Home บทความน่ารู้ เ ท ค นิ คปลูกข่าโตไว แ ต กห น่ อ กอใหญ่ เก็บได้ทั้งปี

เ ท ค นิ คปลูกข่าโตไว แ ต กห น่ อ กอใหญ่ เก็บได้ทั้งปี

16 second read
Comments Off on เ ท ค นิ คปลูกข่าโตไว แ ต กห น่ อ กอใหญ่ เก็บได้ทั้งปี
0
61

สวัสดีจ้าเพื่อนๆ มาพบกับเราเช่นเคย กับสาระความรู้การปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกยังไงให้งาม โตไว เก็บกินก็อร่อย เก็บข า ยก็ร ว ย วันนี้เรามีวิ ธีการปลูกข่า

มาแนะนำกัน ใครที่กำลังจะปลูก หรือปลูกอยู่แล้ว ลองนำวิ ธีที่เรานำมาฝากไปปรับปรุงกับสวนของเพื่อนๆได้เลยจ้าาา จะเป็นอ ย่ างไรนั้นเราไปดูกันเลย

ข่าแดงนั้นหากมีสีแดงสวยงาม อวบสมบูรณ์เป็นที่ต้องการของตลาดมากทีเดียว เนื้อจะต้องแน่นแห้งสนิท ไม้มีเสี้ยน เอามาบดเป็นข่าผงนำไปจำหน่ายได้อีกด้วย และข่ายังนำไปแปรรูปไปเป็นอะไรได้อีกตั้งมากมายเลย

และข่านั้นหากปลูกให้มีลำต้นแข็งแ ร งจะทำให้มีเก็บข่าได้นานถึง 10 ปีเลยทีเดียว ร า ค า ของข่าก็ดีตลอ ดใครปลูกข่าข า ยนั้นจะได้ร า ค า พอสมควรเลย สำหรับใครอย ากจะปลูกข่ามาลองอ่ า นแล้วทำต ามได้เลย

การปลูกข่า

เริ่มต้นตั้งแต่การเตรียมดินเลย ซึ่งข่าแดงนั้นจะชอบดินที่มีความร่วนซุย มีความชื้นพอเหมาะและไม่ชอบน้ำขังเลย จัดการไถดะและไถแปร เปิดหน้าดินประมาณ 50 เซนติเมตร

เสร็จแล้วก็เอาปุ๋ ยขี ้ไก่แกลบมาโรยใส่ลงไปเลย โดยจะใส่ปริมาณ 1000 กิโลกรัม/ไร่ จากนั้นก็ทำการไถกลบ แล้วต ากดินไว้ 7 วัน ต่อด้วยเอาฟางมาคลุมหน้าดิน 100 ก้อน/ไร่ ทำให้หญ้าไม่ขึ้น

สำหรับการเตรียมต้นพันธุ์ข่าแดงนั้นจะต้องใช้ต้นที่มีอายุ 1.6 ปี เท่านั้น จะเป็นช่วงที่เหมาะจะนำมาปลูก จะช่วยทำให้แ ต กแขนงได้ดีทีเดียว ปลูกแล้วจะทำให้ข่ามีความแข็งแ ร ง มีต าเยอะ ทำให้แ ต กแง่งได้ง่าย โดยให้เอาไปตัดใบออ กจนหมด แล้วล้างให้สะอาด

จากนั้นก็เอาไปแช่ในน้ำย าเร่งร ากและน้ำย ากันเชื้ อร าสัก 20 นาที หากเหง้าไหนใหญ่ไปห น่ อยก็ให้ตัดแบ่งออ กไปเลย แล้วก็เอาปูนแดงมาทา รอปูนแห้งก็นำไปเพาะชำได้เลย

โดยใช้วัสดุปลูกเป็นแกลบดำหรือขุยมะพร้าว จากนั้นรดน้ำให้ชุ่มได้เลย ปลูกไปประมาณ 10 – 15 วัน ร ากก็จะงอ ก หรือถ้าหากไม่อย ากจะรอก็เอาเหง้า

ที่แช่น้ำย าเร่งร ากนั้นไปปลูกปักลงไปเลย ในส่วนของการปลูกนั้นก็ปลูกได้ด้วยกัน 3 แบบเลย ขึ้นอยู่กับพื้นที่และต้นทุ นของแต่ละคนด้วย

1 ปลูกข่าโดยใช้กิ่งพันธุ์ 500 กิโลกรัม จะปลูก 1 ต้น/หลุม จะทำให้ได้ 2,350 กอ ส่วนระยะห่างในการปลูกนั้นจะอยู่ที่ 80 x 60 เซนติเมตร แล้วก็เก็บผลผลิตได้

ที่ประมาณ 1,500 กิโลกรัม เ งิ นลงทุ นสำหรับการปลูกแบบนี้จะอยู่ที่ 15,000 บ า ท พอนำไปจำหน่ายก็จะได้ 1,500 x 30 บ า ท คิดเป็นเ งิ นก็จะประมาณ 45,000 บ า ท

2 ใช้กิ่งพันธุ์ข่าที่ 1,000 กิโลกรัม โดยจะปลูกที่ 2 ต้น/หลุม จะได้ 2,350 กอ ระยะห่างก็เหมือนกัน 80 x 60 เซนติเมตร แล้วก็เก็บผลผลิตได้ 3,000 กิโลกรัม แล้วก็ใช้เ งิ นลงทุ นเฉพาะค่าพันธุ์ 30,000 บ า ท พอข า ยก็จะได้ประมาณ 90,000 บ า ท

3 ใช้กิ่งพันธุ์ข่าที่ 1,500 กิโลกรัม แล้วก็ปลูก 3 ต้น/หลุม ส่วนระยะห่างในการปลูก 100 x 100 เซนติเมตร จะเก็บผลผลิตได้ 4,500 กิโลกรัม ส่วนเ งิ นลงทุ นนั้น

ใช้ประมาณ 45,000 บ า ท พอข า ยจะได้ 4,500 x 30 บ า ท เท่ากับ 135,000 บ า ท ถือเป็นการลงทุ นที่คุ้มเหมือนกัน ปลูกไปเพียงครั้งเดียวก็เก็บได้ย าวหล า ยปีเลย

การบำรุงดูแล

ในการปลูกข่านั้นรอบ 1 เดือนจะให้น้ำข่า 2 ครั้ง ซึ่งจะเป็นวันที่ 1 กับวันที่ 16 โดยให้รดในตอนเช้าตรู่เลย และพ่นปุ๋ ยให้ต้นข่าโดยการฉีดพ่น จะต้องทำแต่ตี 5 ก่อนพระอาทิตย์ขึ้น

แล้วก็เปิดน้ำใส่ให้แปลงข่าชุ่มโชกเลย ให้น้ำไปจนถึงเที่ยงก็พอ น้ำจะลงสู่หน้าดินเอง พอถึงวันที่ 16 ก็รดแบบเดิมอีกรอบ คอยสังเกตหน้าดินอย่ าให้แห้งจนเกินไป หากแห้งก็ต้องรีบให้น้ำเลย

ในส่วนของการให้ปุ๋ ยข่าต าแดงนั้นให้ใช้เป็นปุ๋ ยขี ้ไก่แกลบ แล้วอาจใช้ปุ๋ ยเคมีเสริมเข้าไปด้วย ปลูกไปจนข่าได้ระยะ 8 เดือน โดยในช่วงเดือนที่ 1 – 4 ใช้ปุ๋ ยสูตร 46 – 0 – 0 แล้วพอช่วงอายุ 5 – 7 เดือนก็ปรับมาใช้ 0 – 0 – 60 โดยให้ใส่โรยไปรอบกอข่าเลย ระยะห่างจากโคนต้นประมาณ 10 เซนติเมตร แล้วมีร ากฝอยเยอะแล้วก็จะเริ่มหากินเองได้เลย

การปลูกแบบอีกแบบที่ง่าย ๆ เลยคือ ปล่อยให้เจริญเติบโตแบบธรรมชาติเลย แต่ว่าหัวของข่าอาจจะไม่อวบใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าข่านั้นตลาดต้องการเยอะ ไม่ว่าจะได้เป็นขนาดไหนก็นำไปจำหน่ายได้เหมือนเดิม เพียงแต่จะได้ร า ค า ไม่ดีขนาดข่าสวย ๆ

การทำให้ข่ามีขนาดใหญ่สมบูรณ์สวยงาม

หลุมปลูกจะลึกประมาณ 1 เมตร แล้วโปรยดินให้กระจายตัวออ กจากกัน ก็ทำอย่ างนี้จนทั่วทั้งพื้นที่ที่จะเพาะปลูกเลย ทำให้ดินโปร่งร่วนซุย ซึ่งขนาดหลุมอยู่ที่ 10 x 10 x 10 เซนติเมตร

ส่วนระยะห่างระหว่างต้นอยู่ที่ 1 x 1 เมตร แล้วเอาปุ๋ ยคอ กมาโรยรองก้ นหลุมสัก 1 – 2 กำมือ/ต้น ทำให้เจริญเติบโตของข่าเร็ว และมีข่าที่หัวสมบูรณ์สวยงาม

อีกอย่ างหนึ่งจะมองข้ามไปไม่ได้เลยการไถพรวนดิน แล้วไถซ้ำพื้นที่เพาะปลูกอีกรอบ จะทำให้ดิน มีความโปร่งและร่วนซุยมากขึ้น แล้วก็เอาปุ๋ ยคอ กมาโรย 1 – 2 กำมือ/ต้น

ขนาดของหลุมปลูกก็อยู่ที่ 10 x 10 x 10 เซนติเมตร ระยะห่างอยู่ที่ 1 x 1 เมตร จากนั้นก็เอากล้าข่ามาปลูกลงไปได้เลย การช่วยให้ข่าแ ต กห น่ อออ กมา ให้ทำการตัดใบทิ้งไปเลย แล้วงดน้ำแล้วรอให้แห้งสนิทไป จากนั้นค่อยรดน้ำอีกครั้ง ดูแลไปประมาณ 1 อาทิตย์ แล้วจะเห็นว่าข่านั้นออ กมาสวยงามทีเดียว

การขุดข่าแบบง่าย ๆ ไม่ต้องเปลือ กแ ร ง

โดยก่อนจะเก็บหัวข่านั้น 1 เดือน ก็เอาแกลบดำมาคลุมหน้าดินบริเวณโคนกอข่า ซึ่งจะมีความหนา 10 – 20 เซนติเมตร พอถึงเวลาในการเก็บเกี่ยวข่าแล้ว ดินโคนกอข่านั้นก็ร่วนซุยทำให้สามารถขุดข่าได้ง่ายและทำให้ข่านั้น มีหัวขาวงามน่าทาน น่าซื้ อมากทีเดียว

พอหลังการเก็บเกี่ยวแล้วก็ตัดต้นเหลือประมาณ 5 เซนติเมตร แล้วนำไปล้างในน้ำสะอาด ตัดร าก กาบใบออ ก จัดการล้างอีกครั้ง หากยังไม่สะอาดก็นำไปแช่ได้เลย เสร็จแล้วนำไปบรรจุใส่ถุงเตรียมสำหรับการนำไปจำหน่ายได้เลย ขั้ น ต อ นในการปลูกข่าก็มีเพียงเท่านี้ลองนำไปปลูกต ามได้เลย

ที่มา kasetchaoban

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In บทความน่ารู้
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …