Home ข้อคิด 3 วิ ธีเก็บเงินแสนได้ก็สิ้นปี

3 วิ ธีเก็บเงินแสนได้ก็สิ้นปี

24 second read
Comments Off on 3 วิ ธีเก็บเงินแสนได้ก็สิ้นปี
0
5,606

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการเก็บเงินแสนใน 1 ปีกับบทความ 3 วิ ธีเก็บเงินแสนได้ก็สิ้นปี ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

สำหรับคนเก็บเงินเก่งหรือวางแผนการเงินได้ดีมาตลอ ด เป้าหมายเหล่านี้คงไม่ใช่เรื่องย ากนัก แต่สำหรับคนใช้เงิน มือเติบหรือคนเก็บเงินไม่อยู่มาก่อนเลย อย ากตั้งเป้าหมายทางการเงิน ของตัวเองบ้าง วันนี้ยังไม่สายเรารวมเทคนิคการเก็บเงิน ที่มีโอกาสสำเร็จสูงมาฝาก เพื่อเริ่มต้นเป็นคน มี สุ ข ภ า พ การเงินที่ดีไปพร้อมๆ กันในปีนี้

เทคนิคที่ 1 เก็บก่อนใช้

เทคนิคที่เหมาะสำหรับคน ที่เก็บเงินไม่อยู่เอามากๆ คือ การ ‘ เก็บก่อนใช้’ เพื่อให้เงินส่วนที่ต้องการเก็บไปอยู่ในที่ที่เราไม่เห็น ไม่มีแรง ก ร ะ ตุ้ น ในการใช้ เงินที่ไม่เห็น เงินที่ไม่ได้ใช้

หนึ่งในสาเหตุที่ทำให้คนใช้เงินเก่ง ไม่มีเงินเหลือเก็บต ามเป้าหมาย และรู้สึกว่าหาเงินเท่าไรก็ไม่พอเพราะหวังจะเก็บเงินที่เหลือจากการใช้จ่าย แต่ความเป็นจริงสิ่งที่ควรทำคือหักเงินที่

ต้องการเก็บออ กไปเป็นอันดับแรกหลังมีรายรับ ต ามสมการ ‘ รายได้-เงินออม รายจ่าย’ การเก็บก่อนใช้ จะต้องมีกฎว่า ‘ ห้ามยุ่ง’ กับเงินก้อนนี้เป็นอันข า ดจนกว่าจะเกิดเหตุการณ์ต ามที่

ตั้งเป้าหมายไว้ เช่น ตั้งใจเก็บเงิน 100,000 บาท ในปล า ยปีนี้ ทุกครั้งที่มีรายได้จะหักเงิน 20-30% ออ กเพื่อเก็บทันทีก่อนนำไปใช้จ่าย และจะไม่ยุ่งกับเงินก้อนนี้เลยจนกว่าจะถึงปล า ยปี

และใช้ต ามเป้าหมายที่คิดไว้ตอนแรกเท่านั้น อย่ างไรก็ต าม สามารถปรับลดเป้าหมายต่ำลงต ามรายได้และภาระที่มี แบบค่อยเป็นค่อยไป อาจจะเริ่มที่ปีละ 10,000 30,000 หรือ 50,000 บาท ก่อนเพื่อฝึกวินัยก็ทำได้ต ามสะดวก

เทคนิคที่ 2 เก็บเงินไว้ในที่ ที่เอาออ กย าก

จากเทคนิคแรก หล า ยคน เคยทำแล้วแต่ตกม้า ต า ย เพราะรู้ว่าตัวเองมีเงินอยู่ในบัญชีและเอาออ กมาใช้ตอนยังไม่ถึงเส้นชัยทุกครั้ง ฉะนั้น เมื่อหักเงิน มาเก็บก่อนใช้ได้แล้ว ลองหาที่พักเงิน

ไว้แบบที่เอาออ กไปใช้ได้ย าก เพื่อลดความคล่องตัว โดยอาจทำได้หล า ยวิธี เช่น

– บัญชีออมท รั พ ย์ปิด ต า ย ไม่มีบัตร ไม่มี e-banking ยังคงเป็นการเก็บเงินสุดคลาสสิกที่เป็นทางเลือ กสำหรับคนที่เริ่มต้นการออม ที่ช่วยหักห้ามการถอน มาใช้ได้ ในระดับหนึ่ง และ

สามารถสะสมเงินง่ายๆ เพียง โ อ น เข้าไว้ในบัญชีนั้นๆ ทุกเดือน

– บัญชีฝากประจำ บัญชีฝากประจำของแต่ละธนาคาร จะมีเงื่อนไขในการฝากเงินเป็นประจำสม่ำเสมอ ที่ช่วยให้ไม่เผลอเอาเงินออ กมาใช้ และมีผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 1 – 2% ขยับขึ้น มาจากการฝากออมท รั พ ย์ธรรมดาเล็กน้อย อย่ างไรก็ดี ต้องดูรายละเอียด การฝากประจำ ( บางประเภท ) ที่จะมีการเรียกเก็บภาษีและปลอ ดภาษีเพื่อบริหารให้เหมาะกับเป้าหมายของตัวเองด้วย

– ซื้ อสลากออมท รั พ ย์ สลากออมท รั พ ย์คือ การออมเงินประเภทหนึ่งที่มีการให้ผลตอบแทนเป็นดอ กเบี้ยต ามที่ตกลง คล้ายกับการฝากประจำ ( ขึ้นอยู่กับประเภทสลาก ) ความพิเศษของการซื้ อ สลากออมท รั พ ย์ คือมีโอกาส ‘ ลุ้น ห ว ย’ หรือลุ้นถูกรางวัลต ามเลขบนสลากที่เราซื้ อ ทำให้มีโอกาสลุ้น เป็นเศรษฐีระหว่างที่ฝากเงินด้วย โดยการซื้ อสลากจะช่วยให้เก็บเงินอยู่กว่าการออม แบบธรรมดา เพราะมีกำหนดระยะเวลาไถ่ถอน เช่น 1 ปี 3 ปี ฯลฯ ซึ่งจะทำให้ตอนครบเวลาฝาก เราจะได้รับเงินก้อนที่เป็นเงินต้นที่ซื้ อไว้คืนทั้งหมดรวมกับดอ กเบี้ยตลอ ดระยะเวลาที่ฝากด้วย

เทคนิคที่ 3 หัดล งทุ น

การ ‘ ล งทุ น’ คือโอกาสที่ทำให้เงินที่มีอยู่งอ กเงย ขึ้น มากกว่าดอ กเบี้ยเงินฝากประเภทต่างๆ ที่ต้องแลกมากับ ‘ ความ เ สี่ ย ง ‘ ต ามมา ส่วนจะ เ สี่ ย ง มากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับสินท รั พ ย์ ที่ลงทุน ซึ่งปัจจุบัน มีการล งทุ นที่หลากหล า ย และเข้าถึงง่ายผ่านสมาร์ทโฟน โดยการล งทุ นเบื้องต้น ที่แนะนำสำหรับคนที่ไม่เคยล งทุ น มาก่อน และต้องการเก็บเงินให้ค่อยๆ งอ กเงย คือ

‘ กองทุนรวม’ กองทุนรวม คือ การใส่เงินล งทุ น เข้าไปในกองทุนที่คน มีผู้เชี่ยวช าญ หรือผู้จัดการกองทุน ช่วยบริหารจัดการให้ ต ามนโยบายที่แจ้งไว้กับนักล งทุ น ซึ่งในแต่ละกองทุนก็จะไป ลงทุนในสินท รั พ ย์ต่างๆ อีกทอ ดหนึ่งโดยส่วนใหญ่จะกระจายหล า ยสินท รั พ ย์ ซึ่งจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทน 1-12% ( ขึ้นอยู่กับสินท รั พ ย์ที่ลงทุน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ เวลาที่ล งทุ น )

ซึ่งมีโอกาสปั้นเงินก้อนให้ถึงเป้าที่ตั้งไว้ แบบออ กแรงน้อยลง เช่น อย ากมีเงิน 1 แสนบาท ใน 1 ปี หากออมเงินในกระปุก จะต้องเก็บเงินเฉลี่ยเดือนละ 8,333 บาท จึงจะครบแสน แต่หากนำเงิน ไปลงทุนกองทุนรวม 1 ปี จะใช้เงินต้นที่น้อยลง เนื่องจากผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนจะเข้ามาเติมเต็ม เช่น ถ้าเราล งทุ นในกองทุนเดือนละ 8,000 บาท แล้วได้รับผลตอบแทน เฉลี่ย 5% ต่อปี ก็มีโอกาสจับเงิน 100,800* บาท เนื่องจากมีดอ กเบี้ยเพิ่มขึ้น มา 4,800 บาทนั่นเอง

ที่มา b a n g k o k b i z n e w s, f a h h s a i

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …