Home ข้อคิด 5 ข้อ ดีของการสะสมทองไว้ ช่วยให้ชีวิตดีกว่าที่คิด

5 ข้อ ดีของการสะสมทองไว้ ช่วยให้ชีวิตดีกว่าที่คิด

20 second read
Comments Off on 5 ข้อ ดีของการสะสมทองไว้ ช่วยให้ชีวิตดีกว่าที่คิด
0
118

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อ ดีของการสะสมทองคำไว้ เพื่ออนาคต กับบทความ 5 ข้อ ดีของการสะสมทองไว้ ช่วยให้ชีวิตดีกว่าที่คิด ไปดูกันว่าการออมทองไว้ นั้นจะดีกว่าการออมเงินสดได้อย่ างไร ในช่วงเ ศร ษ ฐ กิ จแบบนี้

1 สำรองการเงินในย ามฉุ กเฉิ น ค่าเทอมลูกไม่พอเครี ยดหนักมาก

เราคงจะเคยเห็นข่าวผู้ปกครองนำทองมาข า ยในช่วงเปิดเทอมกันเยอะมาก ๆ เนื่องด้วยค่าใช้เรื่องเรียนต่อลูก 1 คน ค่อนข้างเยอะ พ่อแม่ท่านไหนที่ไม่ได้วางแผนการเงินที่ดีหรือวางแผนแล้ว แต่เงินไม่พอใช้จริง ๆก็ได้ทองคำ นี้ละ มาช่วยให้ผ่านพ้ นวิ ก ฤ ตนี้ไปได้ นอ กจากนี้ยังมีเรื่องของอุบั ติเ ห ตุ ที่อาจทำให้ต้องใช้เงินจำนวน มาก จนส่ งผลให้ เงินที่เก็บมาหมดไป หรือแม้แต่เหตุการณ์ที่ทำให้ ค่าเงินลดลง ฯลฯ ทำให้เงินเก็บที่คาดว่าจะพอใช้ในอนาคต ก็อาจมีไม่พอ

2 ให้เป็นของขวัญลูก ในวันสำคัญ ลูกรับปริญญา ทองก้อนนี้คือทุนตั้งต้น

ทองคำ เป็นสมบัติที่มีมูลค่า หล ายคนเก็บทองไว้ก็เพื่อเป็น ม ร ด ก ตกทอ ดให้แก่ลูกหลาน, เอาไว้เป็นทุนสำรองการเงิน หรือให้เป็นของขวัญ ในวันสำคัญ ๆ เช่น วันแต่งงาน วันสงกรานต์ วันตรุษจีน วันรับปริญญา โดยทองคำที่ซื้ อให้ก็มีทั้ง ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ อย่ าง สร้อยทองแหวนทอง กำไลทอง จิ้ทอง ฯลฯ ซึ่งลูกหลานก็นำทองเหล่านี้ไปต่อยอ ดทางการเงินอีกทอ ดหนึ่งได้

3 ใช้จ่ายในย ามเจ็ บไ ข้ได้ป่ ว ย

ค่ารั ก ษ าพย าบ าล เป็นอีกหนึ่งรายจ่ายสำคัญที่คนทุกวัยต้องคิดถึง โดยเฉพาะวัยเกษี ยณที่มีอายุมากขึ้นสุขภาพ ก็อาจไม่ได้แข็งเหมือนสมัยหนุ่ม ๆ สาว ๆ โอ กาสเกิดโร ค ร้ าย ก็สูง ดังนั้น ควรเตรียมพร้อมกับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วย ซึ่งแน่นอนว่า โร ค ร้ ายบางโ ร คมีค่ารั ก ษ าค่อนข้างสูง ประกันสุขภาพ ประกันสังคมอาจจะช่วยได้ไม่เต็มที่ ฉะนั้น ต้องมีเงินเก็บในส่วนนี้ไม่น้อย แน่นอนว่า เงินสด มีสภาพคล่องสูง จ่ายง่าย หากไม่มีการวางแผนเงินที่เก็บมาก็อาจจะหมดไปแบบง่าย ๆ เช่นกัน

4 ใช้แทนการเก็บเงิน เก็บเงินสดย าก เลยลองเก็บเป็นทองแทน

ทองคำ เป็นสินท รั พ ย์ตัวหนึ่งที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บเงิน สำหรับผู้ที่เก็บเงินไม่อยู่ หรือผู้ที่ต้องการสร้างวินัยในการออมเงิน โดยการเก็บทองแทนการเก็บเงินนั้น ก็เหมือนกับการฝากเงินประจำกับ ธนาคาร แต่เปลี่ยนจากสะสมเงินเป็นสะสมทองคำแทน เช่น ใช้ โปรแกรมออมทอง คือ ทะยอยซื้ อทองสะสมทุก ๆ เดือน จะได้ร า ค าแบบเฉลี่ย เมื่อออมครบอย ากจะเบิกทองมาเก็บไว้ที่ตัวเองหรือข า ยคืนเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

5 เป็นทุนสำคัญในการทำธุรกิจทุนไม่พอเงินเก็บเหลือน้อยไม่อย ากกู้ห นี้

แม้ว่า ทองคำ จะไม่มีปันผล ไม่มี ด อ ก เบี้ ย ให้เหมือนสินท รั พ ย์อื่น ๆ แต่ร า ค าส่วนต่าง คือสิ่งที่ทำให้ทองคำได้รับความสนใจเก็บไว้ เพื่อลงทุน มีหล ายคนที่เกษียณแล้วหัน มาทำธุรกิจเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อให้เกิดรายได้โดยบางครั้งอาจต้องใช้ทุนไม่น้อยเงินที่เก็บมาอาจไม่พอ หรือไม่ อย ากกู้เงินสร้างห นี้ ทำให้ทองคำเป็นสินท รั พ ย์ที่ซัพพอร์ตในเรื่องนี้ได้

เนื่องจากร า ค าทอง ไม่เปลี่ยนไปต ามร า ค าสินค้าอื่น ๆ ดังนั้น อย่ างน้อยการมีทองคำ ติดตัวไว้ ก็ทำให้อุ่นใจ ได้ว่ามีเงินสำรองอยู่ แต่ไม่ว่าจะเก็บทองไว้เพื่ออะไร การมีทองสำรองไว้ก็ย่อมทำให้อุ่นใจได้ว่ามีหลักประกันการเงินหากเกิดปัญหา

ที่มา b o k t o r t h, k h o b j a i n a s

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …