Home ข้อคิด 15 ข้อนี้ ทำให้ได้ก่อนวัย 40 อนาคตไม่ลำบากแน่นอน

15 ข้อนี้ ทำให้ได้ก่อนวัย 40 อนาคตไม่ลำบากแน่นอน

8 second read
Comments Off on 15 ข้อนี้ ทำให้ได้ก่อนวัย 40 อนาคตไม่ลำบากแน่นอน
0
18

วันนี้เราจะพาคุณไปสร้างชีวิตเพื่อวับเกษียนกัน กับบทความ 15 ข้อนี้ ทำให้ได้ก่อนวัย 40 อนาคตไม่ลำบากแน่นอน ไปดูกันว่าคุณจะต้องทำอะไรบ้าง เพื่อไม่ให้ชีวิตวัยเกษียนอายุของคุณนั้นลำบาก

1 ระวั งวิกฤติเ ศ ร ษ ฐ กิ จ

เช่น วิกฤ ติต้มยำกุ้ง วิก ฤติแฮมเ บอร์เก อร์ ทำให้คนร ว ย จนลงในพริ บต า ความรู้เศรษ ฐศา สตร์คือเรื่องสำคัญ ทำให้เข้าใจวงจรเ ศ ร ษ ฐ กิ จได้ดี มันช่วยให้ลงทุ นถูกจังหวะและความเสี่ย งไม่สูง

2 หัดลงทุ นเพื่อให้มีร ายได้เสริมเสมอ

อนาคตอาจกล า ยเป็นรา ยได้หลักก็ได้ใครจะรู้ เช่น ลงทุ นในหุ้ น กองทุ นรวมตราส าร คอนโด และข ายขอ งออ นไลน์ ก่อนลงทุนนั้น ควรศึกษาให้รู้ก่อน ว่าจะรับความเสี่ ยงได้แค่ไหน เพราะผมเคยลองมาหล า ยอย่ างแล้ว ปัจจุบัน เน้นลงทุ นกองทุ นรวมกับคอนโด

3 เรียนรู้ จากการลงทุ นที่ผิดพลาดจากตัวเอง

ทุกคนที่เคยลงทุ นต้องเคยข าดทุนเป็นธรรมดา ผมเองเคยข าดทุน จากวอเรนต์เกือบแสน ติดหุ้ นวงใน มาเกือบสิ บปี เพิ่งจะข ายได้ ผมไม่เลิกลงทุ นในหุ้ นแต่จะเลิกเล่นหุ้ น ในแบบที่เคยเจ็ บ

4 เรียนรู้การลงทุ น โดยใช้เงินคนอื่น

เช่น การกู้เงินซื้ อคอนโด เพราะเราจะได้กำไร มากจากเงินลงทุ น ผมลงทุ น ซื้ อไว้เมื่อ 5 ปีก่อน เมื่อราค า 1.8 ล้าน โดยใช้เ งินตัวเอง 2 แสน ที่เหลือกู้ธนาคารผ่ อนจ่ายเดือนละหมื่นบาท ปล่อยเช่ามาตลอ ดได้เดือนละ 1.4 หมื่นบาท ปัจจุบันที่ข ายกันในเว็ บราค า 2.8 ล้าน เมื่อเราข ายไปจะได้กำไรประมาณ 1 ล้าน ทั้งยังได้กำไรจากส่วนต่างค่าเช่ ากับย อ ดผ่อนอีกด้วยสิ

5 จงเลือ กทำงาน ที่ชอบและถนัดเหมาะกับตัวเอง

การหาจุดยืนอย่ างเหมาะสม มันช่วยทำให้เงินเดือน และตำแหน่งเติบโตได้ไว ที่สำคัญคือ ต้องเลือ กทำงาน กับเจ้านายฉลาดๆ เพื่อส่ งเสริมให้เราก้าวหน้าได้เร็ว

6 ลดค่าใช้จ่าย ที่ทำได้ง่าย

ผมเคยทำสำเร็จมาแล้ว เรื่องรีไฟแน นซ์บ้าน เพื่อลด ด อ ก มาตรการสอง เปลี่ยนเคเบิ ลเป็นแบบไม่มีค่าร ายเดือน จะช่วยประหยัดไปปี ละแส นบาทเชียว

7 ใช้บั ตรเครดิ ต ลดค่าใช้จ่ายเรา

อย่ าใช้จ่ายเกินตัว เพราะสาเหตุที่แนะนำจ่ายด้วยบั ตรเครดิ ต เพราะได้ส่วนล ด อีกทั้งยังมีคะแน นสะสม ได้เงินคืนกลับมา ดีกว่าการใช้เงินสด ผมใช้บั ตรเ ครดิ ตหล า ยใบ โดยชำร ะเต็มจำนวน เลือ กใช้บั ตรที่ให้ส่วนล ดมากสุด

8 เก็บเงินล้านบาทแรกให้ได้ จากนั้นก็ไม่ย ากแล้ว

คำกล่าวนี้จริง เมื่อเราเรียนรู้วิธีการบริหารเงินที่ถูกต้องจน มีล้านบาทแรกได้นั้น ล้านต่อไปไม่ย ากเลย เพราะเรามีทุ นล้านแรกเอาไปต่ อ ยอ ดแล้วไง

9 เริ่มบันทึกการเติบโต ของทรั พย์สิน ทุกๆปี

การบันทึกนั้น จะช่วยให้เราเห็นจุดบ กพร่ อง ว่าควรปรับปรุงตรงไหน ใช้กำหนดแน วทางไปสู่เป้าหมายได้ เช่น การเติบโตของร ายได้ การเติบโตของทรั พย์สิน ผลตอบแทนจากการล งทุ น เพื่อให้บรรลุอิสรภา พ

10 จงเลื อ กท รั พ ย์สิน ที่ไม่ใช่การลงทุ นให้ดี

เช่น บ้าน รถยนต์ ที่เราใช้อยู่ เพราะไม่ได้เปลี่ยนกันบ่อยๆ นักหรอ ก มันถือว่าเป็นต้นทุ นจม จนกว่าข ายออ กไป ผมเลือ กบ้านในทำเลดี อีกอย่ างคือ ไปทำงานสะดวก โดยไปเยี่ยมชมโครงการ มาไม่น้อยกว่า 50 ที่ ก่อนตัดสินใจ และจะเลือ ก รถรุ่น ที่เป็นที่นิยม คุ้มค่าและไม่เสี ยบ่อย

11 เก็บ เงินโบนัสไว้

เพราะเป็นเงินก้อน ที่เอาไปลงทุ นได้ ผมให้ร างวั ลตัวเองในแต่ละปี ไม่เกิน 30 % ของเงินโบนั ส จากนั้นส่วนที่เหลือ เก็บเอาไปลงทุ น ทำอย่ างนี้ได้ เพราะผมมีความสุขในการเก็บเงิน มากกว่าใช้เงินน่ะสิ

12 ออมเงินตั้งแต่อายุยังเด็ ก

อยู่ที่ควบคุมความอย ากของตัวเองได้แค่ไหน โดยทยอยซื้ อของชิ้นใหญ่ อย่ าซื้ อครั้งเดียวติดๆ เช่น โทรศั พท์มือถือ แพคเกจเที่ยว รถยนต์งี้ ให้เว้นช่วงห่างๆ กัน ความอย ากของคนเราไม่มีที่สิ้นสุดอยู่แล้ว เราควรซื้ อของที่มีโอ กาสได้ใช้จริงดีกว่า ของที่ไม่คิดจะใช้ก็อย่ าพึ่งไปซื้ อมัน

13 จงเลือ กนำเงิน ไปลงทุ น

การลงทุ นนั้น ต้องใช้เวลา และมีโอ กาสข าดทุนอยู่แล้ว และถ้าข าดทุนจริง เราจะได้ไม่เดื อ ดร้อน มาก ผมกำหนดเงินขั้นต่ำ ที่เอาไว้ใช้จ่ายอย่ างน้อย 12 เดือน ส่วนที่เหลือ ก็เอาไปลงทุ นได้ และสักวันหนึ่ง การมีอิสรภาพทางการเงิน ต้องมี การอย ากจะทำอะไรก็ได้ ที่เราอย ากทำโดยที่ยังมีร ายได้เข้ามาเรื่อยๆ แม้ไม่ต้องทำงาน เชื่อว่าทุกคนทำได้อยู่แล้ว

14 ศึกษาหาความรู้ การเงินประจำ

ความรู้นั้น หาได้จากหนังสือหรือเข้าอบรม เว็บ บ อร์ด ยูทูบ และเพื่อนๆ ช่องทางเข้าถึงความรู้ มียอะ ทำให้เรามีความรู้มากขึ้นในปัจจุบันนี้

15 ออมเงินแบบอื่น นอ กจากฝากธน าคาร

การออมเงินทางเลือ ก เช่น พันธบั ตรรั ฐบาล หุ้ นกู้ กองทุ นรวม และประกั นชีวิต แนะนำให้ลองเพราะผลตอบแทน จะทำใ ห้ถึงเป้าหมายได้เร็ว

ที่มา stand-smiling

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …