Home ข้อคิด 3 เส้นทางใช้ชีวิตแ บ บคนติดดิน มีเงินเก็บ ความครัวเป็นสุข

3 เส้นทางใช้ชีวิตแ บ บคนติดดิน มีเงินเก็บ ความครัวเป็นสุข

9 second read
Comments Off on 3 เส้นทางใช้ชีวิตแ บ บคนติดดิน มีเงินเก็บ ความครัวเป็นสุข
0
19

วันนี้เราจะพาคุณไปดูเส้นทางการทำเงินให้คุรเป็นคนที่ติดดิน แต่มีเงินทองมากมาย และที่สำคัญความครัวของคุณมีความสุขมากๆ ในทุกวัน กับบทความ 3 เส้นทางใช้ชีวิตแ บ บคนติดดิน มีเงินเก็บ ความครัวเป็นสุข ไปดูกันว่าเส้นทางสู่ความร่ำร ว ยนี้จะทำได้อย่ างไรบ้าง

สร้างความมั่นคงในชีวิต นับว่าเป็นเรื่องที่หล าย คนนั้นปรารถนา ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็ จ ในหน้าที่การงาน ความเป็นอยู่ที่ดี ความมั่นคงทางการเงิน เหล่านี้ล้วนแล้ว ถือเป็นสิ่งที่ทุกคนฝัน แต่หล าย คนก็พย าย าม ที่จะไปสู่ความสำเร็จที่ตนเองได้วางไว้ เป้าหมายของผู้คนส่วน มาก

คืออย ากจะร ว ย ความร วยไม่ใช่แค่เรื่องของเงิน แต่หมายถึงร ว ย ในความสุขด้วย ฉะนั้น เรามี 3 ข้อแ ก้จน เพื่อความสุข และความร วยมาฝ ากกัน ไปดูกันเลย

1 รู้จักประหยัดมากขึ้น

ให้เริ่มจากการที่คุณประหยัด รู้จักคุณค่าของเงินไม่ว่าจะน้อยหรือมาก การประห ยัดนั้น มันไม่ได้หมายถึงการใช้จ่ายอย่ าง คนอ ดอย าก อย่ างคนไม่มีกิน แต่หมายถึง การใช้จ่ายกับ สิ่งที่จำเป็นสิ่งใด ที่ยังร อได้ หรือไม่เลือ กซื้ อสินค้ าที่มีราค าถูกกว่า

ทดแทน สังเกตุดูว่าสินค้ าที่เหมือนกัน คุณภาพเหมือนกัน แต่เหตุใดราค าถึงต่างกัน ทั้งที่แหล่งวั ต ถุดิ บเดียวกัน จะต่างกันก็เพียงยี่ห้ อที่เจ้าของสินค้ าเพิ่มมูลค่า ให้กับของของเขา นอ กจากในเรื่องของสินค้ าอุปโภค และบริโภคแล้ว

การประหยัดในส่วนอื่นๆ ก็สามารถที่จะทำได้ เช่น ค่าไฟ ค่าโทรศั พท์ ค่าเดินทาง ค่านํ้า ก็เป็นอีกทางหนึ่ง ที่คุณสามารถจะทำการประหยั ดได้ด้วยตัวเอง

2 หาร ายได้เสริม

คุณมีงานอดิเรกที่ชื่นชอบทำไหม และถ้าคุณมี ควรนำสิ่งที่คุณถนัดมาทำ มาสร้างงาน ให้เป็นร ายได้เสริม เช่น คุณชื่นชอบการทำขน ม ก้อาจจะหาวิธีติดต่อร้ านค้า เพื่อวางข าย

เป็นการสร้างร ายได้เล็กๆ น้อยๆ ให้กับคุณ ฉะนั้น คุณควรถามตัวเองได้แล้ว ว่าชื่นชอบอะไร แล้วสิ่งนั้นนี่แหละมันจะสามารถที่จะนำไปต่ อ ยอ ดให้เกิด รายได้ในอนาคตได้

3 รู้จักเก็บออม ในร ายได้ที่ได้มา

การที่คุณประหยัดรายจ่ายประจำวัน สิ่งต่อมาคือ การออมที่จะช่วยให้เงิน ที่คุณประหยั ดและเหลือเก็บนั้น ออ กผลมากขึ้น การออมมีวิธีการอย่ างไร ที่จะทำให้เงินออมนั้นออ กผล เช่น หัก 10-20 % จากร ายได้ต่อเดือน ต่อไปนำเงินออมบางส่วน

ไปต่ อยอ ดให้เกิดผล โดยการนำเงินออม ไปซื้ อ กองทุ นรวม หรือ การนำเงินออม ไปลงทุ นต่อในหุ้ น ซึ่งการลงทุ นในการกองทุ นรวมจะช่วยให้ ผู้ลงทุนนั้น ได้รับผลตอบแทน ที่มั่นคงกว่าการลงทุ นในหุ้ น แล้วการนำเงินไปลงทุ นในกองทุ นรวม จะช่วยให้ผู้ลงทุ น

สามารถบริหารการเงินได้ง่าย เพราะธนาค ารจะนำเงินของเราไปลงทุ นในกองทุ นหุ้ น ที่ศักยภาพดี มีความเสี่ ยงน้อย ทั้งนี้ทั้งนั้นรายได้จากกองทุ นรวมจะมากหรือน้อย

มันก็ขึ้นอยู่กับเงินทุ นที่ลงทุ นลงไป หลักการเลือ กซื้ อ คือช่วงจังหวะที่ร า ค าหุ้ นอยู่ในช่วงขาลง ที่เป็นแบบนี้ เพราะจะทำให้เราซื้ อหุ้ นในราค าที่ถูกกว่าร า ค าตล าด

จาก 3 ข้อที่กล่าวมา คุณต้องเริ่มจากความตั้งใจ ของคุณเองก่อน เริ่มต้นจากการมีวินัย การมีเป้าหมายที่ชัดเจน ถึงจะนำไปสู่ความรํ่าร ว ย ทางการเงินได้ แล้วคุณความสุข ที่ได้ทำในสิ่งที่ตนเองรักด้วยไง

ที่มา tamnanna

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …