Home ข้อคิด 13 ข้อคิด ใช้ชีวิตให้มีความสุข อย่ างคนมีอายุ

13 ข้อคิด ใช้ชีวิตให้มีความสุข อย่ างคนมีอายุ

18 second read
Comments Off on 13 ข้อคิด ใช้ชีวิตให้มีความสุข อย่ างคนมีอายุ
0
43

คุณเคยเห็นคนที่เขามีอายุมากแล้ว และเขาก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตของเขาไปอย่ างมีความสุข ทำไมเขาแก่แล้วถึงไม่มานั่งกังกลเรื่องเงินทองเลย เขามีความคิดที่จะดำเนินชีวิตอย่ างไรกัน วันนี้เราก็จะพาคุณไปรู้จักกับบทความ 13 ข้อคิด ใช้ชีวิตให้มีความสุข อย่ างคนมีอายุ ไปดุกันว่ามีข้อคิดอะไรบ้างที่นำพาคนวัยสูงอายุมีความสุขได้

สักกี่คนที่อายุมากแล้วจะสดชื่น เบิกบานทั้งกายใจ อย่ างที่ ดรสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินชีวิตอยู่ในเวลานี้ นอ กจากชีวิตนี้จะไม่เคยมีคำว่า ‘เกษียณ’ อุทิศตัวทำงานอาทิตย์ละ 7 วันแล้ว ในวันนี้ของ ดรสุเมธ ยังคงแอ็กทีฟ

กระฉับกระเฉง แถมยังเดินป่าไหว จนหล า ยๆ คนอ ดถามไม่ได้ถึงเคล็ดลับการใช้ชีวิต และนี่คือ 13 เคล็ดลับดีๆ ของการ ‘แก่อย่ างมีคุณภาพ ชราอย่ างมีสุข’ จาก ดรสุเมธ

1 ใช้ชีวิต อย่ างมี ‘สติ’

ไม่ว่าจะเป็นการมีสติในการกิน แทนที่จะกินต ามใจปาก สนองความอย ากของตัวเอง แล้วต้องให้หมอจ่ายย าลดไขมัน ลดน้ำต าล ทำไมเราไม่ลองหัน มาลดที่ ‘ปาก’ ของตัวเอง ด้วยการใช้สติในการพิจารณาอย่ างมีเหตุมีผลทุกครั้งในการกิน

2 อย่ าลืมเอาจิตไปพักผ่อนบ้าง

หล า ยคนเมื่อเกษียณแล้ว มักใช้เวลาหาแต่ความสุขทาง ‘กาย’ พากายไปเที่ยว ไปพักผ่อน ไปสูดอากาศ ไปกินอาหารดีๆ แต่กลับละเลยไม่คิดที่จะเอาจิตไปพักผ่อน

ทั้งที่กายกับจิตนั้นสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อกัน ดรสุเมธ บอ กว่า โดยส่วนตัวทุกครั้งที่มีจังหวะได้พักผ่อนเว้นวรรคชีวิตนานๆ จึงมักถือโอ กาสเอาจิตไปพักด้วยการบวช ครั้งล่าสุด บวชตอนอายุ 65 เป็นพระสายวัดป่าอยู่ที่สกลนคร

3 น้อมนำหลักเ ศ ร ษ ฐ กิ จพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต โดยมี ‘เหตุผล’ เป็นเครื่องนำทาง

เหตุผลเป็นผลผลิตของปัญญา ดังนั้น จึงต้องรั ก ษ าศีลเสียก่อน และมีสติ สมาธิ ผลสุดท้ายจะทำให้เกิดการพิจารณาโดยใช้ปัญญาเป็นที่ตั้ง เมื่อ ดำเนินทุกอย่ างด้วยเหตุด้วยผล ก็จะเกิดความพอเพียง

4 ฝึกระลึกถึง ‘มรณานุสติ’

ใครๆ ก็ต า ย ได้ ไม่ว่าใครก็ต้องเจอความต า ย เท่าเทียมกันหมดทุกคน เมื่อมองเห็นความต า ย เป็นเรื่องธรรมดา จะทำให้เรานิ่งกับความต า ย

5 ร่าเริง รื่นเริง คึกคัก ครึกครื้น

คาถาที่ว่านี้ ร9 ทรงรับสั่งเสมอ เพราะจิตเป็นเรื่องสำคัญ ต้องมีอารมณ์ขันอยู่ตลอ ดเวลา มองเห็นทุกอย่ างเป็นเรื่องสนุก จึงจะสามารถทำงานได้สำเร็จรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เมื่อตัวเราร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใส บรรย ากาศรอบตัว คนรอบข้างที่อยู่กับเราก็รื่นเริงไปด้วย

6 อวิโรธนะ คือ การดำรงอยู่ในความถูกต้องเสมอ

เป็นหลักทศ พิธราชธรรมที่ต้องรั ก ษ าให้มั่น หากอย่ างปฏิบัติต ามร9 โดยยึดหลักธรรมะที่ต้องมีทั้งสองอย่ าง คือ ทั้งความดีและความถูกต้อง เพราะบางอย่ างดีแต่ไม่ถูกต้อง บางอย่ างถูกต้องแต่ไม่ดี การกระทำของเราต้องตรวจสอบอยู่ตลอ ดเวลา เป็นธรรมหรือเปล่า นั่นคือ ดีและถูกต้องหรือเปล่า

7 อย่ าหยุดทำงาน

เกษียณแล้ว อย่ าเอาแต่นั่งๆ นอนๆ เพราะเมื่อไหร่ที่เราหยุดทำงาน ร่างกายของเราก็จะหยุดต ามลงไปด้วย เหมือนรถที่จอ ดเฉยๆ สต าร์ตไม่ติด ร9 ทรงมีรับสั่งว่า อย่ าหยุดด้วยจิต และกายก็อย่ าหยุดด้วย ทำให้ ดรสุเมธ ยังคงทำงานทุกวัน ส่ งผลให้แข็งแรงจนถึงวันนี้

8 ยึดถือคำว่า ‘ประโยชน์สุข’ เป็นเป้าหมายของชีวิต

อะไรไม่มีประโยชน์อย่ าทำ อย่ าคิดทำ ให้ทำแต่สิ่งที่มีประโยชน์ ผลสุดท้ายสิ่งที่เราจะได้รับคือความสุข แง่คิดดีๆ จาก ดรสุเมธ ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่า คุณค่าและความสุขในชีวิต ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขอายุ แต่อยู่ที่ไลฟ์สไตล์และหัวใจที่ไม่มีคำว่าเกษียณ

9 ใช้ชีวิตโดยรั ก ษ าความเป็นธรรมดาเอาไว้

อย่ ายึดติดยศถาบรรดาศักดิ์ แต่ให้ทำชีวิตอยู่อย่ างธรรมดา เรียบๆ ง่ายๆ เพราะจะยิ่งใหญ่มาจากไหน เกษียณแล้ว ทุกอย่ างสูงสุดคืนสู่สามัญ ไม่ต้องเป็นวีไอพีหรอ ก เพราะจะเป็นวีไอผีอยู่แล้ว

10 รั ก ษ ากายและจิต

ผู้สูงอายุต้องรั ก ษ ากายให้ดี เพราะเงินทองไม่มีประโยชน์ เอาแค่พอเพียงต่อชีวิตความเป็นอยู่ ที่เหลือเป็นส่วนเกินที่เราไม่ได้ใช้ เรื่องจิตก็สำคัญเช่นกัน ต้องโปร่งใส อย่ าไปขุ่นมัวโดยที่ไร้ประโยชน์ คำนึงไว้ว่า เวลาอยู่ในโลกนี้สั้นแล้ว ดังนั้น อย่ าเสียเวลาเป็นทุ ก ข์ แต่ให้ E n j o y l a s t m i n u t e

11 อักโกธะ หรือ ความไม่โ ก ร ธ

เป็นอีกหลักข้อหนึ่งในทศ พิธราชธรรม เพราะเมื่อโ ก ร ธแล้ว มักจะเสียห า ยหากคุมอารมณ์ไม่อยู่ในเรื่องไร้สาระ เมื่อไหร่ก็ต ามที่มีเรื่องมากระทบใจ แค่ลองพลิกอารมณ์มองให้เห็นเป็นเรื่องสนุกๆ เท่านี้ทุกอย่ างก็จบ

12 อยู่อย่ างสง่า ต า ย อย่ างสงบ

ตอนมีชีวิตอยู่ต้องมีความสง่างามในตัวเอง ทุกอย่ างต้องช่วยเหลือตัวเองได้ ใครเห็นก็ให้ความเคารพนับถือ และเมื่อถึงเวลาต า ย ก็ต า ย อย่ างสงบ อย่ าไปกลัวความต า ย จะยิ่งใหญ่แค่ไหน เมื่อต า ย แล้วเกียรติยศเงินทองสะสมไว้แค่ไหนก็ต้องส่ งคืนหมด สิ่งเดียวที่เหลือไว้ คือ ความเป็นตัวตนของเรา ถ้าประกอบคุณงามความดีไว้คนก็ยังนึกถึง แต่ถ้าประกอบความชั่ วไว้มาก คนก็ยังด่าทอไปจนถึงลูกหลาน

13 ฝึกการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ด้วยหลัก ‘ทาน’ ของทศ พิธราชธรรม

เกษียณแล้ว อย่ าเอาแต่อยู่บ้านเฉยๆ แต่ให้พย าย ามหาเรื่องช่วยคนโน้นคนนี้ เท่าที่ร่างกายของเราจะทำได้ รั ก ษ าร่างกายให้แข็งแรง เพื่อทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น

ที่มา 108resources

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …