Home ข้อคิด 10 วิ ธีสอนลูกให้เข้มแข็ง และโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคม

10 วิ ธีสอนลูกให้เข้มแข็ง และโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคม

14 second read
Comments Off on 10 วิ ธีสอนลูกให้เข้มแข็ง และโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคม
0
20

เมื่อทุกวันนี้เราอยู่ในสังคมยุคใหม่ ที่พ่อแม่บางคนก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะดูแลลูก แต่ก็ยังมีทางที่จะอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนเข้มแข็ง และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพที่ดีของสังคม กับบทความ 10 วิ ธีสอนลูกให้เข้มแข็ง และโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคม ไปดูกันว่ามีวิธีการสอนลูกอย่ างไรบ้าง

ยุคนี้การสอนลูกให้เป็น เ ด็ ก ที่มีจิตใจเข้มแข็งเป็นสิ่งที่พ่อแม่ควรปลูกฝังลูกตั้งแต่ยังเล็กวันนี้เรามี วิธีเลี้ยงลูกให้จิตใจเข้มแข็ง มาฝาก ทั้งนี้ก็เพื่อให้ เ ด็ ก ๆ ได้คุ้นเคยกับทักษะชีวิตต่าง ๆที่จำเป็นต่อ การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความมั่นคงทางอารมณ์ในอนาคต

เพื่อให้ลูกพร้อมเผชิญโลกกว้างได้ อ ย่ า ง ราบรื่น ในย ามต้องเจอกับปัญหาที่มากระทบกระเทือนจิตใจ ก็จะสามารถจัดการและ รับมือกับความ ย า ก ลำบากนั้นๆ ได้การสอนให้ลูกมีความเข้มแข็งทางจิตใจในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงการฝึกให้ลูกเป็นคนแข็งกร้าว

หรือ การทำให้ลูกกล า ยเป็น เ ด็ ก เก็บกด ในทางกลับกัน คือ การสอนให้ลูกสามารถเรียนรู้ ที่จะรับมือและเผชิญกับสถานการณ์ ย า ก ลำบากต่างๆ ที่หลากหล า ยได้ อ ย่ า ง ช าญฉลาดการช่วยให้ เ ด็ ก พัฒนาความเข้มแข็งทางจิตใจนั้น พ่อแม่ต้องใช้ วิธีการสอนด้วย

การสร้างสถานการณ์การเรียนรู้ที่เป็นธรรมช าติ สำคัญที่การสอนให้ เ ด็ ก เปลี่ยนความคิดเชิงลบต่างๆให้แทนที่ด้วยความคิดเชิงบวก ซึ่ง ต่อไปนี้คือวิธีการสอน 10 ข้อที่จะช่วยให้ลูกของคุณพัฒนาทักษะความแข็งแข็งทางจิตใจและอารมณ์โตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ ประสบความสำเร็จ ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ างมีความสุขแน่นอนครับ

1 เป็นแบบอย่ างของความแข็งแกร่งทางจิตใจให้ลูก

ชี้แนะและเป็นแบบ อ ย่ า ง ให้ลูกได้เห็นว่าการหมั่นฝึกทำตัวเองให้มีจิตใจให้เข้มแข็งจนเป็นนิสัยถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดใน การพัฒนาความเข้มแข็งทางจิตใจ ตลอ ดจนความมั่นคงทางอารมณ์หมั่นให้ลูกรับรู้ถึงแนวทางในการดำเนินชีวิตของคุณ ที่ค่อนข้างให้ความสำคัญในเรื่องความเข้มแข็งและไม่ยอมแพ้ต่อความย ากลำบากต่างๆ ที่ต้องเจอในชีวิตประจำวันสิ่งนี้จะ ทำให้ลูกมีแบบ อ ย่ า ง ในชีวิตที่ดี และกล า ยเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ไม่ ย า ก

2 สอนทักษะเฉพาะ

เช่น การมีระเบียบวินัยในตัวเอง ตลอ ดจนทักษะการอ ดทนและแก้ปัญหาต่างๆที่ต้องเผชิญ เช่น การรู้จักควบคุมความ อ ย า ก ได้ อ ย า ก มี ทักษะเหล่านี้จะช่วยให้ลูกคุณเรียนรู้ที่จะปรับตัวแม้ในขณะที่เขาเผชิญกับสถานการณ์ที่ ย า ก ลำบาก

3 ปล่อยให้ลูกได้ทำผิดพลาดบ้าง

สิ่งสำคัญคือ การสอนลูกว่าการมีข้อผิดพลาด ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการเรียนรู้ปล่อยให้สิ่งที่ผิดพลาดเป็นประสบการณ์ เพื่อคอยสอนใจไม่ให้ลูกไม่ทำผิดซ้ำสองด้วยวิธีนี้ลูกจะไม่รู้สึกละอายใจที่จะทำผิดพลาดไปบ้าง และจะสามารถยกโทษให้ตัวเองได้ ไวหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ก็ต ามในชีวิตของลูก

4 สอนให้ลูกรู้จักวิธีการพูดเชิงบวกกับตัวเองซ้ำๆ บ่อยๆ

วิธีนี้เรียกอีก อ ย่ า ง ว่าการสอน S e l f – T a l k คือ การให้ลูกได้อธิบาย ว่าในวันนี้ลูกได้ทำอะไรบ้างตัว อ ย่ า ง เช่น ฝึกให้ลูก พูดกับตัวเองในด้านบวกซ้ำๆ หากทำเป็นประจำจะช่วยเปลี่ยนภาพในจินตนาการในใจลูกให้มองตัวเองในแง่ดีสำหรับใน เ ด็ ก เล็ก

หากว่าเราฝึกให้ลูกพูดด้านบวกบ่อยๆ จิตใต้สำนึกของ เ ด็ ก จะรับรู้และซึมซับแต่สิ่งที่ดีๆ เข้าไป ผลลัพธ์ที่ เ ด็ ก แสดงออ กมาก็จะ มาจากใต้จิตสำนึกที่ดีในตัวเองวิธีนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยปลูกฝังให้ลูกเป็น เ ด็ ก ที่มีความมั่นคงทางอารมณ์ตลอ ดจนแสดงออ ก ทางอารมณ์ต่างๆ ได้อย่ างเหมาะสมพอดี

5 กระตุ้นให้ลูกของคุณเผชิญหน้ากับความกลัว

หากลูกหลบเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกกลัวไปตลอ ด ลูกจะไม่มีวันได้รู้จักวิธีสร้างความมั่นใจเมื่อต้องรับมือกับสถานการณ์ที่ ย า ก ลำบากไม่ว่าลูกของคุณจะกลัวความมืด หรือ กลัวที่จะพบกับผู้คนใหม่ ๆ เป็นต้นคุณสามารถช่วยลูกให้ได้ลองเผชิญหน้า

กับความกลัวได้ อาจจะค่อยๆให้ลูกได้เผชิญกับความกลัวทีละนิด คอยอยู่เคียงข้างลูก และคอยชื่นชมในความ พ ย า ย า ม ของลูก ที่สำคัญคือ การให้รางวัลในความกล้าหาญแก่ลูก ด้วยวิธีนี้จะทำให้ลูกได้เรียนรู้ว่าตัวเขาสามารถก้าวออ กจากเซฟโซนได้ อ ย่ า ง มั่นใจเต็มภาคภูมิ

6 ปล่อยให้ลูกของคุณรู้สึกอึดอัดบ้าง จะเป็นไรไป

ใน ย า ม ที่ลูกตกอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกอึดอัดย ากลำบากใจ ให้คุณลองปล่อยให้ลูกได้ลองหาทางออ กกับสิ่งที่เจอด้วย ตัวเอง เมื่อใดก็ต ามที่เกิดปัญหาแล้วคุณยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือลูกทุกๆ ครั้งร่ำไปจะทำให้ลูกรู้สึกว่าตัวเขาต้องได้รับการช่วยเหลือ จากคุณเสมอ ยิ่งทำให้ลูกไม่เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองในการหาทางเอาชนะปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตัวเองได้

7 เป็นแบบอย่ างที่ดีให้กับลูก

นอ กจากการสอนลูกด้วยวิธีต่างๆ แล้ว สิ่งที่สำคัญที่ไม่ควรมองข้าม คือ การที่คุณต้องทำตัวให้เป็นแบบ อ ย่ า ง ที่ดีโดยเฉพาะ เรื่องศีลธรรม จ ร ร ย า บ ร ร ณ ให้ลูกเห็น เพราะตราบใดที่ลูกยังไม่บรรลุนิติภาวะย่อมต้องการเข็มทิศทางศีลธรรม จ ร ร ย า ที่ดี

เ ด็ ก จะเรียนรู้ระดับของการให้ความสำคัญของการแสดงออ กต่อเพื่อน มนุษย์ ทั้งการอยู่ร่วมกันในสังคมด้านการเห็นอ กเห็นใจตลอ ด จนความซื่อสัตย์ต่อตนเองครอบครัวและสังคมจากพ่อและแม่ อ ย่ า ง หลีกเลี่ยงไม่ได้ฉะนั้นการสอน อ ย่ า ง เดียวไม่เพียงพอ คุณต้องทำตัวเป็นแบบ อ ย่ า ง ที่ดีอยู่เสมอด้วย

ให้ความสำคัญกับความกตัญญู

การสอนให้ลูกรู้จักความกตัญญูตั้งแต่ยังเล็ก วิธีสอนลูกให้กตัญญูไม่ใช่แค่คำพูดที่พร่ำสอนแต่การกระทำให้เห็นเป็นตัว อ ย่ า ง นั้นสำคัญที่สุด เริ่มง่าย ๆจากการกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ ทดแทนบุญคุณด้วยการเลี้ยงดูท่าน ย า ม แก่เฒ่าหรือ เ จ็ บ ป่ ว ยเพื่อเป็น

8 ต้นแบบที่ดีให้ลูกได้เรียนรู้เรื่องความกตัญญูกตเวที ด้วยการปลูกฝังให้ลูกรู้จักความกตัญญูกตเวทีจะทำให้ลูกของคุณรู้ว่าอะไรผิด ชอบ ชั่ ว ดี ที่ควรกระทำและไม่ควรทำต่อเพื่อน มนุษย์นอ กจากนี้ เมื่อลูกแสดงถึงความกตัญญู เช่น การช่วยเหลืองานบ้าน

หรือช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ แม้แต่เล็กๆ น้อยๆคุณควรให้คำชมเชยแก่ลูกต ามสมควร ให้ลูกได้รู้สึกว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นเรื่องถูกต้อง และน่ายกย่อง นอ กจากนี้ หากพ่อแม่เห็นข่าว หรือเรื่องราวดี ๆก็สามารถนำเรื่องนั้น มาบอ กเล่าให้ลูกเห็นภาพ เช่น เ ด็ ก คนนี้กตัญญู

ต่อพ่อแม่พอโตแล้วก็ช่วยทำงาน แบ่งเบาภาระพ่อแม่ด้วยการหารายได้พิเศษอย่ างไรก็ต าม การอบรมสั่งสอน เ ด็ ก ไม่ควรกดดัน ค่อย ๆ พูด ค่อย ๆสอน เรื่องราวต่าง ๆ ถ้าตอ กย้ำมากเกินไป ลูกอาจจะกดดันจนรู้สึกต่อต้านได้

9 สอนลูกให้รู้จักการรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเอง

เมื่อใดก็ต ามที่ลูกบกพร่องในหน้าที่ของตัวเอง เช่น ไม่ทำต ามหน้าที่ในสิ่งที่คุณได้มอบหมายต ามที่ตกลงกันไว้คุณควรเปิดโอ กาส ให้ลูกอธิบายสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ต้องไม่ใช่คำพูดแก่ตัวที่ฟังไม่ขึ้นเช่นพูดโทษสิ่งอื่นๆ การสอนให้ลูกรู้จักรับผิดชอบ

การลงโทษว่ากล่าวต ามสมควรเมื่อลูกบกพร่องในหน้าที่ของตัวเอง และชมเชยเมื่อลูกมีความรับผิดชอบต ามความเป็นจริงจะหล่อ หลอมให้ลูกโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักหน้าที่ของตัวเองและมีความมั่นคงทางอารมณ์หากเกิดข้อผิดพลาดต่างๆ ขึ้น มา เขาจะไม่กล่าว โทษคนอื่น แต่จะยืด อ ก รับผิดด้วยตัวเอง อ ย่ า ง ภาคภูมิและสิ่งนี้เองที่จะทำให้ลูกเป็นผู้ใหญ่ที่ได้รับการยอมรับในสังคม

10 สอนทักษะการควบคุมและจัดการกับอารมณ์ทางด้านลบ

ในข้อนี้ สิ่งที่คุณไม่ควรทำ คือ การ พ ย า ย า ม ทำให้ลูกของคุณสงบในขณะที่ลูกกำลัง โ ก ร ธหรือแสดงอารมณ์ด้านลบต่างๆ หรือคอยให้กำลังใจ กระทั่งโอ๋ลูกทุกครั้งที่เศร้าหมองหรือผิดหวัง แต่คุณควรสอนลูกถึงวิธีจัดการกับอารมณ์ด้านลบด้วยตัวเอง บ้างไม่เช่นนั้นลูกจะไม่รู้วิธีอยู่ด้วยตัวเองให้ได้ ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียด

ที่มา horoscopedaily99

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …