Home ข้อคิด 5 ต้นไม้ ควรปลูกรอบบ้าน แล้วชีวิตดี บ้านปลอ ดภั ย

5 ต้นไม้ ควรปลูกรอบบ้าน แล้วชีวิตดี บ้านปลอ ดภั ย

10 second read
Comments Off on 5 ต้นไม้ ควรปลูกรอบบ้าน แล้วชีวิตดี บ้านปลอ ดภั ย
0
184

เมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน หรือแม้แต่ฤดูร้อนเอง ก็ทำให้สัตว์เลื้อยคลาน มีพิ ษมักเข้ามาอยู่อาศัยภายในบ้านของเรา วันนี้เราก็อย ากที่จะแนะนให้คุณได้รีบหาต้นไม้ กับ 5 ต้นไม้ ควรปลูกรอบบ้าน แล้วชีวิตดี บ้านปลอ ดภั ย ไปดูกันว่ามีต้นไม้ชนิดใดบ้างที่สามารถทำให้สัตว์เลื้อยคลาน มีพิ ษ ไม่เข้ามาในบ้านของคุณได้

ยิ่งเข้าใกล้ฤดูฝน มากเท่าไหร่ อั น ต ร า ยจากบรรดาพวกแ ม ล ง หรือสั ต ว์ เลื้ อย คลานก็มีมากขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะบ้านที่มีบริเวณพื้นที่ใกล้กับสวน พื้นที่รกร้าง มีป่าหญ้าขึ้นทั่วไป ก็มักจะต้องเจอ กับปัญหานี้อยู่บ่อยๆ

โดยเฉพาะสั ต ว์ประเภทงู ที่ถึงแม้ว่าบางชนิดจะไม่มี พิ ษ แต่ก็สร้างความน่ากลัวไม่น้อยกับผู้ที่พบเห็น วิธีแก้ปัญหาแบบง่ายๆ อ ย่ า งการเลือ กต้นไม้ที่สามารถช่วยป้องกันงูไม่ให้เข้ามาบริเวณบ้านได้แล้ว ยังทำให้บ้านดูร่มรื่นสวยงามอีกด้วย

โดยต้นไม้ 5 ชนิดที่ปลูกไว้บริเวณบ้าน กันงูเข้าบ้านได้แน่นอน มีดังนี้

1 ต้นระย่อม

ไม้พุ่มเตี้ยที่เพาะพันธุ์โดยเมล็ด จะมีความสูงประมาณ 30-70 เซนติเมตร ลำต้นคดงอ มีการผลัดใบในฤดูแล้ง และผลิใบใหม่สวยงามในฤดูฝน ภายนอ กดูสวยงาม ออ ก ด อ ก ที่ปล า ยยอ ดเป็นช่อ โดยพิ ษของต้นระย่อมที่ส่ งผลต่องูจะรบกวนร ะบ บ ประ ส า ทการสั่งงาน และระ บ บ หั วใ จข อ ง งูด้วย

2 ต้นจิงจูฉ่าย

ไม้ส มุ น ไ พ ร ขนาดเล็กที่จะปลูกลงดินหรือปลูกในกระถางก็ได้ มีความสูงราวๆ 90-100 เซนติเมตร งูมักจะไม่ชอบกลิ่นที่ออ กมาจากต้นจิงจูฉ่าย จึงช่วยทำให้งูไม่เข้ามาใกล้บริเวณบ้านที่ปลูกด้วย

3 กุ้ยช่ายประดับ

ไม้ยืนต้น มักถูกเรียกอีกชื่อว่า กุ้ยช่ายม่วง ลักษณะ ด อ ก มีสีม่วงและคล้ายรูปดาวที่เป็นแฉกๆ กลิ่นของกุ้ยช่ายประดับจะทำให้งูไม่เข้าใกล้ และยังช่วยกัน ยุ ง ได้อีกด้วย

4 ดาวเรือง

ต้นด อ ก ด า วเรืองมีกลิ่นที่งูไม่ปลื้ม อีกทั้งย า งในของลำต้นก็มีฤทธิ์ ร ะ ค า ย เ คื อ ง กับผิวข อ ง งู รวมถึงทำให้สายต าพร่า ต้นดาวเรืองปลูกง่าย โตไว ขย ายพันธุ์เร็ว เป็นไม้ล้มลุกโดยจะมีอายุประมาณ 1 ปี ด อ ก สีเหลืองล้วน หรือสีเหลืองปนส้ม

5 ฟ้าทะล า ยโจร

มีชื่อตรงตัวอีกชื่อว่า ‘ห ญ้ ากั น งู’ เป็นไม้ล้มลุกที่ขย ายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด และยังมีส ร ร พ คุ ณ มากมาย รสชาติออ กขม โดยส่วนที่เป็นพิ ษ กับงูคื อร า กและใบ เพราะเมื่อถูก ผิ ว ห นั ง ข อง งู จะทำให้ผิวบวมพองขึ้น ทำให้งูไม่กล้าเข้าใกล้บริเวณที่ปลูกอีกด้วย

ต้นไม้เหล่านี้นอ กจากจะทำให้บ้านร่มรื่น สวยงามแล้วยังช่วยป้ อง กั นงูและสัตว์เลื้ อย คลา นได้ผลจริง แต่ทั้งนี้แล้วหากพื้นที่ไหนงูเยอะ หรือยิ่งใกล้แหล่งน้ำ ก็ควรหาวิธีป้องกันอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อความปลอ ดภั ยจะดีกว่าด้วย

ที่มา krustory

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …