Home ข้อคิด 5 ผลก ร ร มที่คนเจ้าชู้ จะต้องเจอในช าตินี้

5 ผลก ร ร มที่คนเจ้าชู้ จะต้องเจอในช าตินี้

8 second read
Comments Off on 5 ผลก ร ร มที่คนเจ้าชู้ จะต้องเจอในช าตินี้
0
29

วันนี้เราจะพาคุณไปดูสิ่งที่คนเจ้าชู้ ชอบนอ กใจคนรักต้องพบเจอ ไม่ต้องเจอในช าติหน้า ช าตินี้ยังไง ก็ต้องเจอ กับ 5 ผลก ร ร มที่คนเจ้าชู้ จะต้องเจอในช าตินี้ ไปดูกันว่าก ร ร มที่คนเจ้าชู้จะต้องเจอ มีอะไรบ้าง

คนเจ้าชู้นั้นเกิดได้ทั้งช ายและหญิง กิเลสนั้นไม่จำกัดเพศ ไม่จำเป็นว่าผู้ช ายต้องมักมากมากกว่าผู้หญิงมันไม่แน่เสมอไป เพราะสิ่งที่ให้เกิดความเจ้าชู้ไม่ใช่เพศแต่เป็นกิเลส ลักษณะที่เห็นได้ทั่วไปสำหรับกิเลสของคนเจ้าชู้คือความโลภ อย ากครอบครอง

อย ากเสพมากกว่าที่ควรจะเป็น อย ากมีมากกว่าคนอื่น อย ากสะสม อย ากอวด ฯลฯ จึงเกิดสภาพของความเจ้าชู้ขึ้น เพราะไม่รู้จักคำว่า ‘พอ’ คำว่าพอนี้ไม่ใช่คิดเอาแล้วมันจะพอเพียงได้ กิเลสมันจะไม่ยอม มันจะหิวโหยหาและออ กไปสร้างความเจ้าชู้ แม้จะรู้ตัวว่าเป็นสิ่งไม่ดี ไม่ควรทำ แต่คนเจ้าชู้กลับไม่สามารถหักห้ามใจตัวเองไม่ให้ไปเสพสิ่งที่ไม่ควรได้

ซึ่งเขาหรือเธอเหล่านั้นตกอยู่ในกิเลสที่หนาจนแทบมองไม่เห็นแสงสว่าง แม้ว่าคิดจะหยุดเจ้าชู้แต่ก็ทำไม่ได้เพราะกิเลสมันสั่ง กิเลสชั้นแรกของคนเจ้าชู้คือนักสะสม กลัวสูญเสีย กลัวไม่ได้เสพ กลัวข า ด กลัวไปหมดทุกอย่ าง แต่ภาพแบบนี้เราจะไม่ได้เห็นกันเพราะเขาหรือเธอนั้นจะกลบมันไว้ด้วยความมั่นใจ

ภาพลักษณ์ของคนเจ้าชู้จะไม่แสดงความอ่อนแอ แต่จะเห็นในลักษณะของการบำรุงบำเรอกิเลสคนอื่น ทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นเพื่อ การให้ตัวเองได้มาสะสม ได้มาเสพนั่นเอง ถ้าคนไม่เจ้าชู้ก็จะไม่ต้องบำรุงบำเรอกิเลสคนอื่น ไม่ต้องพูดคำหวาน ไม่ต้องหยอ กล้อ ไม่ต้องส่ งสายต า ไม่ต้องดูแล ไม่ต้องเอาใจ

เพราะไม่ได้หวังจะเสพอะไร คนเจ้าชู้บางคนสร้างพฤติก ร ร มสุภาพบุรุษเสียจนกล า ยเป็นสามัญ คือดูแลเอาใจใส่ทุกคน แต่สุดท้ายเขาก็ทำเพื่อที่จะเลือ กคนที่เขามาเสพอยู่ดีนั่นเอง ถือว่าเป็นคนเจ้าชู้ที่เก่ง เก่งในเรื่องของการสนองกิเลส ความแนบเนียนในการสร้างความเชื่อมั่นให้คนอื่นเห็นว่าตนไม่มีกิเลส ตนจริงใจ

นี่คือลักษณะของคนที่เจ้าชู้มันจะหลอ กซ้ำหลอ กซ้อนในตัวเองแล้วหลอ กคนอื่นไปด้วยในตัว พอเหยื่อหลงเชื่อก็ค่อยๆต ามไปกินก็ยังไม่สาย คนเจ้าชู้มากก็จะมีวิธีการให้ได้มาซึ่งการเสพมาก แนบเนียน น่าค้นหา น่าหลงใหล ดูอบอุ่น เหมือนใบมีดโกนเคลือบน้ำผึ้งถ้าใครเผลอหลงในรสน้ำผึ้งสุดท้ายก็จะโดนใบมีดโกนบาด

ยิ่งเจ้าชู้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งบาปเท่านั้น ยิ่งชั่ ว ยิ่งเก่ง ยิ่งเสพก็ยิ่งใกล้นรกมากเท่านั้น คนเจ้าชู้มือใหม่อาจจะมีวิธีการที่ไม่แนบเนียน แต่เมื่อเขาได้เรียนรู้ผ่านวันผ่านเดือนผ่านปี เขาอาจจะกล า ยเป็นนักเจ้าชู้ตัวฉกาจก็ได้ เพราะกิเลสสอนเราให้ชั่ วเสมอ ชั่ วล้ำลึก ชั่ วซับซ้อนซ่อนเงื่อน ชั่ วดูดี

เมื่อเราเสื่อมจากธรรมและนำพาชีวิตด้วยกิเลส เราจะเป็นคนที่สามารถทำชั่ ว หรือเจ้าชู้ได้อย่ างแนบเนียน เราจะมีเหตุผลมากมายในการเจ้าชู้ เราจะยินดีในการเจ้าชู้และหลงไปว่าการเจ้าชู้นี่แหละคือคุณค่าของชีวิต การได้เสพการได้มีคู่ครองมากนี่แหละคือสิ่งที่น่าสรรเสริญ

ทั้งที่จริงลักษณะที่มีคู่ครองหล า ยคน มั่วกันไปกัน มานั้น สั ต ว์มันก็ทำได้ ไม่เห็นมันจะน่าภูมิใจตรงไหน จริงๆแล้วรากลึกของความเจ้าชู้นั้นเกิดจากอัตต า เกิดจากความมีตัวมีตน อย ากให้คนยอมรับ อย ากให้คนเห็นคุณค่า อย ากให้คนเห็นว่า นี่ไงมีคนสนใจฉัน มาก

ฉันทำให้คนเสพฉันได้มาก ฉันเสพคนอื่นได้มาก ยอมรับฉันสิ ดูฉันสิ ฉันเป็นที่นิยมนะ เป็นอัตต าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยโลกธรรม หลงในลาภ ยศ สรรเสริญ โลกียะสุข เป็นกิเลสชั้นหย าบที่ทำให้คนหลงไปในกามเมถุนและเรื่องอบายมุขอีกมากมาย

ลักษณะเด่นของคนเจ้าชู้คือมักทำตัวให้เป็นที่น่าสนใจ ให้เป็นที่น่าคบหา ทั้งในทางเปิดเผยและไม่เปิดเผย กลยุทธ์ในการได้มาซึ่งการครองใจคนอื่นมีมากมายนับไม่ถ้วนแต่สรุปรวมได้ว่าการสนองกิเลสคนอื่น จนเข า ยอมมาเสพสมใจหรือสมสู่กันนั่นแหละ เหมือนกับสั ต ว์ที่เวลาหาคู่ก็ต้องพย าย ามทำตัวเองให้เด่น

พย าย ามทำตัวเองให้แข็งแรง มนุษย์ที่เจ้าชู้ก็ไม่ต่างจากสั ต ว์สักเท่าไรนัก จะให้บอ กกันตรงๆก็คงจะแย่กว่าสั ต ว์เพราะสามารถทำชั่ วได้มากกว่า ไปกระตุ้นกิเลสคนอื่นได้มากกว่า ทำร้ า ยจิตใจคนอื่นได้มากกว่า ทำให้เกิดทุ ก ข์ เกิดบาป เกิดก ร ร มชั่ วได้มากกว่า เรามาดูก ร ร มที่เขาจะได้รับกันดีกว่าค่ะ

ขุมที่ 1 เกิดก ร ร มส่ งต่อ

ในความเชื่อของคนโบราณว่าไว้ พ่อแม่สร้างก ร ร มใดย่อมตกทอ ดถึงลูกหลานของตนเอง เมื่อทำสิ่งไม่ดี ตั้งใจจะผิดลูกผิดเมียคนอื่น ผลก ร ร มนั้นจะต ามสนองให้ชดใช้กับคนที่รัก ไม่เร็วก็ช้าแต่จะเกิดขึ้นให้ได้ชดใช้แน่นอน

ขุมที่ 2 ทำให้เกิดทุ ก ข์ทางใจ

ผลจากการกระทำที่ตั้งใจคบชู้ ผิดผัวผิดเมียคนอื่น จะส่ งผลให้คุณมีความทุ ก ข์หม่นหมองทางจิตใจ พบเจอแต่ความสุขที่ไม่แท้จริง เนื่องจากมีสามัญสำนึกที่ไม่มากพอ ยับยั้งชั่งใจตัวเองไม่ได้ จึงกล า ยเป็นคนสะสมบาปสะสมความเศร้าของฝ่ายที่สูญเสียเอาไว้

ขุมที่ 3 ทำให้เกิดทุ ก ข์ในชีวิต

การผิดศีลข้อที่ 3 กาเมสุมิจฉาฯ จะทำให้ชีวิตพบเจอแต่อุปสรรคทั้งทางใจและทางกาย ทำมาหากินก็ติดขัด เงินทองเข้ามาก็ห า ยไป มีความสุขได้ไม่นานก็ต้องตรอมใจอยู่กับความทุ ก ข์ที่กระทำ เปรียบดังคำที่ว่า ‘ก ร ร มติดจรวด’

ขุมที่ 4 พบรักที่หลอ กลวง

แม้จะเกิดมาพร้อมทั้งรูปร่าง หน้าต า และมีฐานะที่ดี แต่คุณผิดศีลข้อ3 ก ร ร มนั้นจะส่ งผลให้คุณไม่เจอกับรักแท้ พบเจอแต่คนหลอ กลวงอยู่รอบข้าง วิบากก ร ร มจะต ามติดตัวคุณไป เพราะผลจากการทำล า ยครอบครัวและความรักของคนอื่น

ขุมที่ 5 เกิดความทุ ก ข์จากความระแวง

เมื่อเป็นฝ่ายที่ผิดลูกผิดเมียคนอื่น ทำล า ยความรัก ครอบครัวของคนอื่น ย่อมทำให้เกิดความระแวงในจิตใจกลัวว่าจะมีคนคิดร้ า ยคนต ามมาทำร้ า ย ผลก ร ร มนี้อาจไม่เห็นได้ด้วยต า แต่ลึกๆเหมือนตกนรกทั้งเป็น

เป็นยังไงกันบล้างหละคะ ไม่มีใครหรอ กที่ทำก ร ร มไว้และจะไม่ได้รับก ร ร ม เพราะฉะนั้นใครที่กำลังคิดจะทำหรือทำอยู่ คิดในแน่ใจอีกทีนะคะ การที่เราทำล า ยความรักคนอื่นเราจะไม่มีวันพบกับรักแท้

ที่มา : bangpunsara

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …