Home ข้อคิด ใครเผลอไปบนไว้ นานจนลืม รีบแก้ก่อนที่ชีวิตจะตกต่ำ

ใครเผลอไปบนไว้ นานจนลืม รีบแก้ก่อนที่ชีวิตจะตกต่ำ

8 second read
Comments Off on ใครเผลอไปบนไว้ นานจนลืม รีบแก้ก่อนที่ชีวิตจะตกต่ำ
0
57

หากวันนี้คุณนั้นเป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้ว่าบนขออะไรไว้ จนวันนี้คุณได้ลืมคำบนบานนั้นไว้ วันนี้เราก็มีวิธีแก้บน มาแนะนำคุณ กับบทความ ใครเผลอไปบนไว้ นานจนลืม รีบแก้ก่อนที่ชีวิตจะตกต่ำ ไปดูกันว่าคุณจะต้องจัดเตรียมสิ่งของอะไรบ้าง และมีขึ้นตอนการแก้บนอย่ างไรบ้าง

เรื่องการบนบานศ า ลกล่าวนั้นหล า ยคนพบว่าเป็นสิ่งที่สามารถช่วยให้ผ่ า น พ้ นจากปัญหาได้จริง ด้วยพลังของสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ที่เรามองไม่เห็น เมื่อทำการบนแล้วเกิดความสบายใจและทำให้เราสมหวังอ ย่ างที่ขอเอาไว้ได้หล า ยต่อหล า ยครั้ง

สำหรับใครก็ต ามที่เคยบนบานศาลกล่าวเอาไว้แล้วยังไม่ได้ไปแก้บน ไม่ว่าจะลืมหรือไม่มีโอ กาส วันนี้เรามีวิธีการแก้บนที่จะช่วยให้เราพ้นจากสิ่งที่เคยติดค้างเอาไว้ ช่วยให้อุปสรรคในชีวิตที่เคยติดๆขัดๆ ไม่เป็นไปต ามที่ตั้งใจ ผ่ า นพ้นไปได้ ทำให้ชีวิตดีขึ้นได้

สิ่งที่ต้องเตรียม

1 ห ม า ก พ ลู ย า เ ส้ น 5 มวน

2 พ ร ะ พุ ท ธ รู ป 1 องค์ อาจเป็น อ ง ค์ในบ้านที่มีอยู่หรือจะซื้ อรูปใหม่ก็ได้

3 น้ำแดง 1 ขวด น้ำเขียว 1 ขวด น้ำเปล่า 1 ขวด

4 พวงมาลัย ดาวเรือง 3 พวก

5 ผลไม้ 5 อ ย่ า ง โดยต้องมี กล้วยน้ำว้า 1 หวี, มะพร้าว 1 ลูก, สับปะรด 1 ผล เสมอ

6 เทียนขาว 2 เล่ม , ธูป 16 ด อ ก

เมื่อเริ่มพิธีให้เรากล่าว

ข้าฯ กล่าวชื่อตัวเอง นามสกุล วันเดือนปีเกิด ขออัญเชิญองค์พ ร ะ สั ม ม า สั ม พุ ท ธ เ จ้ ามาเป็นประธานและเป็นสักขีพ ย า น ตลอ ดทั้งขออัญเชิญเหล่าเทพเทวา

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหล า ย เ จ้ า ป่ าเจ้าเขา เจ้าที่เจ้าทาง ขอให้มารับเครื่องเซ่นไหว้และเครื่องสักการะที่ลูกเตรียมมาถวายในวันนี้ เพราะลูกได้เคยบนบานศาลกล่าวมานานแล้ว

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งที่จำได้และจำไม่ได้ ทั้งที่สำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ดี ขออัญเชิญท่านทั้งหล า ยมารับเครื่องแก้บนเหล่านี้

เมื่อท่านได้รับเครื่องสักการะในครั้งนี้แล้ว ลูกขอถอนคำบนบานศาลกล่าวทั้งหมด ขอให้สิ้นสุดลง ณ แต่ตอนนี้เป็นต้นไป หากลูกมีความจำเป็นที่จะต้องขอบนบานอีก ก็จะขอบนบานใหม่ต่อไป สาธุ

หลังจากกล่าวคำว่าจบแล้วให้เราขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตและปักธูปเทียนลงกระถาง กล่าวลา และกล่าวสาธุอีก 3 ครั้ง เป็นอันจบพิธี

คนโบราณมีความเชื่อกันว่า ทุกสิ่งทุกอ ย่ า ง ที่เกิดขึ้นกับชีวิตเรานั้น เป็นเพราะบางสิ่งบางอ ย่ า งที่ติดตัวเรามาแต่ปางก่อน ดังนั้นการถอนคำบ น บ า นศาลกล่าวในลักษณะนี้จะช่วยให้เราห ลุ ด พ้ นจากสิ่งที่ เ กี่ ย ว รั้ งเราเอาไว้ได้ และเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ไม่มีอุปสรรคขัดขวางต่อไปได้ โดยต้องวางตัวให้อยู่ใน ศี ล ธ ร ร มดีงาม จะช่วยให้ชีวิตมีความเป็น ม ง ค ลไม่ต้องพบเจอกับสิ่งร้ า ยๆอีกต่อไป

ที่มา krustory

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …