Home ข้อคิด 5 ประโยคคำพูด ยิ่งพูดกับพ่อแม่ ยิ่งตกอับลง ตกต่ำ ทุกวัน

5 ประโยคคำพูด ยิ่งพูดกับพ่อแม่ ยิ่งตกอับลง ตกต่ำ ทุกวัน

9 second read
Comments Off on 5 ประโยคคำพูด ยิ่งพูดกับพ่อแม่ ยิ่งตกอับลง ตกต่ำ ทุกวัน
0
25

วันนี้เราจะพาคุณไปดูคำพูดที่ไม่ควรที่จะพูดกับพ่อแม่ เพราะถ้าหากคุณยิ่งพูด ชีวิตของคุณก็จะไม่มีวันเจริญรุ่งเรืองได้เลย กับบทความ 5 ประโยคคำพูด ยิ่งพูดกับพ่อแม่ ยิ่งตกอับลง ตกต่ำ ทุกวัน ไปดุกันว่ามีคำพูดไหนบ้างที่ไม่ควรพูด

จงดูก่อนเถิดท่านทั้งหล า ย ก่อนที่ท่านบูช าสิ่งศั ก ดิ์สิทธิ์และเ ท พเจ้าองค์ใด สมควรบูช าก่อนอย่ างอื่น คือ บิดาและมา รดา หรือ ผู้มีพ ร ะคุณ ของเราเอง อย่ าไปมัวไปขอพรศัก ดิ์สิทธิ์จากแหล่งอื่นๆ เพราะไม่มีประโยชน์อะไรถ้าไม่บูช าท่านเ ห ล่านี้ก่อน

พ่อแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นสิ่งที่พ ร ะพุทธองค์สรรเสริญมาก พรจากพ่อแม่ศั ก ดิ์สิทธิ์มาก มีพลังส่ งเสริมให้ประสบความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น ในการอุทิศบุญแผ่เมต ต าทุกครั้ง ให้อุทิศบุญหรือเชื่อมบุญ ส่ งให้พ่อกับแม่ก่อน อย่ าก ล่ าวว่าท่าน ด้วย5คำนี้ เด็ ด ข าด ชีวิตจะไม่มีวันเจริญ

1 อย่ า โ ท ษ พ่อแม่ ว่า ชั ก ช้ า

ย ามพ่อแม่ แ ก่ เ ฒ่ า อย่ า ด่ า ทอ ว่าท่านทำอะไร ชัก ช้า หากเรายังไม่เคยเป็นพ่อแม่ เราไม่มีทางรู้เลยว่าคนเป็นพ่อแม่ ต้องใช้ความรักความ อ ด ทน มากเพียงใดในการสอนให้เราเดิน สอนให้เรากิน สอนให้เราอาบน้ำ สอนให้เรา ย ามที่ท่านหนุ่มสาว ท่านทุ่มกำลังแรงกายเพื่อพวกเรา

มาบัดนี้ ร่ าง ก าย จึง ท รุ ด โ ท ร ม หากวันหนึ่งพ่อแม่ แ ก่ ช ร า ลง กำลังวังช าเริ่ม เ สื่ อ ม ถอย จงจำไว้ เห็นพ่อแม่ในวันนี้ ดุจเห็นตนเองในวันข้างหน้าเรื่องก ตั ญ ญู ต้องรีบลงมือทำ

หากใครได้ทำ ผิ ด พ ล าดไปแล้วก็อย่ าลืมขอขมาท่าน ใช้เวลาที่เหลืออยู่ทำให้ท่านได้ชื่นใจและภูมิใจกับเรานะ ส่วนคนไหนที่พ่อแม่ไม่อยู่กับเราแล้วก็อย่ าลืม ทำบุญอุทิศให้ท่านด้วยนะ

2 อย่ า โ ท ษ พ่อแม่ ย ามท่าน ป่ ว ย ไ ข้

ไม่ว่าพ่อแม่จะยุ่งเพียงไร จะดึ ก ดื่นเพียงไหน จะฝนตก แ ดด อ อ ก ปานใด พอเรา เ จ็ บ ไ ข้ ท่านจะละทิ้งการงานในทันที ท่านจะพาเราไปหา ห ม อ

ในทันที ท่านจะหา วิ ธี เ ยี ย ว ย า รั ก ษ า เราในทันที ย ามที่ท่าน ป่ ว ย ไ ข้ เราทำเหมือนที่ท่านทำให้เราได้มากน้อยเท่าไหร่

หรือว่าเพราะพ่อแม่ เ จ็ บ ป่ ว ย นานวัน จึงทำให้ลูกไม่กตั ญ ญู ดูแลหรือ หรือเราจะเป็นจำนวนคนที่สังคม ตรา หน้ า ว่าเป็นลูก อ ก ตั ญ ญู เพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่ง

3 อย่ า โ ท ษ พ่อแม่ ที่ท่าน บ่น ว่า

ที่พ่อแม่ บ่น ว่า ก็เพราะเราทำไม่ได้ดี ที่บ่นว่าไม่ใช่เพื่อตัวท่านเองแต่ เป็นเพราะเพื่อเรา ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่ รักลูกของตนเอง ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่อ ย ากให้ลูกเจริญก้าวหน้ากว่าตนเอง ไม่มีพ่อแม่คน ไหนที่ไม่อ ย ากให้ลูกของตนเป็นอภิช าตบุตร ที่เก่งกล้าส า ม า ร ถ กว่าตนเอง

4 อย่ า โ ท ษ พ่อแม่ว่า จู้ จี้ จุกจิก

พ่อแม่เกิดมาก่อนเรา มีประสบการณ์มากกว่าเรา อย่ า ตะ ค อ ก ท่าน เมื่อท่าน จ้ำ จี้ จำ ไช ให้กินข้าว ให้ใส่เสื้อผ้าหนาๆ ให้ใส่หมวกกัน น็ อ ก ให้กลับบ้านเร็ว ๆ

ให้เก็บห้อง ให้ เพราะคนที่รักเราจริงเท่านั้นที่ จะจู้จี้ในเรื่องนี้กับเรา พ่อแม่ไม่มีทาง จู้ จี้ กับคนที่ไม่ใช่ลูกหลานของ ท่านแน่นอน หรือคุณว่าไม่จริง

5 อย่ า โ ท ษ พ่อแม่ว่า ไร้ความส า ม า ร ถ

ไม่มีใครที่เก่งไปทุกเรื่อง และไม่มีใครที่ทำทุกเรื่องได้สมบูรณ์ พ่อแม่คือผู้ให้ ชี วิต ทุ่มเทเลี้ยงดูเราจบเติบใหญ่สิ่งนี้ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย อย่ าต่อ ว่า พ่อแม่ว่า

สู้พ่อแม่ของคนอื่นก็ไม่ได้ คำพูดนี้ เมื่อพูด อ อ กไป ต่อให้ม้าวิ่ง ไวก็วิ่งต ามไปเก็บกลับคืน มาไม่ทัน แล้วมันจะกล า ยเป็นตรา บ า ป ในชีวิตคุณไปทั้งชีวิต

ที่มา loklilub.blogspot

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …