Home ข้อคิด 5 ข้อคิด อย่ าเบื่อแม่ คนที่รอแต่ขอเ งิ นลูก

5 ข้อคิด อย่ าเบื่อแม่ คนที่รอแต่ขอเ งิ นลูก

8 second read
Comments Off on 5 ข้อคิด อย่ าเบื่อแม่ คนที่รอแต่ขอเ งิ นลูก
0
3,110

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการใช้ชีวิต กับบทความ 5 ข้อคิด อย่ าเบื่อแม่ คนที่รอแต่ขอเงินลูก ไปดูกันว่าทำไมถึงไม่ควรเบื่อแม่ ย ามแก่เฒ่า รอขอแต่เงิน

ความรักความหวังดีของคนเป็นแม่ นอ กจากจะเป็นคนดีของสังคมแล้ว ก็คือ การทำหน้าที่ลูกที่ดี ดังเรื่องที่จะกล่าวดังต่อไปนี้ สละเวลาสั้นๆ 2 นาที อ่า นเรื่องเบื่อมาก มีแม่ที่ชอบขอแต่’ เ งิน’ มีช ายหนุ่มคนหนึ่ง เขาก็เป็นเศรษฐีด้วยลำแข้งของตัวเขาเอง เมื่อไม่นาน มานี้ มารดาของเขาสิ้นบุญ ที่บ้านนอ ก เขาก็ได้ไปร่วมงาน ทั้งๆที่เขาไม่ชอบแม่เลย เพราะแม่ของเขานั้น เอาแต่’ ขอเ งิน’ อย่ างเดียว เดือนไหนเขาไม่ได้ส่ งเงิ นเข้าบ้าน แม่เขาก็จะโทรมาแล้วก็พูดเสียงดังว่า เขาเขาได้แต่พูดว่า

เป็นแม่ที่ไม่เอาไหนจริงๆ ยิ่งร ว ยมากเท่าไหร่ แม่เขาก็ยิ่ง’ ขอเงิ น’ มากขึ้นเท่านั้น แต่เมื่อ กลับถึงบ้าน เขาก็ยังอ ดร้องไห้ไม่ได้ เพราะเขา ยังตะขิตตะขวงใจ ที่ไปทำงานไกลๆ ไม่เคยได้อยู่ดูแลคุณแม่ แม้จะเป็นแม่ ที่’ เอาแต่เ งิน’ เขาก็ยังอ ดรู้สึกติดค้างคุณแม่ไม่ได้ หลังงานศ พ ก่อนที่เขาจะกลับ พี่ใหญ่ของเขาได้ยื่นซองเล็กๆ ซองหนึ่งให้เขา บอ กว่าคุณแม่สั่งนักสั่งหนาว่า

ต้องมอบให้เขา เขาเปิดซองออ กอย่ างระมัดระวัง ในนั้น มีสมุดเ งินฝากธนาคารเล่มหนึ่ง และจดหมายฉบับหนึ่ง สมุดเงิ นฝากเป็นชื่อของเขา มีเงิ นฝากหล า ยสิบล้านเลย ในจดหมายเขียนว่า ‘ ลูกช ายในบรรดาลูกๆของแม่ คนที่ทำให้แม่กังวล มากที่สุดคือลูก!!ตั้งแต่เล็ก ลูกไม่ขยันเรียนหนังสือ สุรุ่ยสุร่าย แถมใจกว้างกับเพื่อนฝูง พอลูกจะขอมาสู้ในเมืองหลวง แม่ก็กังวลเพียงว่า ลูกจะตกระกำ เป็นไอ้จรจัดดังนั้น แม่จึงบังคับให้ลูก ส่ งเงิ นกลับมาให้แม่ทุกเดือน

เพื่อจะได้กระตุ้น ให้ลูกไปหาเงิ นให้มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็เป็นการ ช่วยลูกเก็บเงิ นอีกทางหนึ่ง เ งินที่ลูกให้แม่ แม่ไม่ได้ใช้แม้แต่แดงเดียว พี่ช ายของลูกดูแลแม่ดีอยู่แล้ว ตอนนี้ลูกเอาไปใช้ให้คุ้มเถิด’ พออ่า นจบเขาทรุดลงบนพื้น ทรุดอยู่เช่นนั้นเป็นเวลานานๆ ถ้ายังมีพ่อแม่อยู่ ก็แค่ทำหน้าที่ลูกให้ดีที่สุด อย่ าทำอะไรที่จะรู้สึกเสียใจภายหลังก็พอ?

หากลูกรักพ่อแม่ อย่ ากล่าวโทษท่านใน 5 เรื่องนี้

1 ไม่โทษพ่อแม่ว่าไร้ความสามารถไม่มีใครที่เก่งไปทุกเรื่อง

และไม่มีใครที่ทำทุกเรื่องได้สมบูรณ์ พ่อแม่คือผู้ให้ชีวิต ทุ่มเทเลี้ยงดูเรา จบเติบใหญ่สิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย อย่ าต่อว่าพ่อแม่ว่า ‘ สู้พ่อแม่ของคนอื่นก็ไม่ได้’ คำพูดนี้เมื่อพูดออ กไป ต่อให้ม้าฝีเท้าไว ก็วิ่งต ามไปเก็บกลับคืน มาไม่ทันแล้ว มันจะกล า ยเป็นตราบาปในชีวิตคุณไปทั้งชีวิต

2 ไม่โทษพ่อแม่ว่าจู้จี้จุกจิก พ่อแม่เกิดมาก่อนเรา

มีประสบการณ์มากกว่าเราอย่ าตะคอ กท่าน เมื่อท่านจ้ำจี้จำไชให้กินข้าว ให้ใส่เสื้อผ้าหนาๆ ให้ใส่หมวกกันน็อ กให้กลับบ้านเร็วๆ ให้เก็บห้องฯลฯ เพราะคนที่รักเราจริงเท่านั้น ที่จะจู้จี้ในเรื่องนี้กับเรา พ่อแม่ไม่มีทางจู้จี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหลาน ของท่านแน่นอนหรือคุณว่าไม่จริง!

3 ไม่โทษพ่อแม่ที่ท่านบ่นว่า ที่พ่อแม่บ่นว่า

ก็เพราะเราทำไม่ได้ดี ที่บ่นว่าไม่ใช่เพื่อตัวท่านเอง แต่เป็นเพราะเพื่อเรา ไม่มีพ่อแม่คนไหน ที่ไม่รักลูกของตนเอง ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่อย ากให้ลูกเจริญก้าวหน้า ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่อย ากให้ลูกของตน เป็นอภิช าตบุตรที่เก่งกล้าสามารถ

4 ไม่โทษพ่อแม่ว่าชักช้า ย ามพ่อแม่แก่เฒ่า อย่ าด่าทอว่าท่าน

ทำอะไรชักช้าหากเรายังไม่เคยเป็นพ่อแม่ เราไม่มีทางรู้เลยว่า คนเป็นพ่อแม่ต้องใช้ความรักความอ ดทน มากเพียงใด ในการสอนให้เราเดิน สอนให้เรากิน สอนให้เราอาบน้ำ สอนให้เรา ฯลฯย ามที่ท่านหนุ่มสาว ท่านทุ่มกำลังแรงกาย เพื่อพวกเรามา บัดนี้ร่างกายจึงทรุดโทรม หากวันหนึ่งพ่อแม่แก่ชราลง กำลังวังช าเริ่มเสื่อมถอยจงจำไว้… ‘ เห็นพ่อแม่ในวันนี้ ดุจเห็นตนเองในวันข้างหน้า’ เรื่องกตัญญูต้องรีบลงมือทำ

5 ไม่โทษพ่อแม่ย ามท่านป่ ว ยไข้ ไม่ว่าพ่อแม่จะยุ่งเพียงไร

จะดึกดื่นเพียงไหนจะฝนตกแดดออ กปานใด พอเราเ จ็ บไข้ ท่านจะละทิ้งการงานในทันที ท่านจะพาเราไปหาหมอในทันที ท่านจะหาวิธีเยียวย ารั ก ษ าเราในทันที ย ามที่ท่านป่ ว ยไข้ เราทำเหมือนที่ท่านทำให้เราได้มากน้อยเท่าไหร่? หรือว่า เพราะพ่อแม่เ จ็ บป่ ว ย นานวันจึงทำให้ลูกไม่กตัญญูดูแลหรือ? หรือเราจะเป็นจำนวนคน ที่สังคมตราหน้าว่า เป็นลูกอ กตัญญูเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่ง พ่อแม่ให้กายสังขารมา มิใช่ให้เรามาคอยกล่าวโทษท่าน ในขณะที่เราโตขึ้นพ่อแม่ก็เริ่มแก่ชราลง จวบจนลาโลกลาลูกไป อย่ างไม่มีวันหวนกลับไม่มีพ่อแม่ก็ไม่มีเรา

‘ โทษกล่าวพ่อแม่มิสู้…เข้าใจพ่อแม่ หากแม้แต่พ่อแม่คุณ ยังให้อภั ยไม่ได้ แล้วจะไปให้อภั ยใครในโลกใบนี้ได้? ร้อยพันความดีงาม กตัญญูเป็นอันดับที่หนึ่ง เริ่มจากวันนี้อย่ าได้โทษกล่าวพ่อแม่เลย ‘

ที่มา ธรรมนูญสุขสำราญ,นุสนธิ์บุคส์, stand-smiling

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …