Home ข้อคิด 10 วิ ธีโบกมือลาความจน คนอย ากเปลี่ยนชีวิตควรรู้

10 วิ ธีโบกมือลาความจน คนอย ากเปลี่ยนชีวิตควรรู้

8 second read
Comments Off on 10 วิ ธีโบกมือลาความจน คนอย ากเปลี่ยนชีวิตควรรู้
0
22

วันนี้เราจะพาคุณไปเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ด้วยการโบกมือลาความจนตรงหน้านี้ แล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิม กับ 10 วิ ธีโบกมือลาความจน คนอย ากเปลี่ยนชีวิตควรรู้ ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อเดินออ กมาจากความจนที่แท้จริง

ไม่มีใครที่อย ากจะจน อย ากจะพบกับความร่ำร ว ยด้วยกันทั้งนั้น แต่จะมีวิธีไหนที่จะทำให้คุณ ก้าวผ่านความจนไปได้ ซึ่งทั้งหมดขึ้นอยู่กับตัวคุณเอง โดย มีบันได้ 10 ขั้นที่จะทำให้คุณก้าวสู่ความร่ำร ว ย ดังนี้

ขั้นที่ 1 เลิกอยู่อย่ างสบาย แล้วออ กไปต ามหาความลำบากบ้าง

คนอย ากร ว ย มักจะชอบ ทำงานสบายๆ แต่คนร ว ยจะคิดว่า ความท้าทายในการทำงานต่างหากคือความสุข การทำสิ่งใหม่ๆ ในสิ่งที่เราไม่เคยทำ มีความเสี่ ยง แต่ความเสี่ ยง เล็กๆ น้อ

ยๆจะช่วยให้เราสร้างความร่ำร ว ย และได้รับผลตอบแทนที่มากกว่า ลองก้าวออ กจากโซนปลอ ดภั ยแล้วมองหาทุกความเป็นไปได้

อาจจะต้องลำบากบ้าง แต่ถ้าคุณอย ากร ว ย หรือบางครั้งก็อาจล้ ม เ ห ล วถ้าคุณไม่เคย ล้ ม เ ห ล ว แสดงว่าคุณยังพย าย ามไม่มากพอ

ขั้นที่ 2 สร้างรายได้เพิ่มและคุมรายจ่าย

คนร ว ยหล า ยคนไม่นิยมใช้เงิน ไปกับสิ่งของที่ไม่สร้างมูลค่าเพิ่มพวกเขามักล ง ทุ น ใน ‘สินท รั พ ย์’ ที่จะช่วยเพิ่มรายได้ ให้ตนเอง และคุมรายจ่าย ให้ต่ำ

กว่ารายได้ หล า ยคนเลือ กใช้รถเก่าไม่ซื้ อ ของใหม่ แม้พวกเขาจะมี กำลังเงินซื้ อ ได้ ก็ต ามจำไว้เลย ว่าถ้ามีรายได้เพิ่มแต่รายจ่ายเพิ่ม ต ามนั่นคือคุณถังแตก

ขั้นที่ 3 อย่ าไต่บันไดแต่จงเป็นเจ้าของบันได

หล า ยคนทำงานเพื่อเลื่อนตำแหน่ง เพราะเชื่อว่าจะได้มีรายได้มากขึ้น แต่คนร ว ยจะเป็นเจ้าของธุรกิจ ซึ่งทำให้พวกเขาเป็นเจ้าของ ‘ตำแหน่งงาน’ พวกเขาเป็นเจ้าของบันได ทีเหล่าคนอย ากร ว ย ทำงานจนหัวหมุนเพื่อไต่เต้า อยู่คนร ว ยเข้าใจว่าพวกเขาต้องการคน มาทำงาน เพื่อช่วยเขาสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น

ขั้นที่ 4 เลือ กเป็น มิตรให้ถูกคน

เรามักได้ยินว่าคนร ว ย มักคบกับคนร ว ยนั่นไม่ใช่ เรื่องที่เกินจริงพวกเขาเชื่อว่า เมื่ออยู่ในกลุ่มคนที่ประสบความสำเร็จ เขาสามารถเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรื่องต่างๆ ได้ และสักวันความสำเร็จจะเป็นของเขาแต่คนอย ากร ว ย

ชอบอยู่ในกลุ่มคนที่ไม่ประสบความสำเร็จเหมือนๆ กัน ถ้าคุณอย ากหารายได้เพิ่มลอง ไปเที่ยวกับคนที่มีรายได้มากกว่าตัวเอง จะทำให้เราเปลี่ยนความคิด ให้เป็นแบบเดียวกับคนที่ประสบ ความสำเร็จจำไว้ว่า ‘ถ้าอย ากเป็นคนร ว ย ก็ต้องคิดแบบคนร ว ย’

ขั้นที่ 5 จงทำงานเพื่อสร้างทักษะอย่ าทำงานไปวันๆ

คนอย ากร ว ยหล า ยคนเปลี่ยนงาน เพราะต้องการได้เงินที่ดีกว่า แต่คนร ว ยรู้ว่าการทำงาน ไม่ใช่แค่เรื่องเงินเท่านั้น โดยเฉพาะในช่วงปีแรกๆ ของการทำงาน แต่เป็นการพัฒนาทักษะ ที่จะช่วยให้เรากล า ยเป็นคนร ว ยเช่น การเป็นพนักงานข า ย เพื่อให้เข้าใจ โลกของการค้า หรือเป็นพนักงาน ธนาคารเพื่อที่จะเข้าใจงา นบัญชีถ้าจะเป็นคนร ว ยก็ต้องทำงาน เพื่อเรียนรู้ทักษะ ที่จะทำให้คุณรว ย เราบอ กได้เลยว่าคนร ว ยไม่ได้ร ว ยเ พราะมีรายได้เยอะเพียงอย่ างเดียว

ขั้นที่ 6 สะสมเงินทองดีกว่าสะสมสิ่งของ

คนอย ากร ว ยหล า ยคนสะสมบ้ า นหรือรถ แต่คนร ว ยนั้นต่างออ กไปพวกเขาเชื่อว่าถ้าอย ากร่ำร ว ย ให้มากขึ้นสิ่งที่พวกเขาต้องการ ไม่ใช่สิ่งของเหล่านี้ แต่เป็นเงินต่างหากยิ่งคุณซื้ อ ของมากเท่าไหร่ เงินของคุณก็จะห า ยไปกับสิ่งของมากเท่านั้น ลองหยุดซื้ อ ของและให้ความสำคัญกับการประหยัด, การเก็บออมและการล ง ทุ น ในเงินที่เราหามาได้จะดีกว่า แต่ถ้าคุณเป็นเจ้าแม่นักช็อป ก็เริ่มต้นการช็อป ในสินท รั พ ย์ต่างๆ ให้ความสนใจในการล ง ทุ น และเริ่มสะสมหุ้น ในธุรกิจแทนการช้อปรองเท้าหรือเสื้อผ้าแทน

ขั้นที่ 7 เน้นการหารายได้มากกว่าการเก็บออม

การเก็บออมเป็นเรื่องสำคัญ และการล ง ทุ น นั้น สำคัญกว่าแต่การหารายได้นั้นทำให้เกิดทั้งคู่ หล า ยคนคิดว่าแค่การเก็บออมกับการล ง ทุ น ก็เพียงพอ แต่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด เราต้องหารายได้ให้มากขึ้นคนร ว ยเข้าใจจุดนี้ และสร้างหนทางเพื่อหารายได้เพิ่มถ้าอย ากร ว ยจริงๆ ให้โฟกัสไป ที่การหารายได้ เพิ่มไม่ใช่แค่การเก็บออม หรือล ง ทุ น เท่านั้น

ขั้นที่ 8 อารมณ์ศั ต รู ตัวฉกาจของการล ง ทุ น

คนร ว ยและคนอย ากร ว ย มีข้อแตกต่างที่ชัดเจน คือคนอย ากร ว ยใช้เงินเพราะอารมณ์ แต่คนร ว ยนั้นใช้เงินเพราะเหตุผลการล ง ทุ น นั้นคือ การควบคุมอารมณ์ของตนเอง เพราะอารมณ์เป็นสาเหตุให้เราซื้ อ ของแพงและข า ยของถูก และอารมณ์ทำให้ธุรกิจล้ ม เ ห ล ว ดังนั้น ทิ้งอารมณ์ไปซะแล้ว ใช้เงินด้วยเหตุผล ที่เหมาะสมจะดีกว่า

ขั้นที่ 9 ตั้งเป้าหมายให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมและลงมือทำ

บางครั้งคนอย ากร ว ยเองก็มีเป้าหมายแต่ขนาดของเป้าหมายทำให้คนร ว ย และคนอย ากร ว ยแตกต่างกัน คนอย ากร ว ยสร้างเป้าหมายที่ปลอ ดภั ยและทำได้ง่าย แต่คนร ว ยจะสร้างเป้าหมายจาก ความตั้งใจแม้เป็นไปไม่ได้หรือย ากหลุดโลกไปเลย แต่พวกเขาเรียนรู้เพื่อหาวิธีและลงมือทำเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมาย ให้ได้เมื่อคุณตั้งเป้าหมาย

ลองถามตัวเองว่า เป้าหมายยัง ใหญ่กว่านี้ได้อีกรึเปล่า ลองถามตัวเองว่าคุณทำได้แค่นี้ หรือทำได้มากกว่านี้ อีกแต่เราคิดว่าคุณทำได้มากกว่านี้นะและที่สำคัญอย่ าลืมลงมือทำ เพราะ ถ้าไม่ลงมือ ทำมันจะเป็นแค่ ‘เพ้อฝัน’

ขั้นที่ 10 กระจายงานสร้างหนทางร ว ย

การทำงานหนักเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเราทุกคนและถ้าคุณอย ากขึ้นไปให้ถึงจุดสูงสุด คุณก็ต้องทำงาน ปัญหาก็คือ การทำงานหนักเพียงคนเดียวนั้นแทบจะไม่ทำให้คุณร ว ย คุณไม่สามารถร ว ยได้ เพียงลำพังคุณต้องอาศัยการกระ จ าย งานตั้งแต่ การจ้างคนภายนอ ก มาทำงานไปจนถึงการล ง ทุ น ยิ่งคุณกระจายงานได้มากคุณก็ยิ่งมีเวลาที่จะโฟกัสในสิ่งสำคัญ

ทั้งในเรื่องธุรกิจหรือ เรื่องชีวิตของคุณเองบันไดเหล่านี้ บางขั้นสูงมากแต่บางขั้นก็เหมือนแค่ ทางต่างระดับเล็กๆ เท่านั้นสิ่งสำคัญคือ ‘ถ้าคุณอย ากเป็นคนร ว ย จงคิดแบบคนร ว ย และทำเหมือนที่คนร ว ยทำ’ ลองนำไปปรับใช้ ให้เข้ากับการดำเนิน ชีวิตของตัวเองดูนะคะ

ที่มา verrysmilejung

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …