Home ข้อคิด 2 วิ ธีเก็บเ งิ นแสนแ รกของชีวิต แม้เป็นคนเก็บเ งิ น ไม่เก่ง

2 วิ ธีเก็บเ งิ นแสนแ รกของชีวิต แม้เป็นคนเก็บเ งิ น ไม่เก่ง

8 second read
Comments Off on 2 วิ ธีเก็บเ งิ นแสนแ รกของชีวิต แม้เป็นคนเก็บเ งิ น ไม่เก่ง
0
977

วันนี้เราอยากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการเก็บเงินฉบับบคนเก็บเงินไม่เก่ง กับบทความ 2 วิ ธีเก็บเ งิ นแสนแ รกของชีวิต แม้เป็นคนเก็บเ งิ น ไม่เก่ง ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไร

1 วางแผนจัดสรรเงิ นออม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้ไวกว่าเดิม

ฟังแล้วเหมือนง่ายนะ แต่เมื่อถึงเวลาทำจริงๆนั้น มันค่อนข้างท้าทายเลยล่ะ เพราะการเก็บเงิ นออมให้มากกว่าเดิม เท่ากับว่าต้องไปลดค่าใช้จ่ายบางอย่ างลง เช่น เมื่อก่อนเก็บเงิ นได้เดือนละ 2,000 หากจะเก็บไปให้ถึง 1 ล้านเท่ากับว่าต้องใช้เวลาทั้งหมดราว 42 ปี เชียวนะ กว่าจะมีเงิ นล้านเหมือนคนอื่นเขา แต่หากเราออมเงิ น มากขึ้น เช่น เราเพิ่มเงิ นออมเป็น 5,000 บาท หรือมีการเก็บออมที่เยอะขึ้นถึง 10,000 บาท มันก็ย่อมได้สัมผัสเ งินล้านเร็วขึ้น จำนวนเงิ นออมจะมากน้อยนั้น มันก็ขึ้นอยู่กับการบริหารเรื่องรายรับรายจ่ายให้ดี ใครเงิ นเดือนเยอะ เก็บเงิ นได้มากก็ถึงเป้าหมายไว

2 เพิ่มผลตอบแทนให้เงิ นงอ กเงยจากการลงทุน

สมมุติว่าเราเก็บออมเงิ นได้วันละ 120 บาทหรือเดือนละ 3,600 บาท ถ้าเรานำเงิ นส่วนนี้ไปฝากธนาคาร ที่ให้ผลตอบแทนประมาณ 0.75% ต่อปีต้องใช้เวลา 22 ปี และฝากอย่ างสม่ำเสมอ เราถึงจะมีเ งินเก็บครบ 1 ล้านบาท เทียบกับกองทุนรวม ตราสารห นี้ที่ให้ผลตอบแทนประมาณ 4% ต่อปี หากเรานำเ งินเก็บ เดือนละ 3,600 บาท ไปลงทุนจะใช้เวลา 17 ปี ถือว่าเร็วขึ้น มาหน่อย สุดท้ายเมื่อเทียบกับกองทุนรวมหุ้น ที่ให้ผลตอบแทนประมาณ 8% ต่อปี ถ้าเรานำเงิ นเก็บเดือนละ 3,600 บาทไปลงทุนจะใช้เวลาเพียง 13 ปี เท่านั้น เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนแบบ DCA ในทางเลือ กต่างๆ จะเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นให้ผลตอบแทนดีกว่า กองทุนรวม ตราสารห นี้

และเงิ นฝาก ฉะนั้นหากเราลงทุนในกองทุนรวมหุ้น ที่ผลตอบแทน 8% จะทำให้เรามีเงิ น 1 ล้านได้ไม่ย ากเลยล่ะ ทั้งนี้การลงทุน ย่อมมีความเสี่ยงในระหว่าง ที่ลงทุนอาจมีทั้งช่วงที่กำไร และข า ดทุนเพราะงั้น ต้องเข้าใจความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นด้วย และหากเรามีรายได้มากขึ้น ก็ควรแบ่งมาออมมาลงทุนเพิ่มขึ้นด้วยเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายได้ไวขึ้นนั่นเอง

ที่มา Sanook,108resources, yakrookaset

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

10 หลักคิดเก็บเงินในกระเป๋าให้เพิ่มขึ้นใน 30 วัน

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้หลักคิดการเพิ่มเงินในกระเป๋า กับบทความ 10 หลักคิดเก…