Home ข้อคิด 15 ต้นไม้ ปลูกในบ้าน เสริมโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา

15 ต้นไม้ ปลูกในบ้าน เสริมโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา

8 second read
Comments Off on 15 ต้นไม้ ปลูกในบ้าน เสริมโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา
0
27

วันนี้เราจะพาคุณไปดูต้นไม้เรียกท รั พ ย์ที่ควรหามาปลูกไว้ภายในบ้านของคุณ กับ 15 ต้นไม้ ปลูกในบ้าน เสริมโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา ไปดูกันว่ามีต้นไม้อะไรบ้าง และควรปลูกวันไหน

สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาต้นไม้ ที่ปลูกแล้วดีต่อตัวเราเองและคนรอบข้าง วันนี้เราจะนำเสนอต้นไม้ที่มีความเป็น มง คล และยังเป็นต้นไม้ที่สวยงามประดับให้กับบ้านของคุณได้ เป็นร่มไม้ ให้ความร่มรื่น ผลิดอ กออ กผล และบางชนิดยังสามารถนำมาใช้ประกอบอาหารในครัวเรือนได้

สิ่งที่สำคัญ ต้นไม้บางชนิดนั้นยังสามารถช่วยส่ งเสริมความเป็นสิริมง คลแก่ตัวผู้อยู่อาศัยได้ สำหรับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการปลูกต้นไม้ แนะนำว่าให้เซฟข้อมูลและเก็บเอาไว้อ่าน หาต้นไม้มาปลูกรอบบ้านได้เลย นอ กจากสวยงามแล้วยังดีในเรื่องของสิ่งที่ต าเรามองไม่เห็นอีกต่างหาก

1 ต้นโป๊ยเซียน

เชื่อว่าจะนำโชคมาให้ จะทำให้ครอบครัวสงบสุข และเป็นต้นไม้เสี่ยงทาย หากบ้านไหนปลูกต้นโป๊ยเซียนออ กดอ กได้ 8 ดอ ก ก็จะมีโชค เงินทอง ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง เพราะโป๊ยเซียนเป็นตัวแทนของเทพเจ้า 8 องค์ ที่จะนำความเจริญ รุ่งเรือง และช่วยปกป้องคุ้มครองผู้ที่เป็นเจ้าของ

นิยมให้ผู้ที่มีอายุ หรือญาติผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนับถือมาลงมือปลูกให้ ทางทิศตะวันออ กเฉียงใต้ และควรปลูกในวันพุธ ที่สำคัญควรเลือ กดอ กสีเหลือง หรือสีส้ม จะเป็น มง คลมากที่สุด

สำหรับใครที่กำลังหาต้นไม้มาปลูกประดับบ้านเรือน ตอนนี้ก็คงพอนึกออ กกันแล้วนะคะ ว่าจะปลูกต้นไม้ชนิดไหนดีให้เป็น มง คลแก่ตัวบ้านและผู้อยู่อาศัย

2 ต้น มะยม

ด้วยความที่เป็นต้นไม้ที่มีชื่อเป็นสิริมง คล ต ามคำโบราณเชื่อกันว่า การที่เราปลูกต้น มะยม มักจะทำให้คนรักคนชอบ มีความนิยมชมชอบ รักใคร่ปรองดอง ไม่มีใครคิดร้ า ยหรือว่าเป็นศัตรู หากปลูกต้น มะยมไว้ในช่วงทิศตะวันตก เชื่อกันว่าสามารถป้องกันสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้

3 ต้นกวนอิม

หล า ยคนให้ความเคารพบูช ากันเป็นจำนวน มาก เพราะมีความเชื่อที่ว่า ต้นกวนอิมเงินต้นกวนอิมทอง เป็นต้นไม้ที่มีความเป็นสิริมง คล มีความศักดิ์สิทธิ์ มักจะใช้ต้นไม้นี้มาประกอบพิธีบูช าต่างๆ เมื่อปลูกต้นกวนอิมในบ้าน ก็จะเกิดความเป็นสิริมง คลเกิดขึ้น ส่ งผลให้มีฐานะดี มีความร่ำร ว ยเพิ่มขึ้น

4 ต้นกระดังงา

ด้วยความที่ตัวชื่อต้นไม้นี้มีความเป็น มง คลอยู่ในตัว เชื่อกันว่าการปลูกต้นกระดังงา จะทำให้บุคคลท่านนั้นมีชื่อเสียงโด่งดัง นับไหนว่ามีเงินมีทอง มีหน้ามีต า มีเงินทองมากมายก่ายกอง ลาภยศ เกียรติยศ การสรรเสริญ ควรที่จะปลูกในวันพุธ และวางไว้ทางทิศตะวันออ กของตัวบ้าน เพื่อให้แสงแดดส่องเข้ามา จะช่วยในเรื่องของชื่อเสียงทั่วไป

5 ต้น มะม่วง

นอ กจากจะให้ร่มเงา และผลแสนอร่อยแล้ว มะม่วงยังเป็นต้นไม้มง คลที่มีความเชื่อมาตั้งแต่พุทธกาลว่า จะทำให้ผู้อยู่อาศัยในบ้านร่ำร ว ยยิ่งขึ้น ยิ่งขึ้น และยังช่วยป้องกันไม่ให้คนอื่น มาทำไม่ดีใส่ได้ ควรปลูกต้น มะม่วงไว้ทางทิศใต้ของบ้าน

6 ต้นโกสน

ชื่อโกสน พ้องกับคำว่า กุศล จึงเชื่อว่า คือ การสร้างบุญ คุณงามความดีช่วยคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข โกสน เป็นไม้ยืนต้นที่ได้รับความนิยมมาก ใบมีสีสันสวยสด ความหมายดี โดยเฉพาะภายในพระราชวัง และวัด ปลูกเพื่อหวังให้เกิดความร่มเย็นเป็น สุข หากนำมาปลูกในบ้าน ก็จะทำให้ครอบครัวมีแต่ความสงบสุข ปราศจากความขัดแย้งใดๆ

แนะนำให้ปลูกต้นโกศลในวันอังคาร และปลูกไว้ทางทิศตะวันออ กของบ้านเพื่อรับแสงแดดย ามเช้า จะทำให้เห็นสีสันของใบที่สวยสด ดึงดูดสายต าของผู้ที่พบเห็น

7 ต้นขนุน

การปลูกต้นขนุนจะทำให้ผู้อยู่อาศัยได้รับการสนับสนุน มีคนคอยอุปการะอุดหนุนจุนเจือ คอยให้ความช่วย มีคนสรรเสริญ สามารถป้องกันภั ยและคนใส่ร้ า ยป้ายสีได้

การปลูกควรเลือ กปลูกทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จะดีที่สุด ผู้ที่ปลูกควรเป็นหัวหน้าครอบครัวและควรปลูกในวันจันทร์ หรือวันพฤหัสบดี

8 ต้น มะขาม

ปลูกเพื่อต้องการให้ผู้อื่นเกรงขาม เพราะเชื่อกันว่า ต้น มะขามจะทำให้ผู้อยู่อาศัยเป็นที่น่าเกรงขามน่ายำเกรง และทำให้ผู้คนชื่นชอบ นอ กจากนี้ ยังช่วยป้องกันคดีความ การทะเลาเบาะแว้ง และวิญญาณ – แนะนำให้ปลูกต้น มะขามไว้ทางทิศตะวันตก

9 ต้นราชพฤกษ์ หรือ ต้นคูน

ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำช าติ เด่นที่ดอ กสีเหลืองทองสวยอร่ามเป็นพวงระย้าสวยงาม เชื่อกันว่าจะช่วยให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นทวีคูณ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ใบของราชพฤกษ์ก็มักถูกนำไปใช้ทำพิธีสะเดาะเคราะห์ คนจึงเชื่อว่า ราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากทีเดียว ปลูกไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้าน

10 ต้นกล้วย

คนสมัยก่อนนิยมปลูกไว้ในบ้านกันอย่ างแพร่หล า ย สามารถนำส่วนต่างๆ ของต้นกล้วย ทั้งหัวปลี ลำต้น ผล ใบ ฯลฯ มาทำประโยชน์ได้มากมายแล้ว ทั้งยังมีความเชื่อว่าจะช่วยให้การทำงานราบรื่น คิดสิ่งใดทำสิ่งใดก็ง่ายเหมือนปอ กกล้วยเข้า ปากนั่นเอง ปลูกต้นกล้วยไว้ทางทิศตะวันออ กของบ้าน

11 ต้นไผ่

เป็นต้นไม้มง คลที่มีความเชื่อว่า กอไผ่จะทำให้คนในครอบครัวเกิดความปรองดอง สามัคคี ไม่แตกแตก รักใคร่กัน และไผ่ยังเป็นต้นไม้ ที่อ่อนต ามลม จะทำให้เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน ถ้าปลูกไผ่สีสุกจะช่วยให้สมาชิกในบ้านประสบความสำเร็จ ร่ำร ว ย เงินทอง และมีความสุขกันถ้วนหน้า เพราะชื่อไผ่สีสุกไปคล้องกับคำอวยพรที่ว่า มั่งมีศรีสุข นั่นเอง และต ามตำราฮวงจุ้ยบอ กไว้ว่า ต้นไผ่เป็นสัญลักษณ์ของความสง่าเหนือธรรมช าติ หากปลูกไว้ในบ้านจะเสริมมง คลให้ผู้อยู่อาศัย เป็นคนมุ่ง มั่น ตั้งใจจริง มีสติปัญญา เอื้ออารี และกตัญญูรู้คุณ

ควรปลูกต้นไผ่ไว้ริมรั้วของบ้าน หรือบริเวณที่โล่งกว้าง ให้ต้นไผ่ได้แตกหน่อเจริญงอ กงาม และควรปลูกไว้ทางทิศตะวันออ ก เพื่อให้ต้นไผ่ได้รับแสงแดดย ามเช้า

12 ต้นวาสนา หรือ วาสนาอธิษฐาน

เชื่อกันว่า หากบ้านใดปลูกต้นวาสนาจะทำให้มีความสุข ความสมหวังในชีวิต และเป็นต้นไม้แห่งโชค ถือเป็นดอ กไม้เสี่ยงทายหากต้นวาสนาบ้านไหนออ กดอ กสวยงาม จะทำให้มีโชค ปรารถนาสิ่งใดก็จะสมดังใจมุ่งหมาย

ต ามตำราแนะนำให้ปลูกทางทิศตะวันออ กเฉียงเหนือ และเนื่องจากต้นวาสนาเป็นต้นไม้ที่ให้ประโยชน์ทางใบ จึงควรปลูกในวันอังคาร โดยให้ผู้หญิงเป็นผู้ปลูกจะดีที่สุด เพราะชื่อวาสนาอธิษฐานเป็นชื่อที่เหมาะกับสุภาพสตรี

13 ต้นแก้ว

มีจุดเด่นดอ กสีขาวส่ งกลิ่นหอมรัญจวนใจมาก นิยมปลูกไว้ริมรั้วบ้าน หรือปลูกลงในกระถางเพื่อประดับภายนอ กอาคารก็ได้ โดยคำว่า “แก้ว” หมายถึงสิ่งของมีค่าที่คนนับถือบูช า เปรียบได้กับของมีค่าสูงดั่งแก้ว ทำให้เกิดความเชื่อที่ว่า หากปลูก ต้นแก้วไว้ประจำบ้าน จะทำให้สมาชิกในบ้านเป็นคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์เหมือนแก้ว มีความเบิกบานใจ และมีคนรักดั่งแก้วต านั่นเอง

แนะนำให้ปลูกในวันพุธ และปลูกไว้ทางทิศตะวันออ ก

14 ต้นเข็ม

ดอ กเข็ม ซึ่งใช้ในการประกอบพิธีไหว้ครู เป็นสัญลักษณ์แทนความฉลาดหลักแหลมเปรียบกับเข็มที่แหลมคม และการปลูกต้นเข็มไว้ในบ้านเชื่อกันว่า จะทำให้สมาชิกในบ้านมีความฉลาดหลักแหลมเหมือนกับดอ กเข็ม และยังช่วยให้มีปฏิภาณไหวพริบ เอาตัวรอ ดได้ดี

ให้คนที่กำลังศึกษาเล่าเรียนเป็นผู้ลงมือปลูก โดยเลือ กปลูกทางทิศตะวันออ ก และปลูกในวันพุธ’

15 ต้นบานไม่รู้โรย

ชื่อบานไม่รู้โรยเป็นชื่อมง คล หมายความถึง ความยั่งยืน ความอ ดทน และไม่ย่อท้อ หากเปรียบกับความรักก็เหมือนความรักที่ยั่งยืน ช่วยให้ผู้อยู่อาศัยและคู่รักมีความผูกพันมั่นคงต่อกันไปนานๆ ปราศจากความโรยรา หรือผันแปรตลอ ดไป ควรปลูกในวันพุธ

เพื่อนๆสามารถเก็บข้อมูลดีๆเกี่ยวกับต้นไม้ทั้ง 15 ชนิดที่เรานำมาฝากในวันนี้เอาไว้อ่านและประดับความรู้กันได้นะครับ เพื่อที่จะให้บ้านของคนมีร่มเงาและมีความสุขความเจริญเข้ามาในชีวิต เรายินดีแบ่งปันให้เพื่อนๆครับ

ที่มา Postsod

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …