Home ข้อคิด 11 วิ ธีผสมดินปลูกพืช ให้โตไว

11 วิ ธีผสมดินปลูกพืช ให้โตไว

10 second read
Comments Off on 11 วิ ธีผสมดินปลูกพืช ให้โตไว
1
1,899

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการผสมดินปลูกพืชให้โตไว กับบทความ 11 วิ ธีผสมดินปลูกพืช ให้โตไว ไปดูกันว่าแต่ละวิธีจะต้องผสมอะไรบ้าง

การปลูกต้นไม้ปลูกพืชผักต่างๆนั้น ก็จะต้องใช้ดินสำหรับการปลูกด้วย ดินได้เป็นทรัพย ากรทางธรรมช าติที่เกิดขึ้นจากการผุ พั ง ของหินและแร่ จะมีอินทรีย์วัตถุที่มีการผสมเป็นเนื้อเดียวกัน นำมาปลูกต้นไม้เพื่อเจริญเติบโต ในดินนั้นจะมีแร่ธาตุมีน้ำและอากาศให้รากพืชได้มีการห า ยใจ พืชและต้นไม้เจริญเติบโตได้ ในส่วนของรากพืชนั้นจะทำการดูดน้ำและธาตุอาหารไปห ล่ อ เลี้ยงลำต้น รากพืชจะต้องมีอากาศห า ยใจ เพราะฉะนั้นแล้วควรมีการพรวนดินในการปลูกพืช เพื่อที่จะช่วยในการปรับปรุงดินให้โปร่ง ให้มีอากาศที่ถ่ายเทได้สะดวก

สูตรที่ 1

ใบมะขาม ใบกระถิน ใบขิ้เหล็ก ใบจามจุรี ใบโสนและใบแค ที่ร่วง ให้นำมากองรวมกัน ลดน้ำให้มีความชื้น ทิ้งระยะเวลาเอาไว้ 7-10 วัน จน มีความยุ่ยที่จะนำมาผสมรวมกับดินปลูกใส่ลงไปในกระถางห รือนำไปหว่านโดยรอบๆต้นพืชที่ทำการปลูก

สูตรที่ 2

ใบมะขาม ใบชมวง ใบมะกอ กไ ท ย และใบชมพู่ ให้นำมาห มั กรวมกันหรือเก็บรวมใส่ลงไปในถุงขยะสีดำ มัดปากถุงทิ้งเอาไว้ 7 วัน จะมีความเป็นก ร ด เหมาะสำหรับดินปลูกพวกไม้ประดับหรือใบไม้ที่มีสี จะช่วยทำให้ใบรวมถึงดอ กสีนั้น มีความเข้มขึ้น มีความสวยงามได้มากยิ่งขึ้น

สูตรที่ 3

ให้นำต้นใบและรากของผักตบชวา มาทำการสับเป็นท่อนๆ แล้วนำมากองรวมกันซัก 2-3 วัน ราดด้วยน้ำ ปุ๋ ยคอ กแล้วทำการคลุมด้วยกระสอบประมาณ 7-10 วัน ผักจะยุบตัวลงและจะมีธาตุอาหารที่มีความสมบูรณ์ สามารถที่จะนำไปใส่ลงในแปลงผักหรือนำไปผสมกับดิน ที่เราจะทำการปลูกต้นไม้

สูตรที่ 4

ใช้เปลือ กถั่วลิสงนำมากองรวมกัน ห มั กทิ้งเอาไว้สักประมาณ 3 สัปดาห์ แล้วนำไปรองที่ก้นหลุมต้นไม้ เพื่อที่จะทำการปลูกไม้ผลหรือนำไปผสมรวมกับดินปลูก จะช่วยทำให้ดิน มีความร่วน ซุย มีความสมบูรณ์ ต้นไม้ที่ทำการปลูกนั้นเจริญเติบโตได้ดี

สูตรที่ 5

นำส่วนผสมของละอองข้าวที่เกิดจากการขัดสีข้าวเปลือ ก จะเป็นในส่วนของเนื้อเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวจมูกข้าวและรำข้าว ให้นำมาแช่น้ำทิ้งเอาไว้ 1 ถึง 2 วัน แล้วเราจะได้น้ำ ห มั กที่ได้ไปรดน้ำต้นไม้ โดยเฉพาะกับผักกินใบ ซึ่งจะทำให้มีสีเขียวที่เข้มยอ ดและใบจะน่าทาน

สูตรที่ 6

นำน้ำซาวข้าวไป รดใบสะระแหน่ จะช่วยบำรุงใบให้เจริญงอ กงาม

สูตรที่ 7

นำเปลือ กกล้วยชนิดใด ก็ได้ จากนั้นนำมาหั่นออ กเป็นท่อนๆ นำไปต ากแดดให้แห้ง แล้วผสมรวมกับดินปลูกผัก นำไปใช้กับกุหลาบ จะช่วยทำให้กุหลาบนั้นออ กดอ กได้สีสันที่สวยงาม

สูตรที่ 8 ดินปลูกต้นไม้ทั่วๆไป

1 ดินร่วน 1 ส่วน

2 ใบใม้ผุ 1 ส่วน

3 ปุ๋ยห มั ก 1 ส่วน

สูตรที่ 9 ดินปลูกไม้ดอ ก

1 ดินใบก้ามปู 1 ส่วน

2 ปุ๋ยคอ ก ( ต้องเก่าๆ ) 1 ส่วน

3 ดินร่วน 1 ส่วน

4 กาบมะพร้าวสับ 1 ส่วน

สูตรที่ 10 ดินปลูกสำหรับปลูกโป้ยเซียน

1 ดินขุยไผ่ผสมแกลบหรือทราย 1 ส่วน

2 ถ่านป่น 1 ส่วน

3 อิฐมอญทุบเล็กๆ 2 ส่วน

4 เปลีอ กถั่วและใบทองหลางหรือใบก้ามปูผุๆ 2 ส่วน

สูตรที่ 11 ดินสำหรับปลูกแคคตัส และพืชอวบน้ำ

1 ดินร่วน ( ผึ่งแดด 7 วัน ) 2 ส่วน

2 ทรายหย าบ 3 ส่วน

3 ถ่านปุ่น 1 ส่วน

4 ใบก้ามปูผุ ๆ 1 ส่วน

5 ปูนขาวเล็กน้อย

การผสมดินสำหรับการปลูกนั้นเป็นขั้นตอนที่สำคัญ หากเราผสมดินปลูกได้ดี บำรุงต้นไม้ที่เราได้ทำการปลูกได้ดีนั้น ต้นไม้ใบไม้ ดอ กไม้ที่เราทำการปลูกก็จะเจริญเติบโตได้ดี ต้น มีความแข็งแรง ก่อนที่จะทำการปลูกนั้นจะต้องมีการศึกษาให้ดี ก่อนว่าต้นไม้ที่เราทำการปลูกจะเหมาะกับดินประเภทแบบไหน ปลูกออ กมาแล้วถึงให้ผลที่ดี

ที่มา ครูช าตรี ต่วนศรีแก้ว, postsod

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …