Home ข้อคิด 12 ต้นไม้ ปลูกไว้ในบ้าน เสริมโชคลาภ เรียกเงินเรียกทองเข้าบ้าน

12 ต้นไม้ ปลูกไว้ในบ้าน เสริมโชคลาภ เรียกเงินเรียกทองเข้าบ้าน

10 second read
Comments Off on 12 ต้นไม้ ปลูกไว้ในบ้าน เสริมโชคลาภ เรียกเงินเรียกทองเข้าบ้าน
0
146

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ที่ชื่นชอบการปลูกต้นไม้ไปเรียนรู้ต้นไม้ดึงดูดท รั พ ย์ต ามความเชื่อของคนโบราณ กับบทความ 12 ต้นไม้ ปลูกไว้ในบ้าน เสริมโชคลาภ เรียกเงินเรียกทองเข้าบ้าน ไปดูกันว่าจะมีต้นไม้ชนิดใดบ้าง ที่จะช่วยเพิ่มความสดชื่นให้กับบ้าน และยังช่วยดึงดูดท รั พ ย์ให้บ้านเราได้อีกด้วย

1 ต้นวาสนา

ถือเป็นไม้เสี่ยงทายคนไทยโบราณ ชื่อต้นวาสนามีความเป็นสิริ ม ง ค ล โดยเชื่อ กันว่าหากปลูกต้นวาสนาไว้ในบ้านและดูแลอย่ างดีจนต้นวาสนาออ กดอ ก จะช่วยให้คนในครอบครัวนั้นได้รับโชคลาภ ปรารถนาสิ่งใดก็จะได้ดังหวัง อีกทั้งยังจะส่ งเสริมให้มีความเจริญรุ่งเรือง และเสริมความมั่งคง

2 ต้นสาริกาลิ้นทอง

ต้นสาริกาลิ้นทอง เป็นต้นไม้ขนาดเล็ก ที่มีความสวยงามด้านใบ ซึ่งนิยมปลูกลงกระถาง แล้วตั้งไว้ภายในบ้าน ทาวน์เฮาส์ บ้านหรือคอนโดที่มีพื้นที่น้อยด้วย เพื่อความสวยงาม เป็นหนึ่งในต้นไม้ ม ง ค ล 9 อย่ างที่คนไทยนิยมปลูก โดยเฉพาะคนที่ทำอาชีพค้าข าย หรือต้องติดต่อลูกค้า เพราะคนโบราณเชื่อว่าหากปลูกต้นไม้ ม ง ค ล อย่ างต้นสาลิกาลิ้นทองไว้จะทำให้มีเมตต ามหานิยม มีเสน่ห์ โชคลาภ ช่วยส่ งเสริมการค้าข าย ให้ได้กำไร การเจรจาประสบความสำเร็จ

3 ต้นกวักมรกต

เป็นต้นไม้ ม ง ค ล ปลูกในร่มที่มีลำต้นอยู่ใต้ดิน ก้านใบอวบน้ำ แตกกอง่าย ช่วยฟอ กอากาศ เป็นไม้ ม ง ค ล เรื่องโชคลาภช่วยเรียกท รั พ ย์เชื่อว่าหากสามารถปลูกจนเจริญงอ กงามออ กดอ กจะเกิดโชคลาภแก่เจ้าของอย่ างเพิ่มพูน จะยิ่งร่ำ ร ว ย มากขึ้น

4 ต้นนางกวัก

เป็นพืชที่โตง่าย โตเร็ว แข็งแรง ปลูกได้ดีในดินทุกชนิด แต่จะชอบดินผสมอินทรียวัตถุกับกาบมะพร้าวสับ หรือ ดินโป่ง และร่วนซุย ที่มีการระบาย ต้นไม้ ม ง ค ล ที่โบราณเชื่อว่าจะช่วยนำเงินทองมาให้เจ้าของบ้าน และผู้อยู่อาศัย ให้ร่ำ ร ว ย ยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพราะแค่ชื่อก็บอ กอยู่แล้วว่าจะช่วยกวักเงิน กวักทอง และกวักโชคลาภ ให้เข้ามาในบ้าน ส่วนใหญ่หล า ยบ้านก็นิยมปลูกต้นนางกวักเป็นต้นไม้จัดสวน เพราะนอ กจากจะทำให้มีโชคมีลาภต ามความเชื่อแล้ว ยังช่วยเสริมให้บ้านดูสวยงามขึ้น

5 ต้นชัยพฤกษ์

เป็นไม้ยืนต้นในวงศ์ถั่ว ดอ กสีชมพูเข้ม เมื่อออ กดอ กไม่ทิ้งใบ ฝ้กเกลี้ยงใช้ทำย าได้ มีถิ่นกำเนิดในอินโดนีเซียและประเทศในแถบเอเชียตะวันออ กเฉียงใต้ คนไทยเชื่อว่าชัยพฤกษ์เป็นไม้ ม ง ค ล และถือว่าเป็นต้นไม้ประจำช าติไทย เรียกได้ว่าเป็นไม้ที่มีชื่อ ม ง ค ล มาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยความหมายของชัยพฤกษ์นั้นก็คือต้นไม้แห่งชัยชนะ ซึ่งมักจะถูกนำไปใช้ในเชิงสัญลักษณ์

6 ต้นสับปะรดสี

เป็นพืชตระกูลสับปะรด โดดเด่นที่สีของใบมีสีสันสดใสสวยงาม สามารถเติบโตได้ดี เลี้ยงง่าย ต้องการแค่แดดอ่อน ๆ ก็สามารถอยู่ได้ เป็นพืชที่มอบความสดชื่น สบายต า เพราะมีสีสันสวยงาม และคนไทยยังเชื่ออีกด้วยว่าการปลูกต้นสับปะรดสีจะช่วยในเรื่องของการกำ จั ดอุปสรรคในชีวิต ช่วยให้ชีวิตดำเนินไปได้อย่ างราบรื่น

7 ต้นเศรษฐีมีท รั พ ย์

ต้นเศรษฐี ร ว ย ท รั พ ย์ หรือ ต้นเศรษฐีมีท รั พ ย์ เป็นต้นไม้ ม ง ค ล ที่มีความเชื่อ กันว่า จะช่วยส่ งเสริมให้มีอำนาจวาสนาบุญบารมี เป็นที่ยอมรับในสังคม และค้าข าย ร่ำ ร ว ย

8 ต้นราชพฤกษ์

ต้นคูน มีชื่อเรียกอีกอย่ างหนึ่งว่า ‘ราชพฤกษ์’ มีความหมายว่า ต้นไม้ของพระราช า เป็นต้นไม้ ม ง ค ล นิยมใช้ประกอบพิธีที่สำคัญ เช่น พิธีเสาไม้หลักเมือง เป็นส่วนประกอบในการทำคฑาจอมพล และ ยอ ดธงชัยเฉลิมพลของกองทหาร ทำพิธีปลูกบ้าน ฯลฯ

9 ต้นโป๊ยเซียน

เป็นหนึ่งในไม้ ม ง ค ล จัดอยู่ในวงศ์ Euphorbiaceae อยู่ในสกุล Euphorbia ซึ่งเป็นสกุลเดียวกับพืชหล า ยชนิด เช่น ต้นคริสต์มาส และส้มเช้า ตัวแทนแห่งเทพเจ้าทั้ง 8 ดอ กสีสวย งามต า น่าชื่นชม เหมาะสมแก่การปลูกภายในบริเวณบ้าน มีความเชื่อว่าหากออ กดอ ก 8 ดอ ก ในต้นเดียวเจ้าของบ้านจะได้โชคใหญ่

10 ต้น มะขาม

ต ามตำราพรหมช าติฉบับหลวง ถือว่ามะขามเป็นไม้ ม ง ค ล ชนิดหนึ่งที่ควรปลูกไว้ทางทิศตะวันตก ( ประจิม ) ของบ้าน เพื่อป้องกันสิ่งไม่ดี ผีร้ า ยมิให้มากล้ำกล า ย

11 ต้นดาวเรือง

การปลูกดาวเรืองต ามบ้านเรือนนั้น ไม่ได้ปลูกเพื่อความสวยงามเพียงอย่ างเดียว แต่มีความเชื่อ กันว่า ดาวเรือง เป็นต้นไม้ ม ง ค ล เพราะสีเหลืองทองอร่ามของดอ กดาวเรืองเปรียบเสมือนเงินทอง หากปลูกไว้หน้าบ้านหรือบริเวณบ้านก็จะเป็นสิริ ม ง ค ล แก่คนในบ้าน ช่วยให้เงินทองไหลมาเทมา ยิ่งออ กดอ กมากก็จะยิ่งมีโชคมีลาภ ทำกิจการใด ๆ ก็จะก้าวหน้า

12 ต้นเทียน มหา ม ง ค ล

เป็นไม้พุ่มที่ปลูกและดูแลง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลาปลูกและไม่ต้องใช้พื้นที่มาก หากจะปลูกควรปลูกบริเวณที่มีแสงแดดไม่จัดมาก การขย าย พั น ธุ์ จะใช้หัวที่อยู่ที่โคนต้น มันจะแตกหัวไปเรื่อยๆ ใบของต้นเทียน มหา ม ง ค ล ค่อนข้างนุ่ม ต้นเทียน มหาลาภช่วยเสริมฮวงจุ้ย และให้โชคลาภ

ที่มา parinyacheewit

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …