Home ข้อคิด 5 ผักสวนครัวริมรั้ว ปลูกง่ายโตไว เก็บทานได้ทุกวัน

5 ผักสวนครัวริมรั้ว ปลูกง่ายโตไว เก็บทานได้ทุกวัน

9 second read
Comments Off on 5 ผักสวนครัวริมรั้ว ปลูกง่ายโตไว เก็บทานได้ทุกวัน
0
5,001

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การปลูกผักสวนครัวริมรั้ว กับบทความ 5 ผักสวนครัวริมรั้ว ปลูกง่ายโตไว เก็บทานได้ทุกวัน ไปดูกันว่าจะต้องปลูกผักชนิดใดบ้าง

1 ใบชะพลู

ผักที่มีสรรพคุณของความโดดเด่น ช่วยในเรื่องของการ ขั บ ลม ช่วยแก้ปัญหาท้อง อื ดท้องเ ฟ้ อได้อย่ างดี ใบชะพลูนั้น มีส า รอาหารมีเ บ ต้าแค โ ร ทีนที่ปริมาณค่อนข้างสูงมาก ช่วยบำรุงและช่วยแก้ในเรื่องของสายต าที่มองไม่ค่อยเห็น สายต าฝ้าฟาง มองไม่ชัดในเวลากลางคืน

ทั้งยังช่วยในเรื่องของการ ขั บ ถ่ายได้ดี มีปริมาณของเส้นใ ย อาหารมาก รสช าติของใบชะพลูนั้น จะมีความผิดร้อน จึงช่วยในเรื่องของการเจริญอาหาร ใบชะพลูจะนิยมนำมาประกอบในเมนูอาหารต่างๆได้อย่ างมากมาย นำมาแกง นำมาผัด ที่เราจะเห็นกันอยู่บ่อยๆก็คือเมนูเมี่ยงคำ

2 ใบย่ านาง

ผักใบย่ านางจะมีจำนวนคลอโรฟิลล์ที่เราได้รับมาจากธรรมช าติ เต็มไปด้วยส า รต้านอนุ มู ล อิสระจำนวน มาก จึงได้ให้ประโยชน์ที่ดีช่วยในเรื่องของการชะ ล อ ริ้ว ร อ ย ที่เกิดขึ้นอยู่บนผิวล ดปัญหาริ้วร อ ย รอยคล้ำ ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่บนผิวได้อย่ างดี และใบย่ านางนั้นนำมาช่วยอาการแก้ เวียน ศีรษะ หน้ามื ด เป็น ล ม ช่วยในการรัก ษ า อา การเกี่ยวกับเบา ห ว า น การ ลดระดับน้ำต าลในโล หิ ต

3 ผักกุด

ผักกุดนั้นจะเป็นผักชนิดที่นิยมนำมาทำทานกัน ไม่ว่าจะนำไปทอ ดนำไปต้ม นำไปยำก็ให้รสช าติที่อร่อย รสช าตินั้นจะมีความจืดอมหวาน มีปริมาณแร่ธาตุมากที่สุด ผักกุดนั้นเป็นผักสมุนไพรที่มีเส้นใ ย จากธรรมช าติ จะมีส่วนช่วยในเรื่องของระบบการ ขั บ ถ่าย หากใครที่มีปัญหาท้อง ผู กหรือขับ ถ่ า ยไม่เป็นเวลา ขับ ถ่ายย าก ทานผักกุดจะช่วยในส่วนนี้ได้ รับประทานคู่กับเนื้อสั ต ว์ก็จะทำให้ร่างกายนั้นได้มีการดูดซึมปริมาณของแร่ ธาตุได้อย่ างดี

4 ผักหวาน

ผักสมุนไพรผักหวานที่เต็มไปด้วยวิต ามินเอจำนวน มาก วิต ามินเอที่ได้รับนั้นอย่ างที่หล า ยคนก็ได้ทราบกันดีว่า วิต ามินเอจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการบำรุงสายต า การมองเห็นได้อย่ างชัดเจน มีวิต ามินเค ที่จะช่วยป้อง กันไม่ให้โล หิ ตมีการแข็งตัว ส่ งเสริมระบบต่างๆของร่างกายเหล่านั้นให้มีการทำงานได้อย่ างเต็มประสิทธิภาพ สุ ข ภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น และในผักหวานนี้ จะช่วยลดอาการบ ว มแก้ หั ด บำรุงสุ ข ภ า พ ร่างกายสำหรับสุ ภ า พสตรีหลัง ค ล อ ด

5 ผักปลัง

ผักสมุนไพรชนิดนี้นั้น เป็นผักชนิดที่มีปริมาณของแคลเซียมสูงมากๆ มีธาตุเหล็ก วิต ามินต่างๆ วิต ามินเอช่วยในเรื่องของการมองเห็น วิต ามินบีช่วยในเรื่องของการบำ รุ งร่างกาย มีวิต ามินซีที่ป้อง กันไม่ให้สุ ข ภาพร่างกายของเรานั้นป่ ว ยได้ง่าย

ในส่วนของยอ ดอ่อน ใบอ่อน ดอ กอ่อน มีปริมาณของเบต้า แ ค โรทีนที่สูง ช่วยบำรุงสายต าทำให้มีการมองเห็นได้อย่ างชัดเจนขึ้น นิยมนำผักชนิดนี้ไปล ว กนำไปต้ม แล้วนำมาทานคู่กับเมนูน้ำพริกต่างๆ

ผัก 5 ชนิดนี้เป็นผักสมุนไพรที่ได้ให้ประโยชน์ ได้ให้ส า รอาหารปริมาณที่ค่อนข้างสูงมากๆ ทานได้อยู่บ่อยจะช่วยบำ รุ ง ร่างกายทำให้ร่างกายมีสุ ข ภาพที่แข็ง แรง ช่วยห่ า งไกลจากโ ร คต่างๆ ประกอบในเมนูอาหารได้อย่ างมากมายหล า ยชนิด และได้ให้รสช าติที่อร่อยด้วย

ที่มา Postsod, postsod

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …