Home ข้อคิด 3 เหตุผลที่ไม่ควรแช่อาหารทั้งถุงพลาสติก

3 เหตุผลที่ไม่ควรแช่อาหารทั้งถุงพลาสติก

17 second read
Comments Off on 3 เหตุผลที่ไม่ควรแช่อาหารทั้งถุงพลาสติก
0
27

วันนี้เราอย ากที่จะพาแม่บ้านทุกๆ คนไปเรียนรู้ถึงข้อเสียของการแช่อาหารในตู้เย็นทั้งถุงพลาสติกกับบทความ 3 เหตุผลที่ไม่ควรแช่อาหารทั้งถุงพลาสติก ไปดูกันว่าจะเกิดผลอะไรต่อตัวเราบ้าง

1 มีความชื้นสูง ทำให้อาหารเสียคุณภาพ

เพราะเวลาที่เรานำผักใส่ในถุงพลาสติก จะทำให้ผักมีความชื้นสูง และยิ่งนำเข้าตู้เย็นยิ่งทำให้มีความชื้นสูงมาก และง่ายต่อ การเพาะตัวของ แ บ ค ที เ รี ย ซึ่งจะส่ งผลให้คุณภาพของผัก ผลไม้ต่างๆนั้นลดลง ผู้เชี่ยวช าญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Zhang Qian ศูนย์ควบคุมและป้องกัน โ ร ค แห่งช าติของจี นด้านโภชนาการและสุขภาพ ได้ให้คำแนะนำว่า หากต้องการใช้ถุงพลาสติก หรือหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆ ควรจะใช้ในการใส่อาหารในระยะเวลาที่สั้นที่สุด เพื่อเป็นการให้ถุงพลาสติกสัมผัสกับอาหารได้น้อยที่สุด

2 เป็น ส า ร ก่ อ ม ะ เ ร็ ง

ถุงพลาสติกนั้นมีแบบปลอ ด ส า ร พิ ษ ถูกผลิตมาเพื่อใช้ใส่อาหารโดยเฉพาะ และแบบมี พิ ษ ซึ่งแบบมี พิ ษ ก็ไม่เหมาะสมที่จะนำมาสัมผัสกับอาหารโดยตรง เพราะอาจจะทำให้ ส า ร ที่เคลือบอยู่บนถุงพลาสติกถูกถ่ายโอนไปในอาหารของเราได้ ซึ่งที่ถุงพลาสติกจะมี ส า ร เหล่านี้

– เบนโซไพรีน ( Benzopyrene ) มักจะมากับถุงพลาสติกสีสันสดใส ซึ่งเป็นถุงพลาสติกรีไซเคิล และมี ส า ร ประกอบเพื่อให้เกิดสีสันสดใส คือ เบนโซไพรีน ซึ่งถือว่าเป็น ส า ร ก่ อ ม ะ เ ร็ ง ชนิด ร้ า ย แ ร ง องค์การระหว่างประเทศเพื่อ การวิจัย ม ะ เ ร็ ง ได้ประกาศว่า เบนโซไพรีนเป็น ส า ร ก่ อ ม ะ เ ร็ ง ในกลุ่มที่ 1 ที่ได้รับการยืนยันแล้วว่า ส่ งผลให้เกิด ม ะ เ ร็ ง ในร่างกายมนุษย์อย่ างแน่นอน หากไปสัมผัสกับอาหาร จะถูกถ่ายโอนไปยังอาหารได้

– พาทาเลต ( Pthalate ) ได้มีการวิจัยจากมหาวิทย าลัย Uppsala ในสวีเดน พบว่า ส า ร พาทาเลต ( Pthalate ) ที่อยู่ในพลาสติก จะเข้าไปทำล า ยการผลิตอินซูลิน และยังเพิ่มความเสี่ยงให้เกิด โ ร ค เบาหวานในผู้สูงอายุอีกด้วย

– พลาสติไซเซอร์ ( Plasticizers ) ซึ่งเป็น ส า ร ที่อยู่บนผิวหน้าของถุงพลาสติก เมื่อใช้ถุงพลาสติกใส่อาหารอุณหภูมิสูงกว่า 50℃ พิ ษ ในถุงพลาสติกจะถูกขับออ กมาและซึมเข้าไปในอาหาร และเมื่อมนุษย์รับประทานอาหารที่สัมผัสกับถุงพลาสติกเข้าไปมากๆ ก็จะไปสะสมในร่างกาย ผ่ านไปนานๆจะทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายลดลง

3 ไม่มีที่ระบายอากาศ ทำให้ สู ญ เ สี ย คุณค่าทางโภชนาการ

การคุมอาหารด้วยถุงพลาสติก ทำให้ผัก ผลไม้ ไม่มีออ กซิเจน และเกิดการเปลี่ยน ส า ร อาหารเป็น acetaldehyde และ แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ ที่เป็นอัน ตรายต่อร่างกาย ดังนั้นครวเปลี่ยนจากการห่อถุงพลาสติก เป็นการใช้แรปห่ออาหารแทน เพราะแรปห่ออาหารถูกออ กแบบมาสำหรับห่ออาหารโดยเฉพาะ ช่วยระบายอากาศและรัก ษาความสดของอาหารไว้ได้นานอีกด้วย

คำแนะนำในการจัดเก็บอาหารในตู้เย็น

– ผลไม้ ให้วางในแนวตั้ง หากมีขั้วให้เอาด้านขั้วตั้งขึ้น เพื่อเป็นการกักเก็บวิต ามินไว้ได้นาน แล้วค่อยเอาเข้าตู้เย็น

– ผลไม้ปอ กเปลือ ก ให้นำไปแช่ในน้ำเย็นก่อน เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดออ กซิเดชันและรัก ษาสีเดิมของผลไม้ไว้ และให้ผลไม้ยังคงความกรอบหวานไว้

– ผักประเภทหัว จะง่ายต่อ การเก็บ แต่การเก็บไว้โดยมีดินติด จะดีที่สุด และนำไปวางไว้ในที่อากาศถ่ายเทและเย็น

– หัวไชเท้า ให้นำใบออ กก่อน แล้วใช้แรปพันก่อนนำไปแช่ในช่องผัก จะเก็บไว้ได้ 7-10 วัน

– มะเชือเทศ ให้วางโดยเอาด้านขั้วคว่ำลง และควรวางห่างๆไม่ซ้อนทับกัน

– พริกหวาน ควรใส่ในถุงซิปล็อคจะดีที่สุด เพราะเมื่อโดนความเย็นจะค่อยๆนิ่มลงเรื่อยๆ

เมื่อรู้อย่ างนี้แล้ว เราควรที่จะหลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติกกับการสัมผัสอาหารโดยตรง แต่ควรจะใส่ในภาชนะที่เหมาะสมจะดีที่สุด หรือใช้ถุงพลาสติกประเภทปลอ ด ส า ร พิ ษ ที่ทำมาจากพอลิเอทิลีน ( polyethylene ) , พอลิโพรไพลีน ( polypropylene ) , และเมลามีน ( melamine ) ที่ผลิตมาให้สามารถใช้บรรจุอาหารได้ ไม่เป็น อั น ต ร า ย ต่อร่างกายของเรา

ที่มา LIEKR, 108archeepparuay

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …