Home ข้อคิด 2 วิ ธีทำให้สะเดาออ กดอ กนอ กฤดู

2 วิ ธีทำให้สะเดาออ กดอ กนอ กฤดู

10 second read
Comments Off on 2 วิ ธีทำให้สะเดาออ กดอ กนอ กฤดู
0
2,556

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการทำให้สะเดาออ กดอ กนอ กฤดูกาลได้ กับบทความ 2 วิ ธีทำให้สะเดาออ กดอ กนอ กฤดู ไปดูกันว่าเราจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้เราสามารถมีสะเดาทานนอ กฤดูกาลได้

เคล็ดลับที่ 1 ควั่นเปลือ กลำต้น

ขั้นตอนที่ 1 เลือ กต้นสะเดา

วิธีการที่จะทำให้วิธีการทำให้สะเดาออ กนอ กฤดูอย่ างได้ผล การเลือ กต้นสะเดาก็ถือเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญทีเดียว โดยให้คัดเลือ กต้นสะเดาที่อายุ 3-5 ปี ขึ้นไปและมีลำต้นที่สมบูรณ์ ถ้าใช้ต้นสะเดาที่อายุน้อยกว่านี้อาจทำให้ต้นโทรมและไม่รอ ดได้

ขั้นตอนที่ 2 ควั่นเปลือ ก

เมื่อเลือ กต้นสะเดาได้แล้วให้วัดความสูงจากโคนต้นขึ้น มาประมาณ 1 เมตร ถ้าต่ำกว่านั้นอาจทำให้ต้นโทรมได้ แล้วใช้เลื่อยขนาดเล็กเลื่อยบากลึกเข้าไปถึงเปลือ กนอ กของลำต้นสะเดาจนถึงแกนไม้ต้นสะเดา การทำแบบนี้จะเป็นเคล็ดลับในการตัดท่อน้ำเลี้ยงเปรียบเสมือนการแกล้งต้นสะเดาให้รีบออ กดอ ก

ขั้นตอนที่3 เลือ กกิ่ง

สามารถเลือ กให้สะเดาออ กกิ่งไหนก็ได้ โดยให้ทำการเลื่อยบากกิ่งตัดท่อน้ำเลี้ยงเช่นกัน สะเดาก็จะออ กดอ กต ามกิ่งที่เราเลือ กไว้

เคล็ดลับที่ 2 รูดใบงดให้น้ำ

ขั้นตอนที่ 1 เลือ กต้นสะเดา

ให้คัดเลือ กต้นสะเดาที่อายุ 2 – 3 ปีขึ้นไปโดยให้เลือ กต้นที่สมบูรณ์ใบและกิ่งเยอะจะเหมาะที่สุด

ขั้นตอนที่ 2 รูดใบ

จากนั้นให้ทำการรูดใบแขนงออ กให้หมดเหลือไว้แค่ยอ ดเท่านั้น โดยให้ทำแบบที่ทุกกิ่งโดยวิธีนี้จะถือเป็นอีกหนึ่งวิธีการแกล้งต้นสะเดาให้ออ กดอ ก

ขั้นตอนที่ 3 งดให้น้ำ

หลังจากรูดใบแล้วให้ทำการงดการให้น้ำเป็นเวลา 1 เดือนเต็ม จะทำให้สะเดาเริ่มหาวิธีเอาตัวรอ ดและเร่งออ กยอ ดและดอ กนอ กฤดู โดยวิธีนี้เมื่อเวลาผ่านไป 2-3 สัปดาห์ต้นสะเดาก็จะเริ่มเกิดยอ ดออ กมาให้เห็นค่ะ

2 เคล็ดลับที่ได้นำเสนอนี้เป็นวิธีการของเกษตรกรผู้ปลูกที่ได้ทดลองเร่งให้สะเดาออ กนอ กฤดูอย่ างได้ผลคราวนี้ก็ไม่ต้องรอ กินสะเดาต ามฤดูกาลแล้วค่ะ

ที่มา รักบ้านเกิด, postnoname

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …