Home ข้อคิด 10 ความคิดที่แตกต่าง ของคนร ว ย กับ คนจน

10 ความคิดที่แตกต่าง ของคนร ว ย กับ คนจน

9 second read
Comments Off on 10 ความคิดที่แตกต่าง ของคนร ว ย กับ คนจน
0
35

หากวันนี้คุณนั้นสงสัยว่าทำไมคนร ว ยเขาถึงร ว ยขึ้น ทุกๆ วัน และทำไมคนจนถึงยังจนอยู่เหมือนเดิม วันนี้เราก็มีบทความที่อย ากจะนำเสนอคุณเกี่ยวกับ 10 ความคิดที่แตกต่าง ของคนร ว ย กับ คนจน ไปดูกันว่าเป้าหมายของคนร ว ยและคนจนนั้นต่างกันอย่ างไรบ้าง

ผมได้อ่ า นหนังสือเล่มหนึ่ง เรื่องความแตกต่างที่โดดเด่น 10 ข้อระหว่างคนร ว ยกับคนจน และเห็นว่ามันมีความเป็นจริงอยู่พอสมควร จากการสังเกตของผม ดังนั้นจึงขอนำมาเผยแพร่ เพื่อที่จะได้รู้ว่าเราอยู่ด้านไหนของสังคมและต้องทำอย่ างไรถึงจะได้ย้ายจากคนจน คนชั้นกลาง สู่การเป็นคนร ว ย

1 คนร ว ย ชอบตั้งคำถามที่เป็นบวก และสร้างกำลังใจ

คนจนและคนชั้นกลาง ชอบตั้งคำถามที่เป็นลบ และบั่นทอนกำลังใจคนร ว ยมักจะคิดว่าฉันจะสร้างรายได้เป็นเท่าตัวในปีนี้ได้อย่ างไร ?, ในวิกฤตครั้งนี้มีโอ กาสอะไรซ่อนอยู่บ้าง ? ฯลฯ ในขณะที่คนจนและคนชั้นกลางมักจะคิดว่า ทำไมเรื่องแย่ ๆ ถึงต้องมาเกิดกับฉันด้วย,โอ กาสของคนเราไม่เท่ากัน เป็นเพราะฉันเกิดมาจน ฯลฯ

2 คนร ว ย คิดย าว

คนชั้นกลาง คิดสั้นคนจน คิดสั้นที่สุดคนจนมักจะคิดอะไรแบบวันต่อวัน ทำนองหาเช้ากินค่ำคนชั้นกลางมักจะคิดเป็นเดือนต่อเดือน นั่นคือคิดถึงวันเงินเดือนออ ก แต่คนร ว ยจะต้องคิดย าวเป็นปี ๆ หรือเป็นสิบ ๆ ปีในใจของคนจนนั้น เขามักคิดแต่เฉพาะเรื่องของความอยู่รอ ดเป็นหลักในขณะที่คนชั้นกลาง คิดถึงเรื่องความสุขสบายจากการจับจ่ายใช้สอยสินค้า

ส่วนคนร ว ยนั้น เป้าหมายของพวกเขาชัดเจน เขาต้องการความเป็นอิสระทางการเงินการคิดย าวนั้นมีพลังมหาศาลเพราะมันจะทำให้เขาอ ดออมและลงทุนระยะย าว ซึ่งจะทำให้เงินงอ กเงยแบบทบต้นเป็นเวลานานและนี่คือสูตรสำคัญที่สุดในการที่จะทำให้คนมั่งคั่ง

3 คนร ว ยพูดเกี่ยวกับเรื่องไอเดีย

คนชั้นกลางพูดเกี่ยวกับสิ่งของคนจนพูดถึงเรื่องของคนอื่นนี่ไม่ได้หมายความว่าคนร ว ยไม่พูดเกี่ยวกับเรื่องสิ่งของหรือคนอื่น แต่หมายถึงว่า คนร ว ยจะพูดถึงเรื่องของคนอื่นน้อยกว่าคนจน และมักจะเป็นคนที่มีแนวความคิดดี ๆ หรือมีมุมมองต่าง ๆ มากกว่าคนชั้นกลาง

และคนจนเบื้องหลังของนิสัยในเรื่องนี้คงอยู่ที่ว่าคนร ว ยนั้นมักจะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าคนจน ซึ่งมักจะชอบ ‘ซุบซิบนินทา’ เป็นนิจสินในขณะที่คนชั้นกลางอาจจะเน้นการทำงานประจำ ชอบพูดถึงเรื่องรถยนต์ ดนตรี การพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น

4 คนร ว ย ยอมรับการเปลี่ยนแปลง

คนจนและคนชั้นกลาง ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงคนชั้นกลางรู้สึกว่า การเปลี่ยนแปลงจะคุกคามชีวิตความเป็นอยู่ที่ตนเองเคยชินในขณะที่คนร ว ยนั้นคิดว่า การเปลี่ยนแปลงอาจนำมาซึ่งชีวิตที่ดีกว่าเขาคิดว่าในการเปลี่ยนแปลงนั้น มักมีโอ กาสที่เขาอาจจะคว้าไว้ได้ เบื้องหลังนิสัยนี้อาจจะมาจาก การที่คนร ว ยมีความมั่นใจสูงกว่าคนชั้นกลางที่มักกลัวว่าตนเองจะไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งใหม่ ๆ ได้

5 คนร ว ยกล้ารับความเสี่ยง ( ที่ได้มีการพิจารณาและไตร่ตรองดีแล้ว )

คนจนและคนชั้นกลาง กลัวที่จะรับความเสี่ยงนี่เป็นนิสัยที่เป็นจุดอ่อน มากที่สุด ของคนจนและคนชั้นกลางในความเห็นของผม คนที่ไม่ยอมรับความเสี่ยงเลยนั้น มักพลาดที่จะได้รับผลตอบแทนดี ๆ โดยสิ้นเชิง ส่วนคนที่กล้ารับความเสี่ยง ( ที่ได้มีการศึกษา-วิเคราะห์ มาเป็นอย่ างดี ) จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้โดยความเสี่ยงจริง ๆนั้นจะมีน้อยมาก ตัวอย่ างที่เห็นชัดเจนที่สุด ก็คือ คนชั้นกลางส่วนใหญ่นั้นมักจะกลัวการลงทุนในหุ้น

หรือตราสารการเงินที่มีความผันผวนของร า ค า โดยที่เขาไม่พย าย ามศึกษาว่าในระยะย าวแล้วมันอาจจะมีความคุ้มค่ากว่าการฝากเงินในธนาคารมากในอีกมุมหนึ่ง คนที่กล้ารับความเสี่ยงอย่ าง ‘บ้าบิ่น’ เช่นคนที่เล่นหุ้นวันต่อวัน ก็ไม่ใช่นิสัยของคนร ว ยคนร ว ยนั้นจะต้องรับความเสี่ยง เฉพาะที่มีการพิจารณาอย่ างถี่ถ้วนแล้วเท่านั้น

6 คนร ว ย เรียนรู้และเติบโตตลอ ดชีวิต

คนจนและคนชั้นกลาง คิดว่าการเรียนรู้จบที่โรงเรียนนิสัยการเรียนรู้ไปเรื่อย ๆ นี้ ผมคิดว่าเป็นหัวใจเ ศ ร ษ ฐีจริง ๆเพราะในความรู้สึกของผมเอง การเรียนรู้จากโรงเรียน เป็นเพียงพื้นฐานที่เรานำมาศึกษาต่อด้วยตนเองได้

และเวลาหลังจากการเรียนในโรงเรียนนั้นย าวมากเป็นหล า ยสิบปีดังนั้นความรู้ส่วนใหญ่จึงควรเกิดขึ้นหลังจากที่เราเรียนจบจากโรงเรียน โดยนัยของข้อนี้คนร ว ยจึงน่าจะมีนิสัยรักการอ่ า น หรือ การหาความรู้ต่อไปเรื่อย ๆ

ในขณะที่คนชั้นกลางนั้นพอเรียนจบ ก็มักจะไม่สนใจอ่ า นหนังสือหรือหาความรู้ใหม่ ๆและความรู้ที่ผมคิดว่าคนจนและคนชั้นกลางพลาดไป เพราะไม่มีการสอนในโรงเรียนก็คือความรู้ทางด้านการเงินที่คนร ว ยมักจะศึกษาต่อ เพราะเห็นถึงความสำคัญ และอาจนำไปสู่ความมั่งคั่งได้

7 คนร ว ย ทำงานเพื่อหากำไร

คนจนและคนชั้นกลาง ทำงานเพื่อจะได้ค่าจ้างคนร ว ยมองว่า นี่คือหนทางที่จะทำให้ร ว ยได้มากกว่าแม้ว่าจะมีความเสี่ยง ในขณะที่คนชั้นกลางนั้นมักจะไม่กล้าเสี่ยง และอาจจะมีความคิดสร้างสรรค์น้อยกว่าจึงมุ่งไปที่การหางานที่มีรายได้แน่นอน แต่รายได้จากการใช้แรงงานของตนเองนั้น มีน้อยคนที่จะร ว ยได้

8 คนร ว ยเชื่อว่า พวกเขาจะต้องใจบุญสุนทาน

คนจนและคนชั้นกลางคิดว่า พวกเขาไม่มีปัญญาที่จะทำบุญข้อนี้ผมคงไม่มีความเห็นอะไรส่วนหนึ่งผมเองก็ไม่แน่ใจ เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องของแต่ละคนที่ไม่ค่อยบอ กหรือรู้กัน

ยกเว้นกรณีที่เป็นการบริจาคใหญ่ ๆ อย่ างกรณีของบัฟเฟตต์หรือบิลเกตส์ความเห็นของแอ ดมิน = สำหรับเมืองไทย แอ ดคิดว่าคนส่วนใหญ่เป็นคนใจบุญนะ ‘มีน้อยทำน้อย มีมากทำมาก’ เพราะเราถูกปลูกฝังให้รู้จักทำบุญมาหล า ยชั่ วอายุคนแล้วจึงไม่เกี่ยวกับความร ว ยความจนหรอ กครับ เป็นนิสัยส่วนบุคคลล้วน ๆ )

9 คนร ว ย มีแหล่งรายได้หลากหล า ย

คนจนและคนชั้นกลาง มีเพียงหนึ่งหรือสองแหล่งข้อนี้ก็เช่นกัน ผมเองไม่แน่ใจว่าคนร ว ยมีรายได้จากหล า ยแหล่งเพราะร ว ยแล้วจึงไปลงทุนในท รั พ ย์สินหล า ย ๆ อย่ าง หรือมีท รั พ ย์สินหล า ยอย่ างจึงทำให้ร ว ย แต่ที่ผมเห็นชัดเจนก็คือ คนชั้นกลางนั้นมักไม่ลงทุนในท รั พ ย์สินที่มีความเสี่ยงทำให้รายได้มักจะมาจากเงินเดือนเป็นหลัก

10 คนร ว ย เน้นการเพิ่มขึ้นของความมั่งคั่ง

คนจนและคนชั้นกลาง เน้นการเพิ่มของเงินเดือนเป้าหมายของคนร ว ยนั้นอยู่ที่ว่าตนเองมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้น มากน้อยแค่ไหน โดยมองที่ภาพรวม ดังนั้น ถ้าเขามีหุ้นอยู่ การที่หุ้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น เขาก็มีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้น โดยที่เขาไม่ต้องเสียภาษีแต่คนชั้นกลางพย าย ามทำงานเพื่อให้มีเงินเดือนสูงขึ้นแต่เขาอาจจะลืมไปว่า เขาจะต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นด้วย สรุปก็คือคนร ว ยเน้นการลงทุนใช้เงินทำงานแทนตนเอง คนชั้นกลางเน้นการใช้แรงงานของตนเอง

และนั่นก็คือความแตกต่าง 10 ข้อ ระหว่างคนร ว ย คนจน และคนชั้นกลาง ที่มีคนตั้งข้อสังเกตไว้ ซึ่งผมเชื่อว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นจริงแน่นอนคนร ว ยบางคนก็มีคุณสมบัติที่เป็นแบบคนชั้นกลาง และคนชั้นกลางจำนวน มากก็มีนิสัยแบบคนร ว ยแต่ถ้าเราอย ากร ว ย ผมคิดว่าการยึดนิสัยแบบคนร ว ย น่าจะทำให้เรามีโอ กาสมากกว่า

ที่มา yimlamun

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

10 หลักคิดเก็บเงินในกระเป๋าให้เพิ่มขึ้นใน 30 วัน

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้หลักคิดการเพิ่มเงินในกระเป๋า กับบทความ 10 หลักคิดเก…