Home ข้อคิด 10 ผักสวนครัว ปลูกง่ายโตไวในหน้าฝน

10 ผักสวนครัว ปลูกง่ายโตไวในหน้าฝน

22 second read
Comments Off on 10 ผักสวนครัว ปลูกง่ายโตไวในหน้าฝน
0
245

วันนี้อย ากที่จะชวนแม่บ้านทุกๆ คนไปเรียนรู้วิธีการสร้างอาชีพเสริมจากการปลูกผักสวนครัว กับบทความ 10 ผักสวนครัว ปลูกง่ายโตไวในหน้าฝน ไปดูฏันว่าหน้าฝนเราควรปลูกผักชนิดใดบ้าง เพื่อให้เรามีผักสวนครัวที่สดสะอา ด ไว้ทาน และยังสร้างรายได้ให้กับเราได้อีกด้วย

1 สะระแหน่

สะระแหน่เป็นพืชที่นิยมปลูกด้วยการปักชำ โดยขั้นแรกให้นำดินร่วน 2 ส่วน ปุ๋ยหมัก 1 ส่วน ทราย 1 ส่วน และปูนขาวเ ล็กน้อยมาผสมให้เข้ากัน จากนั้นก็เ ลือ กกิ่งสะระแหน่ที่ไม่แก่และไม่อ่อนเกินไปมาปักลงในดินปลูก

โดยให้กิ่งนอนเอนราบทาบไปกับหน้าดิน แล้วรดน้ำให้ชุ่มพอสมควร ทว่าระวังอย่ าให้แฉะจนเกินไป เ สร็จแล้วก็ โ ร ย แกลบทับหน้าดินเล็กน้อย พร้อม ห ลี ก เ ลี่ ย ง การใส่ปุ๋ยเคมี เนื่องจากจะทำให้ต้นเหี่ยวต า ย

2 บวบ

บวบเป็นพืชที่เหมาะจะปลูกในช่วงต้นฤดูฝน ต้องเตรียมการปลูกในช่วงก่อนเข้าฤดูฝนหรือตอนที่ฝนไม่ตกสักประมาณ 1 สัปดาห์ เพราะต้องต ากดินให้แห้งประมาณ 5-7 วัน จากนั้นก็ผสมปุ๋ยคอ กหรือปุ๋ยหมักลงไปในดิน ขุดหลุมให้ลึกประมาณ 20-25 ซม. หยอ ดเมล็ดลงหลุมประมาณ 4-5 เมล็ด/หลุม จากนั้นก็กลบด้วยดินร่วนหรือปุ๋ยคอ กหนา 1 ซม. รดน้ำให้ชุ่ม พอบวบเริ่มเลื้อยก็ทำไม้ค้ำสำหรับเลื้อยเกาะได้เลย

3 ผักชี

ผักชีเป็นพืชที่เหมาะจะปลูกในช่วงปล า ยฤดูฝน เริ่มแรกให้ผสมดินร่วนปนทรายเข้ากับปุ๋ยคอ ก ปุ๋ยหมัก และปูนขาว ซึ่งถ้าหากใครปลูกลงแปลงก็ให้ทำแปลงปลูกแบบยกร่องสูง เพื่อให้ดินสามารถระบายน้ำได้ดี

ผักชีไม่ชอบดินแฉะ จากนั้นเตรียมเมล็ดด้วยการหมักในน้ำสะเดาหรือเชื้อราไตรโคเดอร์มา ฮาร์เซียนั่ม (Trichoderma harzianum) สักประมาณ 1 ชั่ วโมง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการเน่า เ สร็จแล้วก็นำมาหว่านให้ห่างกันพอสมควร พ ร้ อ มใช้ฟางข้าวบดสั้น ๆ โ ร ย หน้าดินและรดน้ำให้ชุ่มก็เสร็จเรียบร้อย

4 มะเขือเทศ

มะเขือเทศเป็นพืชที่เหมาะจะปลูกในช่วงปล า ยฤดูฝน โดยต ากดินให้แห้งก่อนประมาณ 7-10 วัน แล้วผสมเข้ากับปุ๋ยคอ กหรือปุ๋ยหมัก เพื่อทำให้ดินร่วนซุย แล้วค่อยหว่านเมล็ด โรยปุ๋ยคอ กหรือปุ๋ยหมักกลบทับหน้าดินอีกชั้น

โดยโรยให้มีความหนาประมาณ 0.6-1.2 เซนติเมตร เมื่อต้นกล้ามีอายุประมาณ 30 วัน ก็สามารถย้ายกระถางปลูกได้ โดยย้ายต้นกล้าใน ช่ ว ง เวลาบ่ายถึงเย็น และให้ต้นกล้ามีดินติดรากมากที่สุด พร้อมรดน้ำให้ชุ่มทันทีที่ย้ายเสร็จ

5 ผักบุ้งจีน

ผักบุ้งจีนเป็นพืชที่เหมาะจะปลูกในช่วงปล า ยฤดูฝน โดยวิธีการหว่านเมล็ดในตอนเย็น และต้องรดน้ำหน้าดินให้ชุ่มก่อนจะลงมือหว่าน เสร็จแล้วก็คลุมดินด้วยฟางแห้งบาง ๆ รดน้ำให้ชุ่ม ระวังอย่ าให้ข า ดน้ำหรือมีน้ำขัง พร้อมทำต าข่ายบังแดดและบังฝนกางไว้เหนือแปลงหรือ กระถาง

6 หอมแดง

หอมแดงปลูกง่าย เหมาะที่จะปลูกในช่วงต้นฤดูฝน ขั้นตอนการปลูกต้องต ากดินให้แห้งก่อนปลูกสักประมาณ 2-3 วัน จากนั้นพรวนดินให้ร่วนซุย แล้วใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอ ก ปุ๋ยมูลสั ต ว์คลุกเคล้าให้เข้ากัน ต ามด้วยปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 โรยรองพื้นก่อนปลูก พร้อมรดน้ำให้ดินชุ่ม

แล้วไปนำหัวหอมที่ตัดแต่ง ทำความสะอาด และเล็มราก นำไปปลูกได้เลย โดยให้เหลือพ้นดินไว้ประมาณครึ่งหัว เสร็จแล้วก็คลุมดินด้วยหญ้าหรือฟางหนาพอประมาณ รดน้ำให้ชุ่ม ก็เสร็จเรียบร้อย

7 คะน้า

คะน้าเป็นพืชที่เหมาะจะปลูกช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว เนื่องจากไม่ค่อยทนความร้อน มากนัก โดยสำหรับวิธีการปลูกให้นำดิน มาต ากให้แห้ง แล้วผสมเข้ากับปุ๋ยคอ ก

นำเมล็ดลงหว่านให้ห่างกันสักประมาณ 2-3 เซนติเมตร แล้วใช้ดินกลบให้หนาประมาณ ซม. พร้อม ค ลุ ม ด้วยฟางหรือหญ้าแห้ง ไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยบำรุงเพิ่ม แต่ถ้าหากอย ากใส่จริง ๆ ก็ให้ใส่หลังจากปลูกไปแล้วประมาณ 37 วัน

8 กวางตุ้ง

กวางตุ้งเป็นพืชที่สามารถปลูกได้ตลอ ดทั้งปี ปลูกโดยการใช้ดินร่วนไปผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอ ก ในอัตรา 2:1 ส่วน กดดินลงไปประมาณ 0.5 ซม. แล้วหยอ ดเมล็ดลงหลุมประมาณ 1-2 เมล็ด/หลุม กลบดินทับ รดน้ำให้ชุ่ม โรยปูนขาวล้อมรอบเพื่อป้องกัน มดสักหน่อย เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จ

9 กุยช่าย

กุยช่ายเป็นพืชที่เหมาะจะปลูกในช่วงต้นและปล า ยฤดูฝน เตรียมดินด้วยการยกร่องสูงประมาณ 30 ซม.-1 เมตร หรือถ้าจะปลูกในกระถางก็ให้พรวนดินและต ากดินให้แห้ง

ก่อนจะใส่ปุ๋ยคอ ก ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยมูลสั ต ว์ ผสมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 เข้าไป พร้อมคลุกให้เข้ากันเป็นเวลาประมาณ 3-5 วัน หลังจากนั้นก็หว่านเมล็ดกุยช่ายลงไป แล้วคลุมด้วยฟางข้าวหรือแกลบ

10 ผักกาดหอม

ผักกาดหอมเป็นพืชที่เ หมาะจะปลูกในช่วงปล า ยฤดูฝน โดยเริ่มแรกให้เตรียมดินด้วยการผสมดินเข้ากับปุ๋ยเ คมีสูตร 15-15-15 และปุ๋ยคอ กหรือปุ๋ย มูลสั ต ว์

จากนั้นก็พรวนให้ดินร่วนซุยเข้ากัน ต ากให้ดินแห้ง และใส่ปูนขาวผสมลงไป เสร็จแล้วก็หว่านเมล็ด พ ร้ อ ม นำดินที่ผสมกับมูลสั ต ว์มาโรยทับให้ทั่วดิน รดน้ำให้ชุ่ม รอจนโตเ ป็นต้นกล้า แล้วย้ายกระถางปลูก เพียงแค่เ ลือ กปลูกพืชผักให้ถูกต้องต ามฤดูกาล ก็ช่วยให้เรามีผักอร่อย ๆ กินได้ง่าย ๆ แล้ว แ ถ ม ยังถือเป็นการช่วย เ ซ ฟ เงินในฤดูผักแพงไปได้ในตัวอีกด้วยนะ

ที่มา kapook.com, poobpub.com

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …