Home ข้อคิด 10 สิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อ ดื่มกาแฟดำเป็นประจำทุกวัน

10 สิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อ ดื่มกาแฟดำเป็นประจำทุกวัน

8 second read
Comments Off on 10 สิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อ ดื่มกาแฟดำเป็นประจำทุกวัน
0
272

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของชีวิต เมื่อ ดื่มกาแฟดำเป็นประจำทุกๆ วัน กับบทความ 10 สิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อ ดื่มกาแฟดำเป็นประจำทุกวัน ไปดูกันว่าการดื่มกาแฟดำจะช่วยทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงได้อย่ างไร

1 สำหรับคนที่ดื่มกาแฟดำเป็นประจำในทุกๆวัน แบบไม่ใส่น้ำต าลทราย ไม่ใส่ครีมเทียม ดื่มเป็นประจำ จะเพิ่มโอ กาสในการป้ อ ง กันโ ร คที่เกี่ยวข้องกับม ะ เ ร็ ง ได้มากกว่า 50 เปอร์เซ็น จากการศึกษางาน วิ จั ย ได้พบว่า สำหรับผู้หญิงที่ดื่มกาแฟดำเป็นประจำวันละ 3 แก้วต่อวัน โดยที่ไม่ใส่น้ำต าลทรายเลย โอ กาสที่จะเกิดมะ เ ร็ งลำไ ส้ ลดลงน้อยมากๆ

2 เครื่องดื่มกาแฟดำ จะให้ประโยชน์ที่ดีช่วยลดอัตราความเ สี่ ย งเกี่ยวกับโ ร คที่เกี่ยวข้องกับหัว ใ จ ได้มาก ถึง 26 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะกับผู้หญิง จะมีส า ร ชนิดห นึ่ งที่เรียกกันว่านิ โ ค ติน เป็นวิต ามินบีรวมที่จะช่วยลดระดับ ค อ เ ล สเตอ รอลที่สะสมอยู่ในโลหิต ทำให้หลอ ดโลหิตไม่แข็งตัว ช่วย ล ด ภาวะ ไ ข มันในโลหิตได้ดี

3 ลด โอ กาสที่เกี่ยวกับเบา หวานได้น้อยลง 60 เปอร์เซ็นต์ งานวิ จั ยได้ตี พิมพ์ ทางวรส า รโภชนาการของการแพทย์ ได้ระบุไว้ว่า สำหรับคนที่ดื่มกาแฟดำแบบไม่ใส่น้ำต าลทราย 4 แก้วต่อวัน จะช่วยลดโอ กาสความเ สี่ ย ง ที่เกี่ยวกับเ บ า หวานได้ดี กว่าคนที่ไม่ดื่มกาแฟเลย จะมีส า รต้านอ นุ มู ล อิสระชนิดเดียวกับที่อยู่ในองุ่น แต่จะให้คุณค่าและโภชนาการที่สูงกว่าเบอรี่

4 ดื่มเครื่องดื่มกาแฟจะช่วยเพิ่มความจำได้ดี ช่วยลดความเ สี่ ย ง อัล ไ ซ เมอร์ได้มากถึง 65 เปอร์เซ็นต์ สำหรับคนวัยกลางคนอายุประมาณ 30 ปี ดื่มกาแฟดำแบบไม่ใส่น้ำต าลทราย การ ล ดความเ สี่ ย งเกี่ยวกับโ ร คส ม อ ง อัล ไ ซ เมอร์ได้ดีด้วย ดื่มกาแฟดำละ 2 แก้วจะพัฒนาและเสริมสร้างความจำได้ดี กว่าคนที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มกาแฟเลย และยังเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยกระ ตุ้ น การทำงานสมองให้มีการทำงานได้ดี ร่างกายรู้สึกตื่นตัว

5 ดื่มเครื่องดื่มกาแฟเป็นประจำในทุกๆเช้า จะช่วยบรรเทา อ า การไ ม เกรนได้ สำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการป ว ด หัวมึนศีรษะข้างเดียว เนื่องจากทำงานห นั ก ดื่มเครื่องดื่มกาแฟจะช่วยได้ เอาเครื่องดื่มกาแฟนั้น มีคาเฟ อื น ที่มีฤ ท ธิ์ที่ดีช่วยในการขย ายหลอ ดโลหิต ซึ่งจะทำให้การไหลเวียนของโลหิต มีการทำงานได้อย่ างดี

6 จะให้ประโยชน์ที่ดีช่วยลดโอ กาสการเกิด นิ่ ว ในถุ ง น้ำดีได้มากถึงกว่า 50เปอร์เซ็นต์ งานวิ จั ยได้มีการระบุไว้ว่าคนที่ดื่มกาแฟ 4 แก้วต่อวัน จะช่วยลด โ อ กาสการเป็น นิ่ วในถุง น้ำ ดีได้ดีมากกว่าคนที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มกาแฟเลย

7 เป็นเครื่องดื่มที่ช่วยในการ ป้ อ ง กันและช่วยบรรเทา อ า ก า ร เกี่ยวกับหอบ หืด ดื่มกาแฟดำเป็นประจำในทุกวัน จะแก้ปัญหานี้ได้และยังเป็นเครื่องดื่มที่ช่วย ร ะ งับความเครียด ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการมีอาการ ห อ บหืดได้

8 กาแฟที่มีกลิ่นหอมดื่มแล้วเป็นการสร้างอารมณ์ที่ดีขึ้น ช่วยในการผ่อนคล า ยความเครียด ได้มาก ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ ช่วยระ งั บอารมณ์ที่หงุดหงิด คล า ยความ กั ง ว ล ได้ดี

9 ออ กกำลังกายและเล่นกีฬาได้นาน มากขึ้น ในกาแฟนั้นจะมีส า รชนิดห นึ่ งที่จะช่วยบรรเทา อา ก า รป ว ดเมื่อยล้าของกล้าม เนื้อได้ และยังช่วยลดอาการอ่อนล้า ของกล้าม เนื้อของเราได้ด้วย

ที่มา Postsod

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …