Home ข้อคิด 30 สิ่งที่ทำให้คนฉลาดอยู่ไม่เป็นสุข หากฉลาดเกินไป

30 สิ่งที่ทำให้คนฉลาดอยู่ไม่เป็นสุข หากฉลาดเกินไป

8 second read
Comments Off on 30 สิ่งที่ทำให้คนฉลาดอยู่ไม่เป็นสุข หากฉลาดเกินไป
0
25

วันนี้เราจะพาคุณไปดูว่าทำไมคนที่ฉลาดๆ เขาถึงแกล้งโ ง่บ้าง กับบทความ 30 สิ่งที่ทำให้คนฉลาดอยู่ไม่เป็นสุข หากฉลาดเกินไป ไปดุกันว่าทำไม คนฉลาดเขาถึงยอมแกล้งโ ง่เพื่อความสุขของเขา

1 ทำสิ่งที่มีความสุขให้สุดกำลังจะมีคนได้รับความสุขจากสิ่งที่เราทำ สิ่งนั้นอาจเป็นอา ห า ร ที่สุดยอ ดดนตรีอันไพเราะ รูปถ่ายสวยๆหรืออาจจะการงานทุกชนิดก็ได้ ที่ทำให้เรามีความสุข

2 พาตัวเองออ กจากพื้นที่ปลอ ดภั ยเพื่อเติบโต และกลับสู่อ้อมกอ ดคนที่เรารักเพื่อพักผ่ อ น

3 บอ กตัวเองว่าเราเป็นคน ไม่ใช่เทพ ผิดได้พลาดได้ คนอื่นก็เช่นกันให้อภั ยตัวเองให้อภั ยคนอื่นเสมอ ความรักและการให้อภั ยจำเป็นสำหรับมนุษย์ผู้ไม่ ส ม บู ร ณ์ แบบทุกคน

4 ใช้เวลานานขึ้นกับสิ่งที่ชอบ หรือสนใจสิ่งนั้นจะหยิบยื่นคุณค่าบางอย่ างให้เรา ผู้คนก็เช่นกัน

5 หล า ยครั้งปัญญาดีๆ เกิดจากคนตัวเล็กตัวน้อย มิใช่ผู้ห่มห่อตัวเองด่วยความรู้ในตำราและหน้าต าทรงภูมิ

6 ส่องกระจกบ่อยๆ ไม่ใช่เพื่อเสริมสวยกลบรอย ตำ ห นิ แต่เพื่อมองเห็น ร อ ย ตำ ห นิ ของตัวเองชัดๆ แล้วจ ง ไ ม่ ม อ ง ตัวเองดีงามเกินจริง เพราะมันแค่จินตนาการ

7 อย่ าฉลาด เสียจนหาความสุขไม่มี

8 แยกคนจริงใจกับคนไม่จริงใจให้ออ ก เพื่อป้องกันความผิดหวังของเรา

9 คำหวานมักไม่จริงแต่เราคล้อยต าม เพราะอย ากให้มันจริงต ามสิ่งที่เขาพูดต่างหาก

10 เมื่อ การลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีคะแนนเต็มร้อยคะแนนแล้วไปให้ถึงแปดสิบควรดีใจแล้ว อีกยี่สิบก็เอาเรี่ยวแรงมาทำอย่ างอื่นบ้ าง หรือมีความสุขกับการอยู่เฉยๆบ้ าง

11 อย่ ากระโจน ล ง ไ ป ใ น ส ม ร ภู มิ แ ห่ ง อ า ร ม ณ์ มีคนยื่นดาบท้าประลองก็แค่ยิ้มให้เขา แล้วไม่ต้องรับของจากเขา

12 เราอาจจะผิดก็ได้ ทดสิ่งนี้ไว้ในใจเสมอๆทุกครั้ง

13 อย่ าทุ่มเทเกินไปกับทุกเรื่องการ ล ด น้ำ ห นั ก ที่ดีที่สุดคือได้ทานขน มบ้ างการฝึกตนเอง สิ่งสำคัญคือวันที่ยอมผ่ อ น ให้ตัวเองบ้ าง

14 เราไม่ได้ต้องการทุ กอย่ างเพื่อจะมีความสุข เราต้องการความสุขเพื่อจะมีความสุข และมีเพียงบางอย่ างแค่นั้นที่ทำให้เกิดความสุข

15 ฝึกน้อมรับสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจในทุกวัน นี่คือหนทางแห่งสันติภาพในหัวใจของเรา

16 อนุญาตให้ตัวเองอยู่เฉยๆ บ้ างในบางวัน

17 สำรวจตัวเอง หาก ท ร ม า นใจวันใดแปลว่าความอย ากได้เริ่มขึ้น มาอีกแล้ว

18 ที่นอนดีๆ แพงหน่อยแต่ใช้ไปอีกยี่สิบปี นอนดีก็มีกำลังทำสิ่งต่างๆ

19 ถ้าพย าย าม เราอาจเป็นอะไรได้หล า ยๆ อย่ าง แต่เราไม่ต้องเป็นทุกอย่ างก็ได้เป็นอะไรก็ได้ที่ทำให้ตัวเรามีความสุข

20 อ่ า น หนังสือดีๆ เดือนละเล่มเป็นอย่ างน้อย

21 หัวเราะลั่นๆ กับเพื่อนสักเดือนละครั้ง มากกว่านั้นได้จะดีมาก

22 ยิ้มเถอะ รอยยิ้มของเราคือความสุขของคนที่รักเราและคนที่เรารักเขาก็อย ากเห็นเรามีความสุข

23 อย่ าเรื่องมาก แล้วชีวิตจะมีเรื่องน้อย

24 เก้าอี้นวมนุ่มๆ เอนหลังอ่ า น หนังสือได้เป็น การลงทุนที่ไม่เสี ยดายเงิน

25 เมื่อพ่อแม่แก่แล้ว ยอมเขาบ้ างก็ได้ หากทำให้เขาสบายใจ

26 ของดีไม่ได้อยู่ที่ร า ค า แต่อยู่ที่การชอบของแต่ละคน

27 นอนเมื่อถึงเวลาต้องนอน เพื่อจะมีชีวิตชีวาในควรที่ตอนมี

28 ความรักใน การงาน เกิดจากความทุ่มเทใส่ใจลงไป หากไม่ทุ่มเท ก็ย ากที่จะทำให้เกิดการรักงานขึ้น มาได้

29 แยกให้ออ กว่าสิ่งใดควรค่าแก่การเสียเวลา สิ่งใดเปล่าประโยชน์ เมื่อแยก แล้ว ก็ทุ่มกับสิ่งที่ควรค่าให้มากๆ

30 หากไม่ชอบสิ่งใด อย่ าเสียเวลาบ่น แก้ไขให้เป็นสิ่งที่ชอบเถอะถ้าแก้ไม่ได้ก็ถอยออ กมา เอาเวลาไปทำสิ่งใหม่ที่คุ้มค่ากว่า

ที่มา verrysmilejung

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …