Home ข้อคิด 3 บุญใหญ่จะนำพาคุณออ กจากวิบากก ร ร มของชีวิต

3 บุญใหญ่จะนำพาคุณออ กจากวิบากก ร ร มของชีวิต

8 second read
Comments Off on 3 บุญใหญ่จะนำพาคุณออ กจากวิบากก ร ร มของชีวิต
0
44

หากวันนี้คุณกำลังตกอยู่ในช่วงวิกฤตของชีวิต และอย ากที่จะหลุดพ้นจากบ่วงก ร ร มที่คุณนั้นเคยก่อไว้ วันนี้เราจะพาคุณเดินออ กจากวิบากก ร ร มนี้ กับบทความ 3 บุญใหญ่จะนำพาคุณออ กจากวิบากก ร ร มของชีวิต ไปดูกันว่าหนทางไหนที่จะช่วยให้คุณหลุดพ้นจากวิบากก ร ร มครั้งนี้

3 บุญใหญ่นี้ ที่จะพาเราทุกคน ออ กจากทุกเรื่องของวิกฤตในชีวิต ทั้งเรื่องเงินๆทองๆ งาน หรือถูก ก ลั่ น แ ก ล้ ง ในช่วงที่ผลก ร ร มไม่ ดีมาส่ งผลกับเรา บางครั้งเหมือน มื ด แปดด้าน

มองไปทางไหนเจอแต่ทางตัน หันไปทางไหน ไม่มีใครเหลียวแล หรือบางคนยัง โ ด น ทำ ร้ า ย จิตใจ จนแทบ หมดกำลั งใจเลยล่ะ ไม่ต้องโ ท ษใครเลย มาจาก ร ร มของเราทั้งนั้น

แต่เราพลิกฟื้นได้แก้ได้ด้วยปาฏิหาริย์แห่ง บุญ ด้วยบุญของตนที่ทำมา ที่จะพาฝ่าความ มื ด มิ ดนี้ได้ 3 บุญใหญ่ที่อย ากจะให้เร่งทำ ถ้าจะไปไม่ไหวแล้ว หรือที่ดีอยู่แล้ว ก็จะดียิ่งขึ้นไปกว่าเดิม

บุญแรกก็คือ บุญจากการกตัญญู

กตัญญูใครล่ะ? พ่อแม่เลยอันดับแรก ท่านมีบุญคุณที่ประมาณมิได้ ทั้งให้กำเนิดทั้งอุ้มชู ทำให้เราจาก วิ ญ ญ า ณ เป็นคนในวันนี้ แค่สำนึกนั้นคงไม่พอ เราต้องตอบแทนท่านอย่ างดีที่สุด

เท่าที่มีกำลัง คนที่ทำบุญกับพ่อแม่นั้น วันที่เรามีภั ย วันที่ เ ดื อ ด ร้ อนอย่ าง ส า หั ส บุญนี้จะพาหลุดจากก ร ร ม แม้ท่านล่ ว ง ลั บไปแล้ว บางท่านก็ไม่ได้จากไปไหน

ยังคงเฝ้าดูห่วงใย เป็นเทวดา คอยคุ้มครองเราอยู่ หมั่นสร้างบุญอุทิศให้ท่านบ่อยๆ ขอบุญจากท่านช่วยเรา นอ กจากพ่อแม่แล้ว คนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นพี่น้อง

เพื่อนหรือแม้แต่คนที่เราไม่รู้จักเขา เคยช่วยเหลือเราเวลาเราลำบาก อุ้มชูเรา เมื่อมีโอ กาส เมื่อมีกำลัง ก็จงตอบแทนเขา แม้ข้าวหนึ่งช้อน น้ำหนึ่งขัน คือสิ่งที่เรา ร อ ด มาได้ ตอบแทนคุณเขา เราจะรอ ดนะ

บุญที่สองก็คือ บุญของตนเอง

ที่สร้างขึ้น มาในภพนี้ ทั้งจากทาน จากภาวนา จากศีล ทั้ง3ทางนี้ เป็นบุญใหญ่ที่จะพาเรา ร อ ด คนไม่มีบุญของตัวเองนั้น ไม่มีทางพ้ นได้ เราต้องมีฐานบุญของตัวเราเอง

ทานไม่มีเงิน ก็อภั ยทานนำได้ เมื่อมีบ้างก็ทำ ส ลึ ง สอง ส ลึ ง ด้วยจิตที่บริสุทธิ์อันยิ่งใหญ่ ผลบุญมากกว่าเงินพันล้านที่จิตนั้นไม่ บริสุทธิ์ ศีล แม้จะอ ด ต า ย จะลำบากเพียงไหนอย่ าผิ ดศีล

ต้องอ ดทน อ ดกลั้น อย่ าเพิ่มวิกฤตให้ตนเอง เราต้อง ‘ซ่อม’และ ‘สร้าง’ ไปด้วยกัน ยึดหลักพรวิเศษของเอาพ่อไว้ ‘จะแน่วแน่ แก้ไข ในสิ่งผิ ด’ ภาวนา นั้นเป็นบุญมาก ฝึกเถิดหัด ส ว ด ม นต์

ฝึกทำสมาธิ ระงับจิตใจที่ ร้ อ น รุ่ ม

ฝึกใจให้เย็นลง และปลงให้ได้ อะไรที่เสี ยไปแล้วปล่อยไป ไม่เคยทำไม่เป็นไรเริ่มใหม่ได้ทุกเวลานะ

บุญสุดท้ายก็คือ บุญแห่งการให้อโหสิก ร ร มและขออโหสิก ร ร ม บ่ ว ง ก ร ร มที่รั ดเราเอาไว้นั้น ที่ดึงเราไว้ส่วนหนึ่งไม่ให้เดินหน้า ไม่ให้พบกับอะไรเลย ปิดโช ค ล า ภ ปิดความเจริญ นั้นก็คือ เจ้าก ร ร มนายเวร

ป ล ดปล่อยซึ่งกันและกันเถิดหนา อย่ าได้มีเวรก ร ร มต่อกัน เริ่มที่เราต้องให้อภั ยกัน ให้อโหสิก ร ร มกันก่อน ปลดเชือ กฝั่งเรา แล้วไปขออโหสิก ร ร มเจ้าก ร ร มนายเว ร

ที่มีทั้งมีชีวิต หรือเป็น วิ ญ ญ า ณ อ า ฆ า ต

ที่มีชีวิตก็คือ คน สรรพสั ตว์ทั้งหล า ยที่เขารายล้อมเรา

ทั้งบริวาร พี่น้อง เพื่อน หรือแม้แต่พ่อแม่เรา ที่บางครั้งท่านอาจเผลอ ท่านสร้างก ร ร มกับเรา มันฝังในจิตของเรา บุญและก ร ร มนั้นบันทึกในจิตเรา เราซ่อนใครซ่อนได้ แต่เราซ่อนก ร ร มมิได้

ให้อโหสิก ร ร มทุกวันเถิด เพราะเราคงผ่านภพช าติมามากมาย หล า ยคนที่ทุ กข์ ท ร ม า น เขารอ การ ป ล ด ปล่อยจากเรา และเราก็ทุ ก ข์ ท ร ม า น จากก ร ร มที่เราทำเช่นกัน

เราต้องขออโหสิก ร ร มเจ้าก ร ร มนายเวรด้วย หากทำได้ทุกวัน จะดีทุกวัน 3 บุญใหญ่ที่ว่านี้ ใครทำได้ตลอ ดเวลา ปาฏิหาริย์แห่งบุญอันยิ่งใหญ่ จะพาพ้นไปจากความ มื ด ทั้งปวง ด้วยบุญของตัวเรา ด้วยความดีของเรา

ที่มา san-sabai

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …