Home ข้อคิด เ ท ค นิ คการผ่ อ นบ้านให้หมดเร็ว ดอ กล ด ที่ธนาคารอาจไม่เคยบอ ก

เ ท ค นิ คการผ่ อ นบ้านให้หมดเร็ว ดอ กล ด ที่ธนาคารอาจไม่เคยบอ ก

12 second read
Comments Off on เ ท ค นิ คการผ่ อ นบ้านให้หมดเร็ว ดอ กล ด ที่ธนาคารอาจไม่เคยบอ ก
0
115

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังผ่ อ นบ้านอยู่และอย ากจะให้ห นี้บ้านนั้นหมดเร็ว เ พ ร า ะระยะการผ่ อ นบ้านนั้นเป็นที่รู้กันดีว่าหล า ยสิบปีเลยกว่าจะครบ ฉนั้นวันนี้เรามีเ ท ค นิ คการผ่ อ นบ้านให้หมดเร็ว ดอ กล ด ที่ธนาคารอาจไม่เคยบอ ก มาฝากกัน จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

บ้านเป็นได้ทั้งท รั พ ย์สินและห นี้สินด้วยหากเรายังจ่ายไม่หมดจะเรียกเต็มปากว่าเป็นท รั พ ย์สินคงไม่ได้ หล า ยคนอาจกำลังมองหาวิ ธีที่จะทำให้ผ่ อ นบ้านได้หมดเร็ว หาวิ ธีการผ่ อ นแบบไม่ต้อง ป ว ดหัวมากนักเ พ ร า ะว่าห นี้ผ่ อ นบ้าน มันไม่ได้น้อยเลย อย ากให้คุณได้ลองอ่านบทความนี้ให้จบอาจจะทำให้ได้ไ อ เ ดี ยดี ๆ ในการผ่ อ นบ้านได้เร็วมากขึ้น

วิ ธีการผ่ อ นบ้านให้หมดเร็วขึ้น

ซึ่งวิ ธีการนี้ก็มีคนนำมาแ ช ร์แบ่งปันให้ได้นำไปปรับใช้กันได้ ซึ่งปกติแล้วเวลาผ่ อ นบ้านนั้นก็จะต้องก้มหน้าก้มต าผ่ อ นไปเรื่อย ๆ ต ามที่ธนาคารแจ้งต ารางการผ่ อ น มา ซึ่งยิ่งนานวันเข้าเราก็จะยิ่งเหนื่อยมากเวลาหาเ งิ น มาไว้เพื่อผ่ อ นบ้านในแต่ละเดือน ผ่ อ นไปเท่าไหร่ก็ไม่จบสักที ซึ่งวิ ธีที่จะช่วยให้เราไม่ต้องท้อในการผ่ อ นบ้านและช่วยให้หมดได้นั่นก็ให้ลองทำแบบนี้

ก่อนอื่นต้องรู้ว่าดอ กเบี้ยบ้านเราขอล ดได้เหมือนกันนะ ซึ่งเราจะได้เ งิ นประกันบางส่วนคืนกลับมา ซึ่งเ งิ นนี้ส่วนใหญ่จะโดนบังคับให้ทำตอนที่กู้อยู่แล้ว ธนาคารก็จะอ้างไปว่าจะทำให้ ผ่ า น การอนุมัติง่ายขึ้น แต่เราจะปฏิเสธไม่ทำก็ได้นะ

ต ามสัญญาการผ่ อ นบ้านนั้น มักจะระบุว่าห้ามโปะห นี้หรือปิดห นี้ก่อน 3 ปี ซึ่งเราก็เอาหลักการนี้ไปใช้ได้เหมือนกัน นั่นคือพอมันครบ 3 ปีแล้วก็ไปขอล ดดอ กเบี้ย หากไม่ล ดให้เราก็บอ กเลยว่าจะขอย้ ายแผนไปรีไฟแนนซ์ที่อื่น เ พ ร า ะยังมีธนาคารอื่นอีกเยอะรอเราอยู่ เป็นการให้ที่อื่น มาโปะตรงนี้แล้วเราก็ไปเป็นห นี้เจ้าอื่นแทน ซึ่งพอเป็นแบบนี้เขาจะพย าย ามคุยและพย าย ามรัก ษาลูกค้ าไว้โดยการให้ Retention หรือล ดดอ กเบี้ยนั่นเอง

วิ ธีการขอล ดด อ กเบี้ยกับธนาคาร

เวลาไปติดต่อเจรจากับธนาคารเพื่อขอล ดดอ กเบี้ยนั้น จะต้องพูดให้คุณนั้นได้เปรียบอยู่อย่ าพย าย ามทำตัวด้อย ก็เดินเข้าไปแล้วแจ้งเลยว่าต้องการล ดดอ กเบี้ย เป็นลูกค้ าชั้นดี ไม่มีประวัติเ สี ย ชำระตรงมาตลอ ด ตอนนี้ครบ 3 ปีแล้วก็ต้องการขอล ดดอ กเบี้ย หากไม่ให้ก็จะไปรีไฟแนนซ์ ก็อย่ าลืมเช็คดอ กเบี้ยที่อื่นไปด้วยสัก 4 – 5 แห่ง เพื่อไปเป็นข้ อต่อรองกับธนาคารได้ ที่ไหนถูกกว่าเอาข้ อมูลมาเลย

พนักงานจะเห็นว่าเราเริ่มมีความรู้ ซึ่งเขาอาจจะลองถามดูว่าเรารู้จริงไหม ก็บอ กไปสัก 1 ธนาคารที่คุณหาข้ อมูลมา เอาแบบที่ดอ กเบี้ยถูกสุด ต่ำสุดเลยนะ หรือจะเขียนใส่กระดาษไปเลยก็ได้เหมือนกัน พอเป็นแบบนั้นทางพนักงานธนาคารจะออฟเฟอร์ดอ ก เบี้ยใหม่ให้นั่นเอง ซึ่งอาจจะแพงกว่าธนาคารอื่นนิดหน่อย เ พ ร า ะว่าหากเราไปรีไฟแนนซ์ใหม่เราก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มอยู่ดี ข้ อนี้ธนาคารรู้ดีอยู่แล้วเลยไม่มีทางจะล ดต่ำได้เท่า แต่ก็ยอมล ดดอ กเบี้ยให้

ต่อให้ยังแพงกว่าที่อื่นแต่ก็ล ดให้แล้ว ก็ถือว่าดีเ พ ร า ะอย่ างน้อยก็สะดวกสบายไม่ต้องทำเรื่องใหม่กับที่อื่น ซึ่งพอเราได้ล ดดอ กเบี้ยแล้ว พนักงานก็จะถามว่าให้เริ่มคิดตั้งแต่เดือนไหน ซึ่งเราควรไปติดต่อขอล ดดอ กเบี้ยก่อนที่จะครบ 3 ปีล่วงหน้าสัก 1 – 2 เดือนนะ

เวลาไปเช็กดูดอ กเบี้ยของธนาคารอื่นในแต่ละแห่งนั้นให้คำนวณในระยะเวลา 3 ปีที่เหลือจะผ่ อ นข้างหน้าต่ำสุด ซึ่งไม่ควรจะดูที่ 0เปอร์เซน 3 เดือนแรกนะ ให้คำนวณเลย 3 ปีหลังจากนั้นทุก 3 ปีก็ใช้วิ ธีเดิมได้เลยจะได้ล ดดอ กเบี้ยอีก แต่ยอ ดห นี้บ้านของเราจะต้องเกิน 1 ล้านบาทนะถึงจะขอล ดดอ กเบี้ยได้ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละที่ด้วย

เวลาเราไปขอล ดดอ กเบี้ยนั้นบางธนาคารไม่ล ดให้เราเลยก็มี เ พ ร า ะเขามองเห็นเราว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ยังฟั น เ งิ น ด อ ก เ บี้ ย จากเราได้เรื่อย ๆ ฉะนั้นแล้วควรจะเช็คดอ กเบี้ยที่อื่นไปเปรียบเทียบให้เขาเห็นว่าเรารู้ช่องทางในการล ดดอ กเบี้ยได้ทางอื่น หล า ยคนเดินเข้าไปขอแบบไร้ข้ อมูล มันก็ไม่ได้นะ ในการรีไฟแนนซ์ที่ใหม่ก็เลือ กให้ดีบางที่ก็ไม่ได้ล ดอะไรมากมายเลย และเราควรจะไม่เป็นห นี้ก้อนใหญ่จากที่ไหนด้วย อย่ างห นี้บั ต ร เ ค ร ดิ ต เป็นต้น

สำหรับเ งิ นประกันที่เราเต็มใจทำหรือจะโดนบังคับก็ดี ในสัญญาจะระบุว่าก้ ูบ้าน 30 ปี แต่ว่าบางคนก็ผ่ อ นหมดเร็วกว่านั้น เพียง 17 ปีก็หมดแล้ว ฉะนั้นก็ต้องไปคุยกับธนาคารว่า ได้คุ้มครองแค่ 17 ปีเท่านั้นเหลืออีกตั้ง 13 ปีที่ไม่ได้คุ้มครอง เราผ่ อ นจนครบแล้วขอเคลม 13 ปีที่เหลือคืนเป็นเ งิ น ซึ่งมันจะได้ไม่เต็มแน่นอน ทางธนาคารอาจจะยื่นข้ อเสนอให้เราคุ้มครองต่อ หากไม่รับก็แจ้งไม่รับและขอเคลมเป็นเ งิ นไปเลยได้เท่าไหร่ก็เอามา

สำหรับคนที่ต้องการจะให้ประกันคุ้มครองต่อก็ให้แจ้งชื่อผู้รับประโยชน์ใหม่ไปเลย เ พ ร า ะชื่อเก่าคือธนาคารก่อนที่เราจะผ่ อ นหมด ฉะนั้นก็ลองคิดให้ดีว่าจะเคลมเป็นเ งิ นหรือจะคุ้มครองต่อ เ พ ร า ะว่าบางทีเราก็ลาโลกไปแล้ว เอาเ งิ นออ กมาใช้ทำอย่ างอื่นก็อาจจะมีประโยชน์มากกว่า

รู้จัก Retention และ Refinance

Retention เป็นการขอเปลี่ยนอัตราดอ กเบี้ยเ งิ นก้ ูและค่าผ่ อ นบ้านที่ต่ำกว่ากับธนาคารเดิม แต่ Refinance นั้นเป็นการขอเปลี่ยนอัตราดอ กเบี้ยเ งิ นก้ ูและค่าผ่ อ นบ้านที่ต่ำกับธนาคารใหม่ หากทำกับที่เดิมได้ก็จะทำให้เราไม่ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายอะไร แต่จะต้องขอล ดดอ กเบี้ยให้ได้ด้วยนะ หากไม่ล ดยังไงการย้ ายที่ใหม่ก็ดีกว่า แต่อาจจะมีค่าธรรมเนียมสินเชื่อ 1เปอร์เซน ของวงเ งิ นก้ ู หากประวัติไม่ดีไปขอที่ใหม่ก็อาจจะไ ม่ ผ่ า นเหมือนกัน ฉะนั้นหากเลือ กที่จะย้ ายก็ต้องมั่นใจว่าประวัติดีด้วย

ก็ลองนำข้ อมูลเหล่านี้ไปเปรียบเทียบและพิจารณาลองดู ซึ่งเป็นวิ ธีการที่ทำให้เราประหยัดเ งิ นได้เยอะเลย หรือบางคนก็ได้เ งิ นประกันคืนกลับมานั้นหลักแสนเลย ก็นำไปใช้ประโยชน์ได้ หากคุณผ่ อ นบ้านไปเรื่อย ๆ แบบไม่ทำอะไรเลย ก็จะยิ่งทำให้ดอ กเบี้ยนั้นแพงขึ้น ฉะนั้นก็อย่ าลืมไปขอล ด มันเป็นสิ่งที่เราขอทำได้อยู่แล้ว

ที่มา krustory

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …