Home ข้อคิด 5 ความขยัน ที่ไม่วันทำให้คุณมีชีวิตที่สบายขึ้น ขยันไปก็เ ห นื่ อ ยเปล่า

5 ความขยัน ที่ไม่วันทำให้คุณมีชีวิตที่สบายขึ้น ขยันไปก็เ ห นื่ อ ยเปล่า

8 second read
Comments Off on 5 ความขยัน ที่ไม่วันทำให้คุณมีชีวิตที่สบายขึ้น ขยันไปก็เ ห นื่ อ ยเปล่า
0
14

หล า ยๆ คนคงเคยด้ยิน มาว่า ยิ่งขยันทำงาน ชีวิตวันข้างหน้าก็จะได้สุขสบาย แต่ทุกวันนี้วันเวลามันเปลี่ยนไปแล้ว บ้างคนทำงานอย่ างขี้เกียจแต่มีเงินใช่แบบสบายๆ แต่บ้างคนหามรุ่งหามค่ำ ก็ไม่มีทางมีชีวิตที่สบายได้ เป็นเพราะอะไรกันนะ วันนี้เรามีเหตุผลมาแนะนำคุณเกี่ยวกับ 5 ความขยัน ที่ไม่วันทำให้คุณมีชีวิตที่สบายขึ้น ขยันไปก็เ ห นื่ อ ยเปล่า ไปดูกันว่า ทำไมยิ่งขยันก็ยิ่งจนลงทุกวัน

ตอนเด็กๆผู้ใหญ่สั่งสอนให้ขยันเรียนจะได้มีอนาคตที่สดใสหล า ยคนขยันทำงาน มากแต่ทำไม เ งินเดือนไม่ขึ้น หล า ยคนขยันทำงานทำไมเจ้านายยังไม่รัก หล า ยคนขยันทำงานหนักแต่ทำไมยังไม่ร ว ยทำไมสุภาษิตจีนบอ กว่า ให้กำจั ดคนขยันแต่โ ง่ก่อน?

ขยันแล้วไม่ดีตรงไหนประโยคที่บอ กว่า’อย่ าขยันทำงานหนักอย่ างเดียว ต้องทำงานให้ฉลาดด้วย’มันเพียงพอจริงหรือไม่ต้องรู้เท่าทันความขยัน ‘หลุมพรางของความขยัน’ หลุมพรางความจน

1 ) ขยันเพื่อข าย เวลาแลกเงิน

เวลาเป็นสิ่งที่มีอยู่อย่ างจำกัด ถ้าขยันทำงานเพื่อข ายเวลาแลกเงิน คุณจะไม่มีวันร ว ย ถ้าเลือ กขยันเพื่อข ายเวลา 8 ชั่ วโมงต่อวัน ให้กับนายจ้างรายได้จึงจำกัดถ้าคุณเลือ ก ข า ย เวลาเพื่อ เ งิ น คุณจะไม่ทีทางได้พบกับอิสรภาพทางการ เ งิน และอิสรภาพ

ทางเวลาคนร ว ยต้องการความมั่งคั่งพวกเขาคิดว่าเวลาเป็นทรัพย ากรที่มีจำกัดเวลาไม่สามารถเก็บเอาไว้ใช้ได้และไม่ไหลย้อนกลับ ดังนั้นพวกเขา เลือ กขยันที่จะรับ เ งิ น ต ามผลของงานโลกระบบทุนนิยมจ่าย เ งิ น ต ามอัตราความสามารถของคุณ

ในการตอบโจทย์ชีวิตของผู้อื่นต่างหากนี่คือ กฎเหล็กที่สำคัญที่สุดในโลกของทุนนิยมที่คุณควรจำไว้ให้ได้ตลอ ดกาล ยิ่งคุณตอบโจทย์ชีวิตของผู้อื่นได้ตรงใจเขามากเขาก็ยิ่งพร้อมจะจ่าย เงิน ให้คุณมากและยิ่งมีคน ที่คุณตอบโจทย์ได้จำนวน มากคุณก็ยิ่งมีช่องทางการรับเงิน มาขึ้น

2 ) ขยันเน้ นเชิงปริมาณ

การเน้นเชิงปริมาณหมายถึงขยันทำให้ได้มากที่สุดขยันโดยไม่สนใจว่างานที่ออ กมามีคุณภาพดีหรือไม่ย าจกจะใช้เวลาทำงาน มาก ‘เท่าที่คุ้น’ซึ่งหมายความว่าย าจกเคย’คุ้น’กับการทำงานด้วยเวลา มากแค่ไหนเขาก็จะใช้เวลามากแค่นั้นกับทุกๆ งานไม่ว่างานนั้น

จะเล็กหรือใหญ่สำคัญหรือไม่สำคัญก็ต ามในขณะที่เศรษฐีจะใช้เวลาทำงาน มากเท่าที่’ควร’นั่นคืองานไหนสำคัญและใหญ่ เขาจะใช้เวลาอย่ างเต็มที่ยิ่งกว่างานอื่นและเน้นการสร้างผลลัพธ์ที่ดีมากกว่าเน้นการใช้เวลาให้มากเข้าไว้ นั่นเองจงอย่ าขยันเน้นจำนวนจงเน้นขยันเชิงคุณภาพ

3 ) ขยันให้กั บความฝันของคนอื่น

คนที่ประสบความสำเร็จทุกคนจะมีฝันคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนจะมีเป้าหมายของตัวเองความขยันเป็นเรื่องที่ดีอย่ างไรก็ต าม มีความขยันอีกแบบที่เหมือนจะดีแต่กลับเป็นสิ่งที่คอยขวางไม่ให้ร ว ย ก็คือ’ความขยันในการสร้างฝันให้คนอื่น’ คนที่

ไม่มีเป้าหมายในชีวิต คือคนที่ต้องทำงานให้กับคนที่มีเป้าหมายในชีวิตถ้าคุณยังหาฝันของตัวเองยังไม่เจอ จะมีคนจ้างคุณ ไปทำให้ฝันของเขาเป็นจริงจงถามใจตัวเองว่าตอนนี้คุณขยันเพื่อฝันของตัวเองหรือตอนนี้คุณขยันเพื่อฝันของคนอื่น

4 ) ขยันแ บบเอาหัวพุ่งชน

แม้ว่าคุณจะมีความขยันที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความฝันและประสิทธิภาพก็ยังย ากจะเป็นเศรษฐีได้หากคุณ ยังขยันอย่ างผิดพลาดอยู่นั่นคือ’การขยันอย่ างตะบี้ตะบันไม่สร้างสรรค์และปรับปรุง’ ทบทวนในสิ่งที่ทำ การทบทวนตัวเอง ทบทวนในสิ่งที่ได้คิดสิ่งได้ทำผ่าน มาว่าเกิดผลดีผลเสียอย่ างไรทั้งที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเราเอง และเป็นเรื่องที่ร่วมคิดร่วมทำกับคนอื่นเพื่อปรับปรุงปรับแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น

5 ) ขยันทำ ในสิ่งที่ไม่ได้รัก

‘การทำงานที่ไม่ได้รักจะทำให้เราได้โบนัสทุกวัน…เป็นความทุ ก ข์’ ขุนเขาหล า ยคนก้มหน้าก้มต าทำงานหนักอย่ างขยันในงาน ที่พวกเขาไม่ได้รักคุณคิดว่าทำในสิ่งที่รัก กับทำในสิ่งที่ไม่ได้รักทำแบบไหนผลงานจะออ กมามีคุณภาพมากกว่ากัน?

จงมีฉันทะจงทำในสิ่งใจรักใจที่รักอันเกิดจากความศรัทธาและเชื่อมั่นต่อสิ่งที่ทำ ขอเพียงขยันในสิ่งที่รักสิ่งที่เชื่อนั่นละเป็นจุดเริ่มต้นของความร่ำร ว ย

ที่มา e-yhangwa

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …