Home ข้อคิด 5 วิธีแก้การเงินป่ ว ย เก็บเงินไม่เคยได้ ทำแล้วชีวิตดี

5 วิธีแก้การเงินป่ ว ย เก็บเงินไม่เคยได้ ทำแล้วชีวิตดี

8 second read
Comments Off on 5 วิธีแก้การเงินป่ ว ย เก็บเงินไม่เคยได้ ทำแล้วชีวิตดี
0
18

เมื่อทุกวันนี้บ้านเรากำลังตกอยู่ในช่วงเศร ษ ฐ กิ จ ไม่ดีอีกครั้ง ทำให้หล า ยๆ คนไม่เงินเก็บ และก็ไม่สามารถที่จะเก็บเงินได้ วันนี้เราจะพาคุณไปดูวิธีการทำให้ตัวคุณเองมีเงินเก็บ และ ทำให้ชีวิตของคุณนั้นเปลี่ยนไปตลอ ดกาล

วันนี้เราได้มีเรื่องราวดีๆ มาฝากกัน ซึ่งจะเป็นตัวช่วยในก ารเสริมบารมีชีวิต จะช่วยทำให้ก ารเป็นอยู่นั้นดีขึ้น เป็นความเชื่อที่มีกัน ม าตั้งแต่ในสมัยโบราณสืบทอ ดม าจน

ถึงในปัจจุบัน ปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนจำนวน ม ากที่ทำต ามแล้วใ ห้ผลที่ดีต่อชีวิต การเงินที่มีปัญห าเก็บเงินไม่อยู่ หรือมีปัญหาต่างๆ ให้ท่านทำบุญด้วยก ารถวายของ หรือทำบุญต ามด้านล่างนี้

1 ถวายธรรมทาน หนังสือสวดมนต์ธรรมะ ที่จะเป็นเครื่องมือในก ารเตือนสติให้ตัวเรานั้นไ ด้ระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของสรรพสิ่งทั้งหล า ย ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ซึ่งจะเป็นหนทางพ าเรานำไปสู่ชีวิตที่มั่นคง

การสร้างตนเป็นคนดี คิดบวก ให้อภั ย กับคนรอบข้าง ไม่คิดจองเ วรกับใครทั้งสิ้น หากทำได้ตัวเราจะมีความสุขเป็นก ารปลดปล่อยความทุ กข์ที่มี และจะสามารถใช้ชีวิตในทุกๆ วันได้อย่ างดี

2 บาตรพระ ใส่บาตรในทุกๆ เช้า ใส่ข้าวส ารชนิดที่ดีที่สุดต ามกำลัง ใส่เต็มบาตร ข้าวส ารห่อด้วยถุงพลาสติกก่อน เพราะไม่อย่ างนั้นแล้วข้าวจะหกเก็บลำบาก อานิสงส์ที่เราจะได้รับในก ารทำบุญนี้จะทำให้มีกินไม่หมด ไม่อ ดอย ากในเรื่องของการหาเงิน การทำมาหากินเลย

ข้าวในบาตรที่เร าใส่ไปนั้นจะได้ใช้ห นี้กร รมที่เขาได้จองเ วรเรา ข้าวจำนวน 1 เม็ดคูณผลอานิสงส์ ในพระพุทธศาสนาจ ะได้อานิสงส์คืน มาเป็นล้านๆ เม็ด เมื่อเราได้ทำบุญในครั้งนี้แล้ว การเงินก็จะมีความคล่องตัวได้ไวขึ้น จะช่วยหนุนนําให้ชีวิตใ ห้มีความเจริญยิ่งขึ้นไป

3 ทำบุญหนุนที่สูง อย่ างเช่น แท่นประทับพระพุทธรูป อาสนสงฆ์ รองเท้า เสื่อสาด ถนน สะพาน ที่สามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้

4 จะทำซุ้มประตูวัด หรือทำเป็นป้ายบอ กทางไปวัด เพื่อเป็นการบอ กบุญให้กับผู้อื่นที่ได้เห็นที่ได้รับรู้

5 หากมีความรู้สึกว่าเงินที่หามาไม่มีเงินเก็บ การเงินไม่คล่องตัวสักที วิบากกร รมทางการเงินเยอะ ใช้เขาไปเท่าไหร่ก็ไม่หมด หรือจะมีปัญหาบ่อยๆ ในเรื่องของการเงินอยู่ตลอ ดเวลา นั่นเป็นเพราะว่ าในช าติที่แล้วได้ติดห นี้กร รมเอาไว้เยอะ

จะต้องแก้ด้วยก ารถวายข้าวที่มีน้ำหนักกว่าตัวเอง ณ ตอนปัจจุบันนี้บวกเข้าไป 1 กิโลกรัม เป็นการถวายสังฆท านที่วัดใดก็ได้ต ามที่สะดวก ต้องกล่าวคำถวาย เตรียมสังฆทาน 1 ชุด แล้วถวายข้าวส าร เช่น มีน้ำหนัก 60 กิโลกรัมก็ให้ถวาย 61 กิโลกรัม หากได้ทำครั้งเดียวนี้ไม่หมด

ให้สามารถแบ่งทำในระยะเวลา 3 เดือน ถึงจะแก้กร รมได้ เมื่อใส่เสร็จเป็นที่เรียบร้อย หลังจากนั้นให้ตั้งใจทำก ารกรวดน้ำ หากเคยติดห นี้ใครในอดีตช าติจนถึงปัจจุบัน ทั้งหมดนี้ขอชดใช้ด้วยอานิสงส์จ ากการถวายข้าวเหล่านี้ ขอให้ถึงแก่ทุกท่านที่เราติดห นี้ท่าน

สำหรับการชำระห นี้สงฆ์ข้างต้นที่กล่าวมานี้ บางท่านได้มีการสะสมกร รมเก่าหนักมากๆ ซึ่งจะแก้แบบทั่วไปก็ไม่ได้ผล จะต้องมีการแก้ด้วยก ารกระทำเหล่านี้ถึงจะมองเห็นโอ ก าสที่ดีในการใช้ชีวิต แก้ถูกจุดปัญหาต่างๆ ก็จะหลุดไป จะทำให้ชีวิตดีขึ้น

ขอให้ท่านทั้งหล ายได้ทำด้วยความตั้งใจ และความศรัทธา มีความเชื่อมั่น ซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นในด้ านของความเชื่อคนโบราณที่เข าได้ทำกัน มาเนิ่นนาน

ที่มา horoscopedaily99

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …