั้ง แต่ข้อดีของบ้านหลังนี้ คือ ความเงียบ หากมีการไหว้เจ้าที่ เจ้าทาง จะทำให้ได้ รับโชคล าภอยู่บ่อยๆ หากมีน้ำนอง ก็ควร ถมหรือปิดร่องน้ำนั้น จะช่วยให้เงินทอง สะพัดมือ คนในบ้านมีความสุข

เคล็ดลับเสริมด ว ง = หมั่นทำบ้านให้ สะอาดอยู่ตลอ ดเวลา ซึ่งจะช่วยให้ คุณประสบความสำเร็จ ได้เร็วขึ้น

8 เลข 8 บ้านนี้ อยู่แล้วมีแต่ ร ว ย

บ้านหลังนี้ส่ งผลดีในเรื่องโ ช ค ล า ภ และการสะพัดของเงิน คนในบ้านจะเฮฮา กันอยู่บ่อยครั้ง จุดดี ของบ้านนี้ ถ้าคุณด ว ง ดี เรียกว่าจะคิดจะหวังสิ่งใด จะสมปราถนารวม ถึงการได้โชค ล า ภ ก้อนใหญ่ แต่ถ้าวันใดที่คุณ ด ว ง ต ก ก็มักจะมีปัญหาเข้ามา รวมถึงปัญหาด้านความรัก ที่อาจมีเรื่องรักซ้อน ทำให้เกิดความทุ กข์ เ สี ย ใจ อยู่บ่อยครั้ง ควรมีการไหว้เจ้าที่เจ้าทางบ้าง

เคล็ดลับเสริมด ว ง = หมั่นไหว้เจ้าที่เจ้าทาง และอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่าน ผลบุญจะช่วยให้ คุณอยู่อาศัยนี้ บ้านนี้ มีความสุข และเจริญรุ่งเรืองเลข 9 อยู่แล้วหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า แบบก้าวกระโดด

9 เลข 9 อยู่แล้วหน้าที่ การงานเจริญก้าวหน้าแบบรวดเร็ว

บ้านหลังนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้การคุ้มครองคนในบ้าน ยิ่งถ้ามีการสวด ม น ต์ เป็นประจำจะทำให้คนที่อยู่ ในบ้านมีความสุขทำสิ่งใด ก็จะได้รับความสำเร็จ ในด้านการงานก็จะมีโอ กาสดีๆ เข้ามาบ้านหลังนี้ ไม่เหมาะกับการเปิดทำเล ค้ าข าย แต่ถ้าคุณทำเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม จะส่ งผลดีให้กับคุณมาก

เคล็ดลับเสริม ด ว ง = หมั่นไหว้ พระสวดมนต์บ่อยๆ อานิสงส์จะทำให้ หน้าที่การงานของคุณ เจริญก้าวหน้ารวดเร็ว

ที่มา yimlamun

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …