Home ข้อคิด 3 วิ ธีเอาตัวรอด รถคันเร่งค้าง

3 วิ ธีเอาตัวรอด รถคันเร่งค้าง

10 second read
Comments Off on 3 วิ ธีเอาตัวรอด รถคันเร่งค้าง
0
793

วันนี้เราอยากที่จะพาเพื่อน ๆไปเรียนรู้วิธีเอาตัวรอดจากรถคันเร่งค้างอยู่บ่อยครั้ง กับบทความ 3 วิ ธีเอาตัวรอด รถคันเร่งค้าง ไปดูกันว่าเราจะต้องมำอย่างไรบ้าง เพื่อความปลอดภั ยของเราและเพื่อนร่วมทาง

สิ่ ง สำคัญหากเกิดปัญหา คันเร่งค้าง นั้น คือ สติ และหากเหยียบเบรกแรงทันที หรือเข้าเบรกมือไว้เพราะนอ กจากรถจะไม่เคลื่อนที่แล้ ว ยังทำให้เกิดปัญหาอย่ างรถชนพลิกคว่ำได้อีกด้วยโดย 3 คำหลักที่ต้องจำให้ขึ้นใจ

ห า ก เ จ อ กับปัญหา คันเร่งค้าง คือ เข้าเกียร์ว่าง แตะเบรกเบาๆและอย่ าดั บเครื่องโดยเด็ดข า ด จนกว่าจะประคองความเร็วรถลงได้ และนำรถชะลอจอ ดเทียบที่ข้างทางได้ สาเหตุที่มักจะทำให้คันเร่งค้างนั้น มีคร่าวๆ อย่ างเช่น

1 ต ก ใจกับสิ่งอื่น หรือรถคันหน้าแล้วเข้าใจว่าคันเร่งเป็นเบรก

2 ร ะ บ บ เบรกเ สี ย ทำให้ไม่สามารถควบคุมความเร็วได้

3 คั น เ ร่งจม เพราะเบรกแข็งเกินไป

4 ใ ส่ รองเท้าส้นสุงขั บรถ หรือแม้แต่การถอ ดรองเท้าขั บรถก็เช่นกัน เพราะจะทำให้การขั บขี่ย ากขึ้นหรือส้นรองเท้าอาจเข้าไปติดจนทำให้คันเร่งค้างได้เช่นกัน

5 มี ข ว ดน้ำเข้าไปติดใต้คันเร่ง ทำให้คันเร่งเกิดค้างและไม่สามารถเหยียบเบรกได้การขั บขี่รถในปัจจุบันนั้น มักต้องใช้ความชำนาญ บวกกับสติและระมัดระวังอย่ างเต็มที่เพราะด้วยจำนวนรถราที่มีมากขึ้นทุกวัน ส่ งผลให้เกิดอุ บัติเห ตุได้ง่าย รวมถึงสิ่งสำคัญอย่ างการหมั่นตรวจเช็คสภ า พรถก็เช่นกัน เพราะแม้อุ บั ติเห ตุจะไม่เกิดจากเรา

หรือรถของผู้อื่นก็อาจเกิดขึ้นได้จากการที่เครื่องยนต์ขัดข้ อง อันเป็นผลต่อเนื่องมากจากการดูแลรั กษ ารถที่ใช้งานอยู่เป็นประจำนั่นเอง แต่ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์ที่น่ากลัวและอัน ตร ายมากที่สุดคือคันเร่งเครื่องยนต์ค้างในขณะที่กำลังขั บขี่อยู่ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้จากหล า ยสาเหตุไม่ว่าจะเป็นเพราะ ระบบเครื่องยนต์มีปัญหา หรือแม้แต่มีสิ่งของไปค้างติดอยู่ เช่น ขวดน้ำ

ร อ ง เท้า หากเกิดปัญหานี้ มีวิ ธีแก้ไขเฉพาะหน้าที่ควรทำต าม ดังนี้

1 ตั้งสติก่อน เพราะยิ่งผู้ขั บขี่ตกใจเมื่อคันเร่งค้าง แล้วยิ่งพาลดั บเครื่อง หรือเหยียบเบรคในทันทีจะยิ่งทำให้เกิดอันต รายมากขึ้นกว่าเดิม โดยให้รีบใส่เกียร์ว่าง หรือเกียร์ N ก่อน แล้วค่อยแตะเบรกย้ำๆแบบเบาๆ ห้ามเหยียบเบรกแรงทันที เพราะจะยิ่งทำให้รถกระช ากจนพลิกคว่ำได้ หรือแม้แต่การดั บเครื่องยนต์ในทันที จะเป็นการทำให้พวงมาลัยที่ควบคุมทิศทางของรถล็อค และไม่สามารควบคุมรถได้

2 เมื่อชะลอความเร็วรถได้ในระดั บหนึ่งแล้ว ให้ค่อยๆ ประคองรถเข้าข้างทางแล้วดั บเครื่องยนต์แล้วติดต่อช่างยนต์มาดูทันที อย่ าฝืนขั บต่อ เพราะอาจยิ่งเกิดอั นตรายมากกว่าเดิมได้อย่ างไรก็ต าม หากเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ สิ่งสำคัญที่สุดคือ สติในการขั บขี่ เพราะยิ่งตกใจยิ่งทำให้สถานการณ์เล วร้า ยลงมากยิ่งขึ้นด้วย และที่สำคัญก่อนขั บขี่ควรหมั่นตรวจสภาพรถในทุกครั้ง เพื่อความปลอ ด ภั ยอีกด้วย

ที่มา deesoulmuch postsabaidee, sit-smiling

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …