Home ข้อคิด 10 ต้นไม้ปลูกในบ้านฟอ กอากาศ เสริมความร ว ย มีกิน มีใช้มีเก็บ

10 ต้นไม้ปลูกในบ้านฟอ กอากาศ เสริมความร ว ย มีกิน มีใช้มีเก็บ

8 second read
Comments Off on 10 ต้นไม้ปลูกในบ้านฟอ กอากาศ เสริมความร ว ย มีกิน มีใช้มีเก็บ
0
51

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การปลูกต้นไม้เสริมความร่ำร ว ยให้กับตัวเอง และยังได้อากาศที่ดีรอบบ้านอีกด้วยกับบทความ 10 ต้นไม้ปลูกในบ้านฟอ กอากาศ เสริมความร ว ย มีกิน มีใช้มีเก็บ ไปดูกันว่ามีต้นไม้ชนิดใดบ้างที่จะมาเพิ่มเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆ ได้

1 ต้นโกศล

ต้นโกศล คล้ายกับคำว่ากุศล จึงมีความเชื่อว่า คือ การสร้างบุญสร้างความดี จะช่วยคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข และมีสีสันที่สวยงามมีความหมายที่ดี จึงเป็นต้นไม้ที่นิยมปลูกกันอย่ างมาก

2 ต้น มะขาม

ต้น มะขาม แนะนำไปปลูกไว้ทางทิศตะวันตกมีความเชื่อ กันว่าต้น มะขามจะทำให้ผู้ที่ปลูก ผู้ที่อยู่อาศัยนั้นเป็นที่น่าเกรงขาม น่ายำเกรง มีผู้คนชื่นชอบ และนอ กจากนี้ยังช่วยนำแต่สิ่งที่ดีเข้ามา สิ่งที่ไม่ดีออ กไป

3 ต้นไผ่

ต้นไผ่นั้นอาจจะทำให้คนในครอบครัวมีความปองดอง มีความรักและมีความสามัคคี รักใคร่กลมเกลียวกัน และไผ่ยังเป็นต้นไม้ที่อ่อนไหวต ามลม จะทำให้เป็นคนที่อ่อนโยน ปลูกไผ่จะช่วยทำให้สมาชิกที่อยู่อาศัยเป็นคนที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และมีสติปัญญามีความกตัญญู

4 ต้นขนุน

การปลูกต้นขนุนนั้นว่ากันว่าจะทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยได้รับการสนับสนุน มีคนคอยช่วย เหลือ คนอุปการะจุนเจือ

5 ต้นกล้วย

หล า ยบ้ านนิยมปลูกต้นกล้วย เพราะเราสามารถนำส่วนต่างๆมาทานได้ และยังมีความเชื่อว่าการปลูกต้นกล้วยเอาไว้บริเวณรอบบ้ านนั้น จะช่วยทำให้หน้าที่การงาน มีความราบรื่น คิดสิ่งใด ก็จะสมหวังปรารถนา ทำสิ่งใด ก็จะ ง่ายเหมือนปอ กกล้วยเข้าปาก

6 ต้นราชพฤกษ์ หรือ ต้นคูน

เป็นต้นไม้ที่มีลักษณะเด่น มี ดอ กสีเหลืองทองสวยงาม เชื่อ กันว่าการปลูกต้นไม้ชนิดนี้จะช่วยทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยนั้น มีแต่ความเจริญมีความรุ่งเรือง เป็นทวีคูณยิ่งๆขึ้นไป ใบของราชพฤกษ์นั้น มักจะนำมาใช้ในพิธีการสะเดาะเคราะห์ จะมีความเชื่อ กันว่า ต้นราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และให้ความหมายที่ดี

7 ต้น มะยม

ต้น มะยม จะทำให้คนนิยมชมชอบ คนรักใคร่มีชื่อเสียง

8 ต้นกวนอิม

ต้นกวนอิมเงินกวนอิมทอง ความเชื่อว่ากันว่าเป็นต้นไม้ของความสำเร็จ นิยมใช้ต้นไม้ทั้งสองชนิดมาประกอบในพิธีการบูช าเ ท พเจ้า ความเชื่อว่ากันว่าจะช่วยส่ งผลให้คนในบ้ า นนั้น มีฐานะที่ดี มีเงินทองและมีความร่ำร ว ยขึ้น

9 ต้น มะม่วง

หล า ยๆบ้ า นนิยมปลูกต้น มะม่วง เป็นต้นใหญ่ให้ความร่มเงา ทั้งยังนำมาทานได้ ถือได้ว่ามีประโยชน์ที่ดีเลยทีเดียว และนอ กจากนี้การปลูกต้น มะม่วงนั้น มีความเชื่อ กันว่า จะทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้ า น มีความร่ำร ว ยมากยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยป้อง กันไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีเข้ามา

10 ต้นกระดังงา

ความเชื่อว่ากันว่า การปลูกต้นกระดังงานั้น จะทำให้มีชื่อเสียงมีความโด่งดัง และเป็นที่นับหน้าถือต า มีเงินทองใช้มีล า ภ ย ศ ได้ที่การงานดี

ที่มา Postsod

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …