Home ข้อคิด 10 จุดอ่อนของคนเรา ที่ทำให้เดินเตะฝุ่นอยู่ทุกวัน

10 จุดอ่อนของคนเรา ที่ทำให้เดินเตะฝุ่นอยู่ทุกวัน

8 second read
Comments Off on 10 จุดอ่อนของคนเรา ที่ทำให้เดินเตะฝุ่นอยู่ทุกวัน
0
23

หากวันนี้คุณนั้นยังตั้งคำถามว่าทำไมตัวคุณเองถึงยังไม่ประสบผลสำเร็จทั้งๆ ที่คนอื่น และหล า ยๆ คนเขาเดินไปไกลกว่าคุณมากแล้ว วันนี้เราก้มีบทความที่อย ากจะแนะนำคุณเกี่ยวกับ 10 จุดอ่อนของคนเรา ที่ทำให้เดินเตะฝุ่นอยู่ทุกวัน ไปดูกันว่าจุดอ่อนที่ว่านั้นมีอะไรบ้าง

เรื่องจริงเถียง ไม่ออ ก เมื่อคน ญ ี่ ปุ่ นกำลัง มองคน ไ ท ย เป็นแบบที่เรามองทัวร์ จี น พฤติก รรมของนักท่องเที่ยว ช าว จี น ที่ถูก คน ไ ท ย วิจารณ์ อ ย่ า งหนักในช่วงหลังอาจไม่ต่างจากสิ่งที่นักท่องเที่ยวช าว ไ ท ย ทำเมื่อไปเยือนญ ี่ ปุ่ น และกำลังถูกคนอื่น

มองในแง่ลบ เช่นกัน จากการ ผ่ า น เวทีในระดับโลกหล า ยต่อหล า ยครั้ง ไ ท ย ถูกวิพากษ์วิจารณ์ อ ย่ า ง หนักหน่วงในกระแส โลกาภิวัตน์ และการก้าวเปลี่ยน อ ย่ า ง รวดเร็ว ด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยี

และวัฒนธรรมเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์ ที่จี้ แ ท ง ใจดำคน ไ ท ย เสียจริง ๆ สำหรับข้อคิดเห็นของนายเซ็ทซึโอะ อิอุจิประธานองค์การส่ งเสริม การค้าต่างประเทศของ ญ ี่ ปุ่ น

ประจำประเทศ ไ ท ย นายอิอุจิระบุว่า ไ ท ย อาจไม่เป็นประเทศ ที่น่าสนใจในการลงทุนเหมือนที่ผ่ า น มาในสายต า

ของนักลงทุน ญ ี่ ปุ่ น โดยชี้จุดอ่อนคน ไ ท ย ไว้ ถึง 10 ข้อที่ เราคน ไ ท ย ควรรู้และรับทราบเพราะที่กล่าวมาทุกข้อ แทบปฏิเสธไม่ได้เลย

ไม่เชื่อลองไล่ อ่านแล้วพิจารณา อ ย่ า งปราศจาก อคติเมื่ออ่านจบแล้ว เราไม่ควรไปตอบโต้ หรือ ต่อว่า เขานะเพราะนี่คือ กระจก บานใหญ่ ที่สะท้อนให้เห็นตัวตน ของเรา

1 เลี้ยงลูกไม่เป็น

เ ด็ ก ไ ท ย ข า ดความอ ดทนจิตใจ ไม่เข้มแข็ง เพราะการเลี้ยงลูกแบบไข่ในหินไม่สอนให้ลูกช่วยเหลือตัวเอง ไม่กระตือรือร้น ในการขวนขวายค้นหาตัวเองและไม่สอนให้สำนึกรับผิดชอบต่อสังคม เ จ็ บ ป ว ด จริง ๆ

แต่มันคือเรื่องจริง ที่เถียงไม่ออ กเห็นที ไ ท ยเ ราจะต้องปรับตัว อ ย่ า ง หนักเริ่มตั้งแต่ในครอบครัวสังคม ตลอ ดจนหน่วยงานภาคธุรกิจและภาครัฐบาลต้ องร่วมกันตระหนัก และหาทางแก้ไข อ ย่ า ง จริงจัง

2 ไม่จริงจัง ในความรับผิดชอบต่อหน้าที่

ทำแบบผักชีโรยหน้า หรือทำด้วยความเกรงใจ ต่างกับคน ญ ี่ ปุ่ น หรือยุโรป ที่จะให้ความสำคัญกับสัญญาข้อตกลง อ ย่ า ง เคร่งครัด เพราะหมายถึงความเชื่อถือในระยะ ย า ว คนไ ท ย จึงถูกลดเครดิต ความน่าเชื่อถือลงเรื่อยๆ

3 การศึกษายังไม่ทันสมัย

คน ไ ท ย เก่งแต่ภาษาของตัวเอง ทำให้ข า ดโอ กาสในการแข่งขัน กับต่างช าติในเวทีต่าง ๆไม่กล้าแสดงออ กข ี้อายไม่มั่นใจใน ตัวเองจึงต ามหลังช าติอื่น คนมีฐานะจะส่ งลูกไปเรียนเมืองนอ ก เพื่อโอ กาสที่ดีกว่า

4 การกระจาย ความเจริญยังไม่เต็มที่

ประช ากร ประมาณ 60-70 ที่อยู่ห่างไกล จะข า ดโอ กาส ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของตัวเองและชุมชน ซึ่งเป็นหน้าที่ของภาครัฐ ที่ต้องส่ งเสริม

5 คน ไ ท ย รู้จักหน้าที่ของตัวเองต่ำมาก

โดยเฉพาะหน้าที่ ต่อสังคมเป็นประเภทมือใคร ย า ว สาวได้สาวเอา เกิดธุรกิจการเมืองธุรกิจราชการธุรกิจการศึกษาทำให้ประเทศ ช าติล้าหลังไปเรื่อย

6 มองอนาคตไม่เป็น

คน ไ ท ย มากกว่า 7 0 ทำงานแบบไร้อนาคต ทำแบบวันต่อวัน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวัน ๆน้อยคนนักที่จะทำงานเป็นระบบเป็น ขั้นเป็นตอนมีเป้าหมาย ในอนาคตที่ชัดเจน

7 การบังคับกฎหมาย ไม่เข้มแข็งและไม่ต่อเนื่อง

ทำงานแบบลูบหน้า ปะจมูกปราบปรามไม่จริงจัง การดำเนินการต ามกฎหมายกับผู้มีอำนาจหรือ บริวารจะทำแบบเอาตัวรอ ดไป ก่อนไม่มีมาตรฐาน

8 ยังไม่พร้อมในเวทีโลก

การสร้างความน่าเชื่อถือ ในเวทีการค้าระดับโลก ยังข า ดทักษะและทีมเวิร์คที่ดี ทำให้สู้ประเทศเล็ก ๆ อ ย่ า ง สิงคโปร์ไม่ได้

9 เอ็นจีโอค้านลูกเดียว

บางกลุ่มอิงอยู่กับผลประโยชน์ บ่อยครั้ง ที่ต้องเสียโอ กาส อ ย่ า ง มหาศาลเพราะการค้านหัวชนฝา เหตุผลจริง ๆ ไม่ได้พูดกัน

10 อิจฉาต าร้อน

สังคม ไ ท ย ไม่ค่อยเป็นสุภาพบุรุษ เลี่ยงเก่ง เป็นศรีธนญชัย ยกย่องคนมีอำนาจมีเงินโดยไม่สนใจ ภูมิหลังโดยเฉพาะคนที่ล้มบน ฟูกแล้วไปเกาะผู้มีอำนาจเอาตัวรอ ดคนพวกนี้ ร้ ายยิ่งกว่าผู้ก่อ การร้ ายดี แต่พูดมือไม่พายเอาเท้ารานํ้าทำให้คนดี ไม่กล้าเข้ามา เพราะกลัวเปลืองตัว

ที่มา

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …