Home ข้อคิด 10 ต้นไม้ไม่ควรปลูกไว้ในรั่วบ้าน คนโบราณว่าไว้

10 ต้นไม้ไม่ควรปลูกไว้ในรั่วบ้าน คนโบราณว่าไว้

10 second read
Comments Off on 10 ต้นไม้ไม่ควรปลูกไว้ในรั่วบ้าน คนโบราณว่าไว้
0
31

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ต้นไม้ที่ไม่ควรนำมาปลูกไว้ในบริเวณของบ้าน ตามความเชื่อของคนโบราณว่าไว้ กับบทความ 10 ต้นไม้ไม่ควรปลูกไว้ในรั่วบ้าน คนโบราณว่าไว้ ไปดูกันว่าต้นไม้แต่ละชนิดนั้น มีต้นไม้อะไรบ้าง

ต้นไม้ คืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะช่วยเติมเต็มบ้านในฝันให้น่าอยู่ นอ กจากต้นไม้จะให้ความร่มรื่น สวยงามแล้ว ต้นไม้ยังมีประโยชน์อีกมากมาย ส่วนการปลูกต้นไม้ในบ้านนั้น ต ามตำราความเ ชื่ อแต่โบราณที่สืบต่อ กัน มา เขาบอ กว่า มีต้นไม้หล า ยชนิด ที่ไม่ควรปลูกในบ้าน เ พ รา ะถือว่าเป็นต้นไม้ไม่มงคล ถ้าหากปลูกไปแล้วก็จะนำมาแต่ความเดือ ดร้อน หรือความไม่สบายใจมาให้ผู้อยู่อาศัย

1 ต้น ซ่ อ น กลิ่น

มีอีกชื่อว่า ต้นซ่อนชู้ เป็นไม้ที่ ไ ม่ มงคลต ามชื่อ ซึ่งหากนำมาปลูกในบ้าน จะทำให้ความรักความสัมพันธ์ กับคนในครอบครัว เกิดปัญหากันขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น

2 ต้นโพธิ์

ต้นโพธิ์ไม่ใช่ต้นไม้อัปมงคล แต่ก็ไ ม่ควรนำมาปลูกในบ้าน เ พ รา ะเ ชื่ อ กันว่าต้นโพธิ์ เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ เหมาะสำหรับปลูกต าม วั ด หรือสถานที่ ศักดิ์สิทธิ์มากกว่า

3 ต้น ม ะ รุ ม

ชื่อของต้น ม ะ รุ ม จะไปคล้องจองกับคำว่า ม ะ รุ มมะตุ้ม ซึ่งจะมีแต่เรื่องไม่ดีมารุมเร้าและจะกระหน่ำ เข้ามาจนคนอยู่ในบ้านอยู่ไม่เป็นสุข

4 ต้นชบา

ในสมัยโบราณ ด อ ก ชบานั้น มักถูกนำไปใช้ในเรื่อง ร้ า ย ๆ อ ย่ า ง เช่น นำ ด อ ก ชบามาร้อยเป็นพวง แล้วนำไปสวมคอหญิง-ช าย ที่เป็นชู้ หรือลักลอบได้เ สี ยกัน กล า ยเป็นสัญลักษณ์ของการเล่นชู้ รวมทั้งนำพวงมาลัย ด อ กชบาไปสวมคอนัก โ ท ษ ที่กำลังจะถูกประ ห า ร อีกด้วยจึงมีความหมายไปในทางเสื่อมเสีย ไม่ค วรนำมาปลูกในบ้าน

5 ต้น ร ะ กำ

โบราณถือว่าต้นระกำนั้น ไม่เป็น มงคล หาก ป ลู ก ไ ว้ ใ น บ้ า นจะนำ ความชอ กช้ำ ระกำใจ มาให้ผู้อยู่อาศัยเป็นทุ ก ข์อยู่ตลอ ดเวลา

6 ต้น งิ้ ว

ไม่ควรปลูกไว้ในบ้าน เ พ รา ะเป็นต้นไม้ที่เป็น สัญลักษณ์ของความหมายแห่งการมีชู้

7 ต้นเต่าร้าง

เชื่ อ กันว่าหากสามี ภ ร ร ย า คู่ใด ปลูกต้นเต่าร้าง เอาไว้ในบ้าน อาจมีเรื่องต้องเลิกร าหรือแต่งแล้วจะต้องหย่ าร้างกันในที่สุด ต ามชื่อ

8 ต้นโศก

โบราณว่า การปลูกต้นไม้ชนิดนี้หมายถึงความ เ ศ ร้ า โ ศก โศกาอาวร จะทำให้ชีวิตของคนในบ้าน มีแต่ความทุ ก ข์ความโศก ไร้ซึ่งความสุ ข

9 ต้นหลิว

คน จี น ไ ม่ นิยมปลูกในบ้าน เ พ รา ะใบหลิวลู่ย้อยลงมา เป็นสัญลักษณ์คล้ายคน โ ศ ก เ ศ ร้ า เขาว่าบ้านใดมีลูกสาว ลู ก สาวบ้านนั้นจะไ ม่มีใครมาสู่ขอ และต้องเป็นสาวแก่ทึนทึก

10 ต้นนาง แ ย้ ม ป่า

ต ามความ เ ชื่ อ นางแย้มป่า เป็นต้นไม้ ที่มี ภู ต ปี ศ า จ สิ ง อยู่ จึงไม่นิยมเอามาปลู ก

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงความ เ ชื่ อ ของผู้คน สมัยโบรา ณในอ ดีตเท่านั้น ทั้งนี้ทั้งนั้นการปลูกต้นไม้ แต่ละชนิดก็ขึ้นอยู่กับความ ส บ า ย ใจของเจ้าของบ้าน

ที่มา sabidee, sangkomonline

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …