Home ข้อคิด 3 สิ่งควรรู้ เมื่อซื้ ออาหารใส่ถุงพลาสติกมา ไม่ควรแช่ตู้เย็น

3 สิ่งควรรู้ เมื่อซื้ ออาหารใส่ถุงพลาสติกมา ไม่ควรแช่ตู้เย็น

11 second read
Comments Off on 3 สิ่งควรรู้ เมื่อซื้ ออาหารใส่ถุงพลาสติกมา ไม่ควรแช่ตู้เย็น
0
61

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้สิ่งที่หล า ยคนควรรู้แต่มองข้ามไปกับการซื้ ออาหารใส่ถุงพลาสติกมา กับบทความ 3 สิ่งควรรู้ เมื่อซื้ ออาหารใส่ถุงพลาสติกมา ไม่ควรแช่ตู้เย็น ไปดูกันว่าทำไมเราถึงไม่ควรนำถุงอาหารที่เป็นพลาสติกแช่ตู้เย็น

หากเราไปตลาด ไปซื้ อของต ามร้านค้าต่างๆ พ่อค้าแม่ค้าก็จะใส่ถุงพลาสติกให้เรา เราก็มักจะเอาของทั้งหมด รวมกับถุงใส่ลงไปในตู้เย็น เอาใส่ทั้งถุง ทั้งผัก ผลไม้ เ นื้ อ สั ต ว์ เชื่อไหมว่า สิ่งที่เราทำอยู่แบบนั้นเป็นสิ่งที่ อั น ต ร า ยเป็นอย่ า งมาก อ ย่ าทำแบบนี้เด็ดข า ด เพระาเป็นสิงที่ไม่ดีต่อสุ ข ภ า พเลยสักนิด

1 เป็น ส า ร ก่ อ ม ะ เ ร็ ง

ถุงพลาสติกไม่ใช่ว่าจะไม่อั น ต ร า ยนะ เราคิดว่ามันสะอาดใช่ไหมละ เมื่อเอามาใส่อาหารโดยเฉพาะ และแบบมี พิ ษ ซึ่งแบบมี พิ ษ ก็ไม่เหมาะสมที่จะนำมาสัมผัส กับอาหารโดยตรง จะทำให้เกิดอาการเ น่ าเ สี ยของอาหารได้

2 มีความชื้ น สู ง ทำให้อาหารเสียคุ ณ ภ า พ

การที่เรานั้นเอาผักใส่ในถุงพลาสติก จะทำให้ผักมีค ว า ม ชื้ นสูง นั้นแหละสิ่งที่ก่อเกินแ บ ค ที เ รี ย ทำให้ผัก และผลไม้ของเพื่อนๆนั้นเน่าเสี ย ห าย และมีผู้เชี่ยวช าญ ผู้ ช่ วย ศ า ส ตร าจ าร ย์ Zhang Qian ได้ออ กมาเผยว่า หากต้องการใช้ถุงพลาสติก หรือว่าเลี่ยงไม่ได้จริงให้ใส่ใน ระยะเวลาที่สั่น ไม่ควรใส่ไว้นานๆ

3 ไม่มีที่ระบายอากาศ ทำให้ สู ญ เ สี ย คุณค่าทางโภชนาการ

เมื่อเราเอาอาหาร หรือว่าผั ก ผลไม้ที่เราซื้ อมาใส่ลงในถุง มันจะทำให้ไม่มีออ กซิเจน ทำให้อาหารนั้นเป็น พิ ษ และเป็นอั น ต ร า ย

ควรเปลี่ยนจากการใส่ถุง เป็นการให้ห่อถุงพลาสติก ห่ออาหารแทน อาการที่เราใส่ลงไปนั้นจะ สดใหม่กว่าที่เรานั้น ใส่ลงไปในถุงพลาดสติก และรั ก ษ าความสดของอาหารไว้ได้นานอีกด้วย

ที่มา 108archeepparuay,showbizinfoo, sit-smiling

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …