Home ข้อคิด 4 วิ ธีแก้ก ร ร ม เก็บเงินไม่อยู่ ค้าข า ยไม่ขึ้น ทำแล้วชีวิตดี เจริญรุ่งเรือง

4 วิ ธีแก้ก ร ร ม เก็บเงินไม่อยู่ ค้าข า ยไม่ขึ้น ทำแล้วชีวิตดี เจริญรุ่งเรือง

8 second read
Comments Off on 4 วิ ธีแก้ก ร ร ม เก็บเงินไม่อยู่ ค้าข า ยไม่ขึ้น ทำแล้วชีวิตดี เจริญรุ่งเรือง
0
16

หากวันนี้คุณนั้นเป็นคนหนึ่งที่ไม่ว่าจะทำบุญมากเท่าไรก็ไม่มีเงินเก็บ แม้จะหาเงินได้เยอะมากเท่าไร ก็ต ามแต่ วันนี้เราก็อย าก ที่จะแนะนำคุณเกี่ยวกับ 4 วิ ธีแก้ก ร ร ม เก็บเงินไม่อยู่ ค้าข า ยไม่ขึ้น ทำแล้วชีวิตดี เจริญรุ่งเรือง ไปดูกันว่าจะต้องทำบุญแก้ก ร ร มอย่ า งไร บ้างให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง

1 การถวายข้าวสารให้หนักกว่าน้ำหนักตัวเรา ณ ปัจจุบัน บวก 1 กก. ถวายเป็นสังฆทานวัดไหนก็ได้ ต้องกล่าวคำถวาย ให้เตรียมสังฆทาน 1 ชุด แล้วถวายข้าวสาร เป็นบริวารของสังฆทานไป เช่น น้ำหนัก 50 กก. ให้เราถวาย 61 กก.

หากทำหมดทีเดียวไ ม่ได้ ให้แบ่งทำทั้งหมดภายในสามเดือน จากนั้นตั้งใ จกรวดน้ำว่า หากเราเคยติดห นี้ใคร ไ ม่ได้ใช้ในอดีตช าติ จนถึงปัจจุบันช าติทั้งหมดนี้ เราขอชดใช้ให้ด้วยอานิสงส์จากการถวายข้าวสารเหล่านี้ แด่เนื้ อนาบุญพระพุทธศาสนาบุญนี้ ขอให้ถึงแก่ทุกรูปรูปนามที่เราติดห นี้ท่าน

2 เมื่อเราทำบุญตักบาตรพระในตอนเช้า ข้าวที่เอาไว้ใส่บาตรนั้น ให้ใส่ข้าวสารชนิดที่ดีที่สุด ใส่ให้เต็ม และให้ใช้ถุงพลาสติกห่อก่อนใส่ในบาตรด้วย ไม่เช่นนั้นเวลาพระเปิดฝาบาตรข้าวจะหก และเก็บลำบ าก

อานิสงส์ที่จะได้รับ คือ จะไ ม่อ ดอย ากเรื่องทำมาหากิน เพราะพระท่านได้ใช้บิณฑบาตรทุกๆ วัน กับข้าวชนิดไหนที่เขาใส่บาตร เราจะได้ทั้งหมด ข้าวสารในบาตร จะได้ใช้ห นี้ก ร ร ม ให้นายเวร ที่เขาจองเวรเรา ข้าวสารหนึ่งเม็ด คูณอานิสงส์ในพระพุทธศาสนา ได้อานิสงส์คืน มาเป็นล้านๆ เม็ด ต่อข้าวสาร 1 เม็ด จึงใช้ห นี้ก ร ร มได้ไว การเงินเราจะคล่องตัวไว

3 ทำบุญด้วยการบริจาคทำซุ้มประตู วัด หรือป้ายบอ กทางไปวัด

4 ทำบุญที่หนุนขึ้นที่สูง เช่น แท่นประทับพระพุทธรูป เก้าอี้ อาสนสงฆ์ รองเท้า เสื่อสาด เครื่องลาดปู ถนน สะพาน

5 ทุกครั้งที่มีโอ กาสเข้าวัดทำบุญ หลังจากสละเงินทำบุญให้วัด เช่นการบริจาคช่วยค่าน้ำ ค่าไ ฟ ทำบุญด้วยวิธีการชำระห นี้สงฆ์ ‘อาจารย์ลักษณ์ เรขานิเทศ’ ก็ได้ออ กมาแนะเคล็ดลับการทำบุญนั่นก็คือ หลังทำบุญเสร็จให้อธิษฐานจิตว่า

‘ สาธุ ข้าพเจ้าหาเงิน มาด้วยหย าดเหงื่ อแรงกาย หามาได้เท่านี้ แต่เกิดศรัทธาที่จะทำบุญค่าน้ำค่าไ ฟ ขออานิสงส์แห่งบุญนี้ส่ งให้ข้าพเจ้าจงมีความสว่างไสวในชีวิต มีหนทางไปที่เจริญๆ เงินนี้เกิดจากหย าดเห งื่อแรงกาย เงินนี้เป็นเงินบริสุท ธิ์ไ ม่ได้ไปค ดโ กง ขโม ยใครมา เงินนี้ตั้งใ จมาทำบุญ ขอให้อานิสงส์แห่งบุญนี้เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ช าตินี้ ไ ม่รอช าติหน้า ร ว ยขอให้ร ว ยช าตินี้ มีก็ขอให้มีช าตินี้ ‘

ที่มา : kiddpan

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …