Home ข้อคิด 5 ต้นไม้ปลูกไว้ในบ้าน ช่วยให้คนในบ้านอยู่เย็นเป็นสุข

5 ต้นไม้ปลูกไว้ในบ้าน ช่วยให้คนในบ้านอยู่เย็นเป็นสุข

9 second read
Comments Off on 5 ต้นไม้ปลูกไว้ในบ้าน ช่วยให้คนในบ้านอยู่เย็นเป็นสุข
0
56

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การปลูกต้นไม้ไว้ป้องกันงูและสั ต ว์เลื่อยคลาน กับบทความ 5 ต้นไม้ปลูกไว้ในบ้าน ช่วยให้คนในบ้านอยู่เย็นเป็นสุข ไปดูกันว่าจะมีต้นไม้ชนิดใดบ้างที่ควรหามาปลูกไว้ในบ้าน

1 จิงจู ฉ่ า ย

ต้นจิงจูฉ่าย เป็นต้นไม้สมุนไพรที่เป็นต้นไม้ล้มลุกขนาดเล็ก มีอ า ยุประมาณ 1 ปี มีเหง้าติดพื้ น อยู่ใต้ดิน ปล า ยใบมีขนาดแหลมแตกเป็นแฉก มีสรรพคุณช่วยในเรื่องของการไล่งู งูจะไม่ชอบกลิ่นของต้นจิงจูฉ่าย

2 ลิ้น มัง ก ร

เป็นไม้ล้มลุกมีอ า ยุ ยื น ลักษณะขอบใบ ที่เรียบเป็นสันแข็ง หรือเป็นคลื่น จึงทำให้สั ต ว์ไม่เข้าใกล้บริเวณที่ปลูกต้นไม้ชนิดนี้ในบ้าน เนื่องจาก ลั ก ษ ณ ะ กายภาพของสั ต ว์ชนิดนี้ ย า กต่อ การเลื้อยผ่ า น ลิ้น มังกรเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่าย เติบโตได้ในทุกสภาพแวดล้อม จึงเหมาะกับการปลูกใส่กระถาง และวางไว้ในสวนหน้าบ้าน

3 ด า วเรือง

ดาวเรืองจัดเป็นไม้ล้มลุก ขย ายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดดาวเรือง ก ลิ่ นของดาวเรือง ช่วยรบกวนระบบการดมกลิ่ มของสั ต ว์ที่ใช้จมูกเป็ นหลัก ส่วนย างในลำต้น ก็มีฤทธิ์ระคายเคืองผิว นอ กจากนี้กลิ่นของดาวเรืองยังรบกวนการจู่โจมของงู ส่วนย างในลำต้นก็มีฤทธิ์ระคายเคืองผิวและทำให้สายต าของงูพร่าเลือนได้

4 ฟ้ า ทะล า ย โ จ ร

ฟ้าทะล า ยโจร หรือ หญ้ากันงู เป็นไม้ล้มลุก ลำต้นเหลี่ยม ใบเลี้ยงเดี่ยว ผิวใบเกลี้ยง ออ กสลับตรงข้าม ทรงใบรีและแคบ ออ กด อ กที่ซอ กใบบริเวณปล า ยยอ ด มีสีขาว ด อ กมีขนาดเล็ก ปล า ยกลีบด อ กแตกเป็นแฉก มีผลแห้ง ทรงรี ค ล้ า ย ฝักต้อยติ่ง มีรสขมทุกส่วนของต้น ขย ายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด หากตัวงูถูกับรากหรือใบจะทำให้ผิวหนังเกิดอาการป ว ดบวม

5 กุ้ยช่ายประดับ

กุ้ยช่ายประดับ หรือ กุ้ยช่ายม่วง เป็นไม้ยืนต้น อ า ยุ น า นหล า ยปี มีหัวใต้ดิน ขึ้นเป็นกอ ลักษณะใบเรียวย าว แบน ปล า ยแหลม ออ กด อ กสีม่ว งลักษณะคล้ายดาวหกแฉก มีกลิ่น ค ล้ า ย กุ้ยช่ายทั้งที่ ด อ กและใบ

ซึ่งนอ กจากจะส่วนที่ ช่ ว ย ป้องกันยุงและหมัดเข้าบ้าน ยังสามารถทำให้งูไม่กล้าเข้ามาในเขตบ้านและสวนของเราได้ด้วยหน้าฝนนี้ก็อย่ าลืมจัดสวนกันใหม่ แล้วก็อ ย่ าลืมปลูกต้นไม้กันงูกันไว้ด้วยนะคะ อย่ างน้อยก็อุ่นใจว่ามีตัว ช่ ว ย ป้ อ งกันงูไม่ให้เข้าบ้าน แถมยังทำให้สวนของเราดูสดชื่น สวยงาม เขียวขจีมากขึ้นด้วย

ที่มา ปัญญาชีวิต panyacheewit, sit-smiling

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …