Home ข้อคิด 5 รหัสสัญญาณไฟจากรถสิบล้อ ที่คนใช้รถควรรู้

5 รหัสสัญญาณไฟจากรถสิบล้อ ที่คนใช้รถควรรู้

8 second read
Comments Off on 5 รหัสสัญญาณไฟจากรถสิบล้อ ที่คนใช้รถควรรู้
0
773

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้รหัสสัญญาณไฟจากรถสิบล้อ เพื่อเพิ่มความปลอ ดภั ยให้กับเพื่อนและท รั พ ย์สินของเพื่อน กับบทความ 5 รหัสสัญญาณไฟจากรถสิบล้อ ที่คนใช้รถควรรู้ ไปดูกันว่ารหัสสัญญาณต่างๆ จะเป็นอย่ างไร และจะช่วยให้เพื่อนเดินทางได้อย่ างสบายใจและปลอ ดภั ย

1 แซงได้

คล้ายกับกับกรณีห้ามแซง แต่หากขับขี่ต ามหลังแล้วรถบรรทุกเปิดไฟเลี้ยวซ้ายกระพริบให้ พร้อมกับเบี่ยงหัวรถไปทางด้านซ้ายเล็กน้อย หมายถึงให้รถที่ขับขี่ต ามหลัง เร่งความเร็วแซงขึ้นไปได้เลย

2 ด้านหน้ามีด่าน

เมื่อขับรถสวนกับรถบรรทุกแล้วฝั่งตรงข้ามเปิดสัญญาณไฟกระพริบใส่หล า ยๆ ครั้ง เป็นการแจ้งว่าด้านหน้ามีด่าน หรืออาจมีอุบั ติเห ตุเกิดขึ้นให้ชะลอความเร็วลง เพื่อความป ล อ ด ภั ยด้วย

3 ระวังรถด้านหน้า

หากพบเห็นรถบรรทุกเปิดสัญญาณไฟกระพริบซ้ายขวาสลับกัน เป็นการแจ้งเตือนผู้ขับขี่ต ามหลัง ให้ทราบว่าด้านหน้ามีอุ บัติเห ตุ หรืออีกนัยหนึ่งคือให้ระวังรถบรรทุกเบรคเฉียบพลัน เป็นการแจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่อื่นชะลอความเร็วและไม่ควรแซงเมื่อเห็นสัญญาณนี้ด้วย

4 ขอทาง

เมื่อขับขี่แล้วพบรถบรรทุกแ ฉ ล บ หั วออ กมาจากเลน 1 ครั้งพร้อมกับกระพริบไฟสูงใส่ หมายถึงรถบรรทุกกำลังขอทาง เพื่อต้องการแซง หรือเปลี่ยนเลน หากขับขี่รถมาจากทางด้านหลังแล้วทราบต้องการให้ทางก็ให้กระพริบไฟใส่ไปอีก 1 ครั้ง เป็นการแจ้งให้กับรถบรรทุกด้วย

5 ห้ามแซง

หากขับขี่ต ามหลังรถบรรทุกแล้วต้องการแซง แต่รถบรรทุกเปิดไฟเลี้ยวกระพริบด้านขวา หมายถึงห้ามแซงเด็ดข า ด เพราะอาจอยู่ในช่วงทางโค้งหรืออาจมีรถวิ่งสวนเลน มา แต่ถ้าหากรถบรรทุกเปิดไฟกระพริบเลี้ยวซ้าย เป็นการส่ งสัญญาณให้แซงไปได้นั่นเอง

สัญญาณต่างๆ จากรถบรรทุกเหล่านี้ มีไว้เพื่อความป ลอ ด ภั ยในการใช้รถ ใช้ถนนร่วมกัน เพราะรถบรรทุกเป็นรถขนาดใหญ่ จึงจำเป็นต้องมีการทำสัญญาณบอ กแก่ผู้ใช้ถนนร่วมทางกันได้นั่นเอง

ที่มา krustory

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …